Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
V lậu      Sans perturbation mentale        無漏    Anāsravaḥ
Lậu l r rỉ, tn khc của phiền no. Cc phiền no tham, sn... ngy đm từ cửa của 6 căn mắt, tai... r rỉ ra khng ngừng. Lậu cũng c nghĩa l rơi rớt, lọt xuống, phiền no c khả năng khiến cho con người lọt xuống 3 đường c, cho nn gọi l Lậu. Cc php thanh tịnh, xa la phiền no nhiễm , được gọi l V lậu, như Niết bn, Bồ đề v tất cả php c năng lực đoạn trừ phiền no trong 3 ci đều thuộc về v lậu.