Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Chuyện đời - Chuyện đạo
Lúc Thiền sư Thành Chuyết hoằng hóa tại chùa Viên Giác, pháp duyên rất hưng thịnh. Mỗi lần giảng kinh, mọi người kéo đến nghe pháp chen chân không lọt. Do đó, trong số Phật tử có người đề nghị xây dựng một ngôi giảng đường rộng răi hơn.

Có một Phật tử, dùng túi đăy đựng năm mươi lượng vàng ṛng đem đến chùa cúng dường cho Thiền sư Thành Chuyết và nói với Thiền sư hăy dùng số quyên trợ này mà xây dựng giảng đường. Thiền sư nhận lấy, rồi tiếp tục công việc.

Đối với thái độ này của Thiền sư, ông Phật tử tỏ ra không hài ḷng và vô cùng bất măn, v́ năm mươi lượng vàng ṛng không phải con số nhỏ, có thể đem cho người nghèo sống được mấy năm. Vậy mà Thiền sư nhận số tiền này với thái độ dửng dưng, lại không một lời cám ơn. Do đó, ông Phật tử vội đến sau lưng Thiền sư Thành Chuyết nhắc nhở:

- Sư phụ! Trong túi đăy của con đựng năm mươi lượng vàng ṛng.
Thiền sư Thành Chuyết dửng dưng nói:

- Ông đă nói qua, tôi cũng biết rồi.

Thiền sư khoan thai tiếp tục làm việc. Ông Phật tử chịu hết nổi, cao giọng nói:

- Này sư phụ! Hôm nay con quyên năm mươi lượng vàng ṛng, không phải là con số nhỏ. Chẳng lẽ thầy không có lời cám ơn nào sao?

Thiền sư từ tốn đáp:

- Sao ông lại nói như thế! Ông quyên tiền cho Phật tổ, tại sao phải bảo ta cảm ơn ông? Ông bố thí là làm công đức cho chính ông, nếu ông muốn đem công đức coi là một thứ mua bán th́ ta sẽ thay thế Phật tổ nói lời cảm tạ cho ông. Xin ông hăy mang lời cảm ơn về đi, từ đây ông đă thanh toán tiền bạc cho Phật tổ xong rồi đấy!

(Theo Tinh Vân Thiền thoại)

Bài học đạo lư:

Thông thường, khi ḿnh cho ai đó một cái ǵ, ḿnh nghĩ người đó mang ơn ḿnh. Nhưng kỳ thật, người mang ơn phải là chính ḿnh mới đúng! Bởi khi ḿnh cho, tức là ḿnh đang thực tập hạnh tu bố thí, xả ly, nếu không có đối tượng để bố thí, làm sao ḿnh tu được? Cho nên, làm phước là làm giàu phước đức cho chính bản thân ḿnh, tu phước là tu bổ phước đức cho chính bản thân ḿnh. Có ai v́ chính bản thân ḿnh mà bắt người ta phải cảm ơn không?

Người Phật tử hộ tŕ Tam Bảo cũng như vậy. Khi người Phật tử cúng dường cho quư Thầy, quư Cô tịnh tài tịnh vật để xây dựng Tam Bảo, làm nơi tu học cho Tăng Ni và Phật tử, có công đức rất lớn. Quư thầy quư cô là người đứng ra gánh vác công việc xây dựng cho Phật tử, công bằng mà nói, người công người của, cùng nhau làm việc phước thiện, công đức như nhau.

Thế nhưng, thói thường khi ḿnh bỏ ra một món tiền lớn, tâm lư ngă sở c̣n nặng, nên ḿnh luôn muốn được tiếp đăi hay quan tâm “đặc biệt” một chút, phải được nêu tên trên “bảng vàng”… Chung quy đều xuất phát từ ư niệm ngă và ngă sở. V́ vậy, việc làm phước thiện của ḿnh khó được viên măn, nhất là khó đạt được kết quả tối hậu của pháp môn tu là đưa đến giác ngộ giải thoát. Luận Đại Trí Độ nói: “Hàng ngu si bố thí mà không hiểu ǵ, hoặc v́ cầu tài nên bố thí, v́ sợ hiềm trách nên bố thí, hoặc sợ sệt nên bố thí, hoặc v́ muốn cầu ư người nên bố thí, hoặc sợ chết nên bố thí, hoặc dối người làm cho họ mừng nên bố thí, hoặc tự cho giàu nên bố thí, hoặc kiêu ngạo tự cao nên bố thí, hoặc v́ danh dự nên bố thí, hoặc v́ chú nguyện nên bố thí, hoặc ǵ giải trừ suy hoại cầu tốt lành nên bố thí, hoặc v́ quy tụ đông người nên bố thí. Cách bố thí như vậy gọi là bố thí không thanh tịnh”. Bố thí cúng dường mà không xuất phát từ tâm thanh tịnh th́ khó có được công đức, phước báo. Điều này giúp ta hiểu được câu trả lời của tổ Bồ Đề Đạt Ma khi vua Lương Vũ Đế hỏi ông bấy lâu xây chùa, đúc chuông, tạo tượng, bảo trợ Tăng Ni có được bao nhiêu ông đức?

Cho nên, để đạt được kết quả viên măn trong pháp tu bố thí cúng dường, người Phật tử phải vượt thoát mọi ư niệm chấp ngă và ngă sở. Như kinh Kim Cang dạy: không có người thí, vật thí, đối tượng nhận sự bố thí. Nhất là: “Không nên trú ở sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không trú ở đâu cả mà làm bố thí”.

Chuyện đời - Chuyện đạo

Vu Lan
Tịnh Độ
Phật pháp căn bản
Phật học thường thức
Phật đản
Lời Phật dạy


Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnện đạo TĂNG N

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnaTE ULLAMBANA3;̐

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnện &

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA841

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA73;ạo#432;

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯ

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA&#

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản Công

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn

Tịnh Độ
Tịnh Độ841;t-La Lạt-Ma#273;ường đến chùas

Vu Lan
Vu Lanu Têt 2008&

Vu Lan
Vu Lanu Têt 2008ồ chỉ dN

Tịnh Độ
Tịnh Đ

Niệm Phật
Hồi đức Phật c̣n tại thế, các Phật tử thường hướng về trú xứ mà Ngài và chúng Tăng đang cự ngụ để đảnh lễ và xưng niệm danh hiệu của Như lai, đầy đủ mười hiệu, để tỏ ḷng cung kính, tri ân, và cầu nguyện ...
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr