Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
Tứ V Lượng Tm (Từ Bi Hỷ Xả)      Quatre incommensurables    four immeasurable minds    四無量心    catvāry apramāṇāni
Bốn tm rộng lớn lm lợi ch cho chng sanh. V muốn gip cho v lượng chng sanh la khổ được vui m khởi bốn loại tm Từ - Bi Hỷ - Xả, hoặc nhập vo bốn loại thiền qun Từ - Bi Hỷ - Xả.
Cn gọi l Bốn v lượng, Bốn đẳng tm, Bốn đẳng, Bốn phạm trụ, Bốn phạm hạnh, V lượng tm giải thot.
- Từ: Tm thương yu.
- Bi: Tm đồng cảm với nỗi khổ đau của chng sanh.
- Hỷ: Hoan hỷ khi nhn thấy chng sanh hạnh phc.
- Xả: Xả bỏ tất cả cc tướng sai biệt giữa người on kẻ thn m khởi ci nhn bnh đẳng với mọi loi chng sanh.
- Từ tm v lượng l tm đem cho chng sanh an lạc khng cng tận.
- Bi tm v lượng l tm cứu bạt chng sanh thot khỏi khổ no khng giới hạn.
- Hỷ tm v lượng l tm khng bao giờ ganh tỵ khi nhn thấy chng sanh hưởng hạnh phc an lạc, ngược lạc cn v cng hoan hỷ.
- Xả tm v lượng l tm xả bỏ tất cả mọi niệm phn biệt giữa người thn, kẻ on, khởi tm bnh đẳng nhn chng sanh v đem đến cho chng sanh v lượng lợi ch.