Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
Y báo - Chánh báo                  
Y Báo là thuật ngữ chuyên môn trong Phật giáo chỉ chỗ nương tựa vào cho các loài hữu t́nh. Chữ “ y “ ở đây c̣n có nghĩa là nương, c̣n chữ “ Báo “ có nghĩa là đáp lại. Hay nói một cách đơn giản và dễ hiểu hơn th́ khái niệm này thuộc về những yếu tố như môi trường, cảnh vật xung quanh con người.

Chánh Báo cũng là một thuật ngữ chuyên môn trong Phật giáo nhằm chỉ chung các loài hữu t́nh chúng sanh. Hay nói một cách đơn giản th́ Chánh Báo thuộc về con người.

Y Báo và Chánh Báo là 2 định nghĩa trái ngược nhau nhưng lại có mối tương quan mật thiết với nhau, cả 2 đều không thể tách rời. Chánh Báo giống như chủ thể kiến tạo nên nhiều thứ và những thứ này như nhà cửa, xe cộ, cây cối, vườn tược,.. Như vậy nếu muốn có được môi trường tốt th́ cũng phải xây dựng một Chánh Báo tốt. Đó chính việc mỗi người phải biết sống sao cho văn minh đạo đức cả về mặt vật chất và tinh thần. Có vậy mới thế giới quanh ta được tốt đẹp hay chính xác theo ngôn ngữ Phật giáo chính là Y Báo tốt.

(Theo https://thuyetgiangphatphap.com/y-nghia-cua-y-bao-va-chanh-bao/)