Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Phật pháp căn bản
Phần lớn những người xuất gia chân chánh đều không tham gia lao động sản xuất và làm kinh tế, nhưng họ luôn có đủ cơm ăn và áo mặc, hơn thế nữa, họ có cả chùa to, Phật lớn. Ai cũng biết rằng những ǵ người xuất gia đang có hoàn toàn không phải bằng sức lao động của chính bản thân họ làm ra. Như vậy, mọi nguồn thu nhập của người xuất gia có phải là bất hợp pháp? Đây là vấn đề được nhiều tầng lớp trong xă hội đặt câu hỏi.

Thật vậy, vào thời đức Phật c̣n tại thế, đă có lần vua Ajātaśatru (A-xà-thế) hỏi đức Thế tôn: “Mọi người trong xă hội đều có công việc và chức vụ của ḿnh để sinh sống, giúp ḿnh, giúp gia đ́nh, vợ con, bè bạn, xă hội sống an lạc hạnh phúc. Vậy, những người xuất gia làm ǵ? Kết quả thiết thực hiện tại của Sa-môn là ǵ?” (Kinh Sa môn quả).

Và một lần khác, điền chủ Bharadvaja đă chận đường đức Thế tôn và đặt câu hỏi: “Chúng tôi là nông dân, chúng tôi phải cày sâu cuốc bẩm, gieo trồng, bỏ phân, chăm bón và gặt hái mới có được gạo ăn. C̣n các vị không làm ǵ cả, không sản xuất ǵ hết mà các vị cũng ăn. Các vị không có lợi ích ǵ cho cuộc đời cả. Các vị không cày, không cuốc, không gieo trồng, không bỏ phân, không chăm bón, không gặt hái, vậy mà các vị cũng ăn” (Kinh Kàsibharadvaja).

Quả thật, đúng như vua Ajàtassattu và điền chủ Bharadvaja đă nói, mỗi người trong xă hội đều có vai tṛ và trách nhiệm riêng của ḿnh để lao động sản xuất, hoặc bằng chân tay, hoặc bằng trí óc, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp để nuôi sống bản thân và giúp ích cho gia đ́nh, xă hội. C̣n người xuất gia? Vai tṛ và trách nhiệm của họ là ǵ?

Câu hỏi ấy được đặt ra, không phải chỉ có vào thời Đức Phật c̣n tại thế, mà vào mọi thời đại, nhất là vào thời kỳ xă hội phân công lao động, câu hỏi ấy được đặt ra cụ thể nhất. Một phần xă hội đă kết luận: Những người xuất gia chỉ là thành phần ăn bám xă hội, là gánh nặng của xă hội. Phải chăng?

1. Vị thế xă hội của người xuất gia:

Người xuất gia, theo Phật giáo, là những người t́nh nguyện từ bỏ mọi thứ cặn bả vinh hoa, danh vọng, quyền lợi, sắc dục, tiền tài… nói chung là tất cả mọi thứ vật chất, danh lợi ở cuộc đời, từ bỏ gia đ́nh, sống không gia đ́nh, không có vật sở hữu, nuôi thân bằng sự khất thực. Tổ Quy Sơn nói: “Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm h́nh dị tục”, nghĩa rằng: Xuất gia là cất bước lên đường hướng đến phương trời cao rộng, h́nh thức bên ngoài và nội tâm bên trong đều khác hẳn người đời. Khác hẳn người đời cho nên người xuất gia không đứng vào chỗ, không ở vào vị trí nào trong những nấc thang, giai tầng, vị thế xă hội quy định, mà họ đứng ra ngoài, hay đúng hơn là vượt ra khỏi, vượt lên trên, tất cả những thế đứng, chỗ ngồi, quyền hạn, lợi dưỡng, sắc dục, danh vị, phẩm trật, chức tước, cấp bằng... nói chung là tất cả những ǵ mà người thế tục b́nh phàm cho là quí giá và lăng xăng chạy đuổi theo suốt cuộc đời.

2.Vai tṛ của người xuất gia:

Từ vị thế đó, người xuất gia nỗ lực “nội cần khắc niệm chi công, ngoại hành bất tranh chi đức”, tức bên trong th́ tu tập chánh niệm, bên ngoài th́ thể hiện đức tính không tranh đua hơn thua với đời, để hoàn thành xứ mạng cao cả hay trách nhiệm duy nhất của họ là tự giác ngộ lấy ḿnh để có thể đem lại trí tuệ giác ngộ cho người khác, tự giải thoát lấy ḿnh để có thể cứu vớt người khác. Họ sống chế ngự bản thân, chế ngự lời nói, ư nghĩ và hành động, bằng ḷng với nhu cầu tối thiểu (tri túc) về sự ăn uống, y áo, hoan hỷ sống trong tịnh lạc, chánh niệm và tỉnh giác. Với đời sống phạm hạnh như vậy, người xuất gia không gây khổ đau cho ḿnh và cho tha nhân, cho mọi loài, ngược lại họ c̣n đem đến sự b́nh an, không sợ hăi, hạnh phúc cho tất cả. Đó là vai tṛ và trách nhiệm của người tu sĩ. Vai tṛ và trách nhiệm ấy tính ra rất thiêng liêng và giá trị hơn cả những mặt hàng kinh tế hiện đại khác. Bởi v́, dù bất kỳ công việc ǵ, người ta chỉ có thể sản xuất ra sản phẩm để đổi lấy tiền mà không thể sản xuất ra t́nh thương và hạnh phúc.
Trong kinh Sa-môn quả đức Phật dạy rơ:

“Với đời sống phạm hạnh, nghiêm tŕ giới luật, vị Tỳ-kheo không gây khổ đau cho ḿnh, cho tha nhân, cho mọi loài, ngược lại, c̣n đem đến sự b́nh an, không sợ hăi, hạnh phúc cho tất cả. Người sống như vậy có đáng được cung kính và cúng dường hay không? Đó là kết quả thiết thực hiện tại của người xuất gia.
“Vị tu sĩ từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, từ bỏ sân hận, ḷng từ bi mẫn thương xót tất cả các loài hữu t́nh… Đó là kết quả thiết thực hiện tại của vị Sa-môn”.

Thật vậy, trong một xă hội, như xă hội chúng ta, những khủng hoảng, những khổ đau, đói nghèo, bất công và bạo động luôn luôn hiện hữu, mà nguyên nhân dẫn đến những hiện trạng đó chính là ḷng dục vọng, tham muốn của con người, th́ sự hiện hữu của những người xuất gia, với đời sống thanh tịnh, không tham lam ích kỷ, không sân hận, si mê quả là hiện thân của hoà b́nh, t́nh thương và hạnh phúc.
Trong cuộc sống, nhất là cuộc sống hiện tại, với nền kinh tế thị trường, con người chạy theo những tiện nghi và đua đ̣i, sống nặng về vật chất, t́nh cảm con người ngày một phai nhạt dần, quan hệ giữa người và người ngày càng có khoảng cách, và như thế, cơ hội để hiểu và thương rất ít, th́ đời sống của người xuất gia, với tiếng nói từ bi, gây dựng niềm tin, hiểu biết và ḷng thương yêu, quả là tiếng nói nhân bản. Bởi v́, nếu không có niềm tin, sự hiểu biết và ḷng thương yêu th́ cuộc đời này sẽ khô cằn, thiếu sức sống và khổ đau lắm.

Chính v́ vậy mà trong kinh Kàsibharadvaja, Đức Phật khẳng định, người xuất gia cũng có “cày, cuốc, gieo hạt, bón phân, chăm sóc và gặt hái” như người nông dân, nhưng “hạt giống của người xuất gia là niềm tin, đất là chân tâm, cày là chánh niệm, ḅ là sự tinh tấn, mùa màng là sự hiểu biết và thương yêu”. Sau khi phân tích và giảng giải phương pháp cày bừa như vậy, điền chủ Bharadvaja vô cùng hoan hỷ. Ông liền lấy một chiếc bát bằng đồng lớn đựng đầy cơm thơm được nấu với sữa dâng lên cúng dường Đức Phật, nhưng Đức Phật từ chối không thọ dụng, bởi Ngài thuyết giảng cho điền chủ không phải v́ miếng ăn:

“Ta không hưởng vật dụng
Do tụng kệ đem lại
Đây không phải là pháp
Của bậc có chánh kiến.”


Đức Phật đến khất thực để hoá độ cho điền chủ Bharadvaja, chứ không phải đến để thuyết pháp nhằm đổi lấy một bữa cơm với sữa. Thuyết pháp v́ miếng ăn, v́ danh lợi là phi pháp. Chúng ta thấy đâu đó nêu cao hạnh nguyện của người xuất gia là “hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài”, nghĩa là “công việc hoằng pháp, đem chánh pháp đến cho mọi người, bằng mọi phương tiện đem đến hạnh phúc, lợi ích cho chúng sanh là nhiệm vụ, và là hoài bảo của người xuất gia”, chứ không phải v́ miếng ăn hay v́ mục đích ǵ khác.

Tóm lại, vai tṛ của người xuất gia là tu tập để thành tựu pháp, đạt được tuệ giác giải thoát nhằm đem đến t́nh thương và sự hiểu biết cho cuộc đời.

Phật pháp căn bản

Vu Lan
Tịnh Độ
Phật học thường thức
Phật đản
Lời Phật dạy
Chuyện đời - Chuyện đạo


Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuyện đN

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời -

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuy&#

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đ

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuyện đạo

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đ

Tịnh Độ
Tịnh Độ841;t-La Lạt-Ma#273;ường đến chùas

Vu Lan
Vu Lanu Têt 2008&

Vu Lan
Vu Lanu Têt 2008ồ chỉ dN

Tịnh Độ
Tịnh Đ

Niệm Phật
Hồi đức Phật c̣n tại thế, các Phật tử thường hướng về trú xứ mà Ngài và chúng Tăng đang cự ngụ để đảnh lễ và xưng niệm danh hiệu của Như lai, đầy đủ mười hiệu, để tỏ ḷng cung kính, tri ân, và cầu nguyện ...

Niệm
Trong Phật giáo, ‘niệm’ là một thuộc tính của tâm, gọi là tâm sở pháp; nó được xếp vào một trong năm loại tâm sở biệt cảnh...

Du già
Du-già (Yoga), trong quá khứ xa xưa, vốn là một phương pháp tu hành của các tín đồ thuộc nhiều tôn giáo ở Ấn độ. Phạn ngữ Yoga, mà tiếng Tây tạng đọc là Rnal-ḥbyor, có nghĩa là ‘tương ưng’, tức là dùng phương pháp điều hoà hơi thở để nhiếp tâm khiến cho đạt được trạng thái tương ưng với chánh lư...

Ngày tận thế
Một ngày nữa lại trôi qua, tuổi đời ngắn lại, như cá sống trong môi trường mà nước mỗi ngày mỗi cạn dần, hỏi có ǵ vui ? Cho nên mọi người hăy gắng siêng năng tu tập, gấp rút như chữa lửa đang cháy trên đầu...
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr