Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
Linh Thứu Sơn              靈鷲山    Gṛdhra-kūṭa
Tn chữ l Kỳ-x-quật, Gṛdhra-kūṭa, ngọn ni nằm gần thủ đ Vương-x của quốc vương Ma-kiệt-đ xưa.
Thnh Vương-x c 5 ngọn ni, th ni Linh Thứu l ngọn cao nhất. Ni c nhiều cy cối, khng gian thanh tịnh, khng kh trong lnh, nn c rất nhiều Thnh nhn ẩn cư.
V Đức Phật thường ln ni ny ngắm hong hn v giảng nhiều bản kinh quan trọng m ngọn ni ny nổi danh.
Kỳ-x (Gṛdhra) l một loại chim giống diều hu, lng v cnh hơi đen, đầu trắng, l loi chim ăn thịt. Theo Huyền ứng m nghĩa, quyển thứ 7, ghi chp, th đy l loi chim c linh tnh, biết trước người chết. V vậy, khi biết c người sắp chết, chng liền bay đến nh người đ, đợi cho đến khi người chết được đem tống tang trong rừng th bay xuống m ăn thịt, nn gọi l Linh thứu.
Theo Luận Đại tr độ, quyển 3, ni ny c tn gọi như thế v hai l do: 1. Trn đỉnh ni c một tảng đ nh ln cao, nhn giống đầu chim Thứu, nn người dn thnh Vương-x gọi l ni đầu chim Thứu (Thứu đầu sơn); 2. Pha nam thnh Vương-x c một khu rừng gọi l Thi-đ lm, trong rừng ny c một khu vực để người dn tống tng tử thi, v vậy chim Thứu thường đến đy ăn thịt tử thi, ăn xong chng bay đến đậu trn đỉnh ni, bấy giờ người dn bn gọi ni ấy l Thứu đầu sơn.
Đức Phật thường đến ni ny v giảng nhiều bản kinh Đại thừa, như Kinh Thiện sinh, Kinh V lượng nghĩa, Kinh Diệu php lin hoa, Kinh V Lượng thọ