Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
i kiến          Attachment (or desire) and views    愛見    
Cn gọi l Kiến trước nhị php. i kiến nhị hnh. Ni chung l i v kiến. Tức l cc phiền no đối sự, đối l m sinh khởi. i l phiền no thuộc phương diện tnh cảm, do cố chấp sự sự vật vật, nn dễ ngăn trở học đạo. Cn kiến l chỉ sự cố chấp ci l luận sai lệch m dẫn đến ci thấy biết lầm lẫn, đồng thời, l chướng ngại sự ngộ đạo, l phiền no thuộc phương diện l tr.