Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Chuyện đời - Chuyện đạo
Vào một buổi chiều tịch mịch ở Kỳ viên tinh xá, sau khi giảng pháp cho chư tăng và cư sĩ khắp nơi tụ về, Đức Thế tôn vào hương thất an nghỉ. Vừa đặt lưng xuống, Ngài bỗng nghe tiếng đập cửa th́nh thịch và tiếng khè khè của một gă say rượu thừa lúc cổng mở đă lẻn vào tinh xá. Hắn vừa đập cửa vừa gọi:

- Ông Phật ơi, ông Phật! Cho tui làm Phật với! Tui cũng muốn ... làm Phật! Khà khà! Bộ chỉ ḿnh ông làm Phật được mà thôi à? Há?

Đức Thế tôn ngồi dậy ra mở chốt. Thấy gă say dơ dáy, y phục tả tơi, Ngài động ḷng trắc ẩn gọi thị giả A Nan:

- Này, A Nan, ông tắm rửa, cạo tóc và cho nó một cái y sạch. Rồi t́m chỗ cho nó nằm nghỉ.

A Nan vâng lệnh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cạo tóc đắp y, gă say được đưa đến một gốc cây im mát trong tinh xá. Gă đánh một giấc ngon lành cho đến sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy, hắn bỡ ngỡ nh́n quanh thấy toàn thầy tu mặc áo vàng đi bách bộ, ḍm lại ḿnh cũng đang đắp y, sờ đầu nghe trụi lũi, hắn kinh hoàng không biết ḿnh là ai, vội vàng bỏ chạy một mạch ra phía cổng. Các tỳ kheo đuổi theo bắt lại. Nhưng một số khác biết chuyện, ngăn bạn:

- Này, chư hiền, để cho hắn chạy. Hắn chỉ là một gă say, hôm qua Thế tôn bảo tôn giả A Nan tắm rửa cạo tóc đắp y vào cho hắn đấy.

- Thật Thế sao? Tại sao đức Thế tôn làm chuyện lạ nhỉ? Biết hắn say mà vẫn độ cho hắn xuất gia?

- Hăy để hắn đi cho khuất, rồi chúng ta sẽ đến thỉnh giáo đức Thế tôn về việc này.
Thế là họ kéo nhau đến hương thất đức Phật, bạch hỏi:

- Bạch đức Thế tôn, chúng con không hiểu v́ nguyên nhân ǵ Ngài lại độ cho một gă say như thế? Xin Đấng Thiện Thệ giải rơ cho chúng con.

- Này các tỳ kheo, các ông dường như trách ta v́ đă độ cho một gă say. Nhưng ta hỏi các ông, trong lúc hắn say, tại sao không cầu chuyện ǵ khác, mà lại cầu làm Phật? Như thế là hắn đă gieo một cái nhân tốt đẹp, ta phải giúp duyên cho hắn, v́ ta không hẹp ǵ mà không cho hắn làm Phật. Vả lại, có bao nhiêu người "tỉnh" biết cầu làm Phật như hắn? Vậy th́ ai tỉnh, ai say? Huống chi, hắn có uống rượu vào mà say, th́ bất quá chỉ say vài tiếng đồng hồ rồi tỉnh lại. Cho nên, bệnh say của hắn, ta không cho là trầm trọng. Trái lại, biết bao kẻ trên thế gian này, dù không uống rượu mà vẫn say, không phải say vài tiếng đồng hồ như hắn, mà say muôn kiếp ngàn đời chưa tỉnh. Cái bệnh say đó, say trong vô minh ái dục, Ta mới gọi là một chứng bệnh trầm kha!
(Trí Hải, Thuật theo chuyện kể của Ḥa thượng Trí Nghiêm)

BÀI HỌC ĐẠO LƯ:

Uống rượu là không tốt. Uống rượu cho đến say lại càng không tốt. V́ rượu là chất làm say người, mất giống trí tuệ, khiến người say không làm chủ được hành vi, mất nhân cách. Cho nên đức Phật cấm các đệ tử, tại gia và xuất gia, đều không được uống rượu.
Thế nhưng ở đây, đức Phật độ cho cả người say rượu! Lư do? Chắc hẳn không đơn giản chỉ v́ khi người ấy say c̣n biết nghĩ đến việc xin…làm Phật, mà qua đó, đánh thức những người đang say mà không biết ḿnh say. Kẻ say rượu, ai cũng thấy, ai cũng biết. Nhưng c̣n những thứ không phải rượu mà vẫn chuốc say không biết bao nhiêu người, say bí tỉ… lại không ai biết. Đó là những cơn say danh lợi, quyền lực, địa vị, sắc dục… đức Phật nói là say trong vô minh ái dục!

Cho nên, người học Phật không những chỉ biết giữ giới “không được uống rượu, không được hút thuốc, không được tà dâm…”, mà c̣n phải luôn luôn tỉnh giác để kiểm thúc lại mọi hành động, lời nói, và tâm ư của ḿnh trong cuộc sống hằng ngày có hướng đến ly dục, ly bất thiện pháp hay không, có hướng đến đời sống viễn ly, xả ly, giải thoát hay không. Nếu không, những công việc chúng ta đang làm có thể là hành động của người say, ngay cả việc xây chùa, đúc tượng, giảng kinh…

Chuyện đời - Chuyện đạo

Vu Lan
Tịnh Độ
Phật pháp căn bản
Phật học thường thức
Phật đản
Lời Phật dạy


Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnện đạo TĂNG N

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnaTE ULLAMBANA3;̐

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnện &

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA841

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA73;ạo#432;

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯ

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA&#

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản Công

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn

Tịnh Độ
Tịnh Độ841;t-La Lạt-Ma#273;ường đến chùas

Vu Lan
Vu Lanu Têt 2008&

Vu Lan
Vu Lanu Têt 2008ồ chỉ dN

Tịnh Độ
Tịnh Đ

Niệm Phật
Hồi đức Phật c̣n tại thế, các Phật tử thường hướng về trú xứ mà Ngài và chúng Tăng đang cự ngụ để đảnh lễ và xưng niệm danh hiệu của Như lai, đầy đủ mười hiệu, để tỏ ḷng cung kính, tri ân, và cầu nguyện ...
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr