Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Phật học thường thức
Nói vội vă đưa ta đi tới đâu? Hành động vội vă đưa ta đi tới đâu? Suy nghĩ vội vă đưa ta đi tới đâu? Chúng đưa ta đi tới với sai lầm, với thất vọng và khổ đau. Chúng đưa ta đi tới với bệnh hoạn già nua và hủy diệt sự sống một cách nhanh chóng.

Sai lầm th́ không có an toàn. Thất vọng th́ không c̣n có niềm tin để sống. Khổ đau th́ sự sống héo ṃn, bệnh hoạn và nhanh chóng bị hủy diệt.

Tinh tấn trong Phật giáo không phải là vội vă, ngay cả vội vă chứng đạo, vội vă về Tịnh độ hay vội vă làm Phật. Tại sao? V́ đạo th́ không có ǵ để vội vă; Tịnh độ là quê hương của chư Phật, được tạo nên từ những chất liệu của tâm thức không vội vă và đă là Phật th́ không c̣n có bất cứ cái ǵ trước đó, sau đó và ngay đó để vội vă. Người nào có tinh tấn, người đó biết rất rơ trong đời sống của họ mỗi ngày cần phải làm ǵ và họ đă làm hết ḷng với công việc đó trong mỗi ngày, nhưng không vội vă. Không vội vă không có nghĩa là chậm chạp. Hành động không vội vă, v́ trong hành động ấy có chất liệu của tuệ giác. Hành động có tuệ giác là hành động trầm tĩnh, sắc bén, linh hoạt và sống động, nhưng hoàn toàn không vội vă.

Phật th́ không c̣n vội vă, ngay cả vội vă truyền đạo và vội vă giúp người khác chứng đạo. Kinh Phật đă nói cho ta biết điều đó. Kinh nói rằng, sau khi đức Phật thành đạo, Ngài không có vội vă chuyển Pháp luân mà Ngài đă dành một thời gian khá lâu để chiêm nghiệm những ǵ Ngài mới chứng ngộ và sống với nó. Phật th́ không c̣n bị giới hạn bởi không gian và không c̣n bị thời gian hủy diệt, nên đời sống của Ngài là sống mà không vội vă. Và Ngài đă đem đời sống không vội vă ấy để truyền dạy cho mọi người và hiến tặng cho hết thảy muôn loài. Các nhà bác học hiện đại cũng vậy, họ nghiên cứu và làm các công việc của họ không vội vă, và họ cũng không công bố những thành quả nghiên cứu của họ một cách vội vă. Họ đă đem cái không vội vă để học tập, để nghiên cứu và cái thành quả không vội vă ấy để hiến tặng cho đời.

Vậy, Mục đích của chúng ta tu học là để làm ǵ? Là để có khả năng nói được những lời nói không vội vă; để có khả năng hành động không vội vă và để có khả năng tư duy không vội vă và quan trọng nhất là có khả năng sống không vội vă và đem chất liệu không vội vă đó để hiến tặng cho đời.

Nhờ có tư duy không vội vă, nên trong đời sống hàng ngày, ta không vội vă khen ai và cũng không vội vă chê ai; không vội vă theo ai và cũng vội vă chống đối ai; không vội vă ghét ai và cũng không vội vă thương ai; không vội vă kiêu hănh và cũng không vội vă tự ty. Thương ai hay ghét ai trong vội vă ta sẽ ân hận; khen ai hay chê ai trong vội vă ta sẽ ân hận; theo ai hay chống đối ai trong vội vă ta sẽ ân hận; vội vă kiêu hành hay vội vă tự ty ta sẽ ân hận,… Sống không vội vă, ta sẽ lấy được những hạt giống ân hận ra khỏi tâm ta, ra khỏi nơi những lời nói và hành động của ta, và ra khỏi ngay nơi đời sống của ta.

Ở trong đời, ai sống với tâm không ân hận bởi những lời nói và bởi những hành động của ḿnh, người đó có sức mạnh, người đó có khả năng tự tin, người đó có hạnh phúc và người đó là người thành công ngay trong cuộc sống nầy.

Trong mỗi ngày có hai mươi bốn tiếng đồng hồ, ta chỉ cần dành một giờ cho sự thực tập đời sống không vội vă. Nghĩa là ta thực tập đi không vội vă, ngồi không vội vă, đứng không vội vă, nằm không vội vă, ăn uống không vội vă, nói cười không vội vă, làm việc không vội vă, lái xe không vội vă, ngắm trăng sao, nghe chim hót hay nh́n những bông hoa nở với tâm hồn trầm tĩnh, không vội vă,… nghĩa là trong một ngày ta chỉ dành một giờ thực tập tiếp xúc mọi sự hiện hữu trong ta và chung quanh ta với tâm hồn tĩnh lặng, không vội vă.

Xă hội con người hiện nay, người ta làm bất cứ cái ǵ cũng vội vă, vội vă là một h́nh thức khác của hấp hối. Sống hấp hối, th́ sự sống chẳng c̣n có ǵ thú vị nữa cả. Văn minh khoa học là để giúp đỡ cho con người sống không vội vă, không bận rộn với đời sống vật chất, nhưng do ḷng tham của con người, nên họ đă biến ḿnh trở thành đời sống hấp hối và trở thành những dụng cụ hấp hối của khoa học vật chất và phản bội những ǵ tốt đẹp mà họ đang có và phản bội những ǵ văn minh mà khoa học đang hiến tặng cho họ.

Thọ mạng của ta ngắn hay dài, an hay bất an, chúng hoàn toàn tùy thuộc vào tâm tĩnh lặng sâu hay cạn của ta. Tâm ta tĩnh lặng sâu, những hạt giống vội vă trong tâm ta không có điều kiện để hoạt khởi, khiến những mạch máu trong thân thể ta lưu thông tự nhiên, tim ta không bị những áp lực của ḷng tham hay tâm sân hận, để phải co bóp vội vă, ấy là một trong những điều kiện giúp ta có một thân thể thanh thoát, nhẹ nhàng, ít bệnh hoạn và thọ mạng lâu dài.

Trong khi một xă hội con người đang hấp hối, không có được một giây phút nào cho tâm hồn tĩnh lặng, cho những hoạt động không vội vă, th́ núi vẫn xanh, suối vẫn chảy reo mỗi ngày, không gian vẫn thênh thang và mây trời vẫn thong thả bay giữa không gian thênh thang ấy, muôn vật đang sống và làm việc với chính nó một cách trọn vẹn chẳng có ǵ vội vă cả và chỉ có con người sống với ḷng tham nên vội vă mà thôi! Nhưng, thực ra khi một người biết sống hết ḷng, th́ ngay trong đời sống của con người, chẳng có cái cái ǵ để cho ta vội vă cả.


Phật học thường thức

Vu Lan
Tịnh Độ
Phật pháp căn bản
Phật đản
Lời Phật dạy
Chuyện đời - Chuyện đạo


Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnện đạo TĂNG N

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuyện đN

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnaTE ULLAMBANA3;̐

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời -

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuy&#

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đ

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnện &

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA841

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA73;ạo#432;

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯ

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA&#

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản Công

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuyện đạo
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr