Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Chuyện đời - Chuyện đạo

Xưa, có hai anh em nhà nọ, cha mẹ mất sớm, gia cảnh nghèo khó, sống bằng nghề nông, làm lụng quanh năm mà vẫn không đủ thiếu vào đâu.

Một hôm, người anh nghĩ: Gia đ́nh ta bao đời nay sống bằng nghề nông, quần quật quanh năm suốt tháng mà không khá lên nỗi. Tại sao ḿnh không đến miếu thần cầu xin trời thần ban phước cho gia đ́nh ḿnh mau giàu có?

Nghĩ vậy, người anh kêu em đến dặn ḍ:

- Chú ở nhà siêng năng cày cấy, chăm lo việc ruộng đồng, để anh đi lên miếu thần cầu xin trời thần ban phước cho gia đ́nh ḿnh mau giàu. Em nhớ chăm chỉ làm ăn th́ mới không bị chết đói.

Dặn ḍ xong, anh ta đi khắp các am miếu cầu xin ban phước. Hôm nọ, trời đất ngó xuống, thấy anh ta chí thành lễ kính, liền xét soi duyên nghiệp của anh đă gieo trong quá khứ và hiện tại xem có chút phước đức nào không để gia ân ban phước. Nhưng trời thần t́m măi mà không thấy anh làm việc ǵ tạo phước điền hết, liền nói:

- Hừ, chưa gieo trồng phước thiện mà ngồi đó cầu xin phước lộc, làm ǵ có chuyện đó.
Tuy nói vậy, nhưng trời thần thấy anh chân thành lễ lạy cũng động ḷng thương, bèn nghĩ cách giúp đỡ. Thế là thiên thần bèn hóa thành em trai của anh ta và cũng đến miếu trời xin cầu ban phước. Vừa thấy em, người anh giận, mắng:

- Sao chú không lo ở nhà cày ruộng lên đây làm ǵ?

- Em thấy trồng trọt đâu cần thiết. Ta chỉ cần đến đây cầu xin để trời thần động ḷng, là ngài sẽ ban thực phẩm cho ta ăn. Như vậy chẳng phải là dễ dàng hơn sao?

Người anh nghe vậy, nổi nóng:

- Trên đời này làm ǵ có chuyện đó, nếu ta không ra ruộng cày bừa, gieo trồng, th́ làm sao mà có thu hoạch được?

Thiên thần nghe xong liền hiện thân ra trước mắt, người anh thấy vậy hoảng kinh hồn vía, quỳ lạy liên tục. Thiên thần nói:

- Đó, như lời ngươi nói đó, kẻ không trồng trọt th́ làm sao thu hoặch lương thực được? Giống như ngươi kiếp trước không chịu làm điều thiện, không tu tạo công đức, mà kiếp này lại ngồi yên cầu khẩn th́ quả phước từ đâu mà có. Phước đức cũng vậy phải gieo trồng. Nếu không chịu làm việc thiện, không tu tạo công đức, mà chỉ lo xin cầu khẩn th́ không thể nào có. Không tu nhân tích đức, không ăn chay niệm Phật, mà đến chùa miếu xin lộc th́ phỏng có ích ǵ?
(Lược dịch từ Đại trang nghiêm luận kinh, quyển 10)

Bài học đạo lư:

Ông bà ḿnh nói: “Có đức, mặc sức mà ăn”. Điều này cho thấy tổ tiên ḿnh thâm hiểu giáo lư Phật đà biết dường nào! Sự giàu sang phú quư đó, là nhờ phước đức mà có đấy.
Phải biết rằng, bố thí cúng dường, giúp đỡ người nghèo khó… là cái nhân cho cuộc sống giàu sang phú quư; Không sát sanh là cái nhân cho đời sống khỏe mạnh, trường thọ… Nếu những cái nhân này mà không gieo trồng th́ phước lộc từ đâu mà đến? Phước lộc không ai có khả năng ban cho chúng ta, mà tai họa khổ đau cũng chẳng ai có quyền trừng phạt chúng ta. Tất cả đều do chính bản thân ḿnh gây tạo nên mà thôi.

Lẽ nào thần minh lại đi bảo hộ cho người làm biếng? Kẻ làm việc ác? Thần minh hay Bồ tát, chư Phật đều là những người đă đạt được giác ngộ nhờ vào sự tu tập ḷng từ bi, thương người thương vật. Nếu như chúng ta có thể phát triển tâm từ bi như quư ngài, th́ khi hướng tâm đến quư ngài để cầu nguyện, chắc chắn sẽ có sự giao cảm tâm linh, cảm ứng đạo giao, giữa chúng ta và chư Phật, Bồ tát trong mười phương. Ngược lại th́ chẳng có cảm ứng ǵ.

Đi chùa lễ Phật đă là một hành động tốt. Hành động đó càng tốt đẹp hơn nếu với tâm niệm hướng thiện, hướng đến đời sống đạo đức tâm linh, bằng cách thực hành theo lời Phật dạy, tu nhân tích đức, lánh dữ làm lành, ăn chay niệm Phật, siêng năng làm việc thiện, không gây tạo điều ác, th́ dù không cầu xin được ban phước, phước lộc cũng tự t́m đến ḿnh. C̣n như đi chùa chỉ với tâm niệm đơn thuần là cầu xin ban phước, mà không biết gieo trồng cái nhân phước thiện, th́ cầu xin cũng không ích ǵ.

Chuyện đời - Chuyện đạo

Vu Lan
Tịnh Độ
Phật pháp căn bản
Phật học thường thức
Phật đản
Lời Phật dạy


Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnện đạo TĂNG N

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnaTE ULLAMBANA3;̐

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnện &

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA841

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA73;ạo#432;

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯ

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA&#

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản Công

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn

Tịnh Độ
Tịnh Độ841;t-La Lạt-Ma#273;ường đến chùas

Vu Lan
Vu Lanu Têt 2008&

Vu Lan
Vu Lanu Têt 2008ồ chỉ dN

Tịnh Độ
Tịnh Đ

Niệm Phật
Hồi đức Phật c̣n tại thế, các Phật tử thường hướng về trú xứ mà Ngài và chúng Tăng đang cự ngụ để đảnh lễ và xưng niệm danh hiệu của Như lai, đầy đủ mười hiệu, để tỏ ḷng cung kính, tri ân, và cầu nguyện ...
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr