Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
V u thuyết              無畏說    
V y thuyết: ni m khng hề do dự, sợ hi; ni với sự xc tn, kin quyết. Khi Tn giả X-lợi-phất ca ngợi đức Phật rằng: Trong qu khứ, trong tương lai, cũng như trong hiện tại, khng thể c một () ai tối thắng hơn đức Thế Tn; th bấy giờ đức Thế Tn ấn chứng rằng lời ni của tn giả X-lợi-phất thật sự l tiếng ni khng sợ hi, l tiếng rống của sư tử.