PHIẾU GHI DANH ĐƯA ĐÓN
Phiếu ghi danh đưa đón mới
Họ tên  
Tên 2
Email
Địa chỉ
 
Điện thoại 
Ngày đến Giờ đến 
Ngày đi Giờ đi   
Số người
Nơi đến  (tên phi trường, nhà ga...)
Chú thích
(Cập nhật sau khi điền vào phiếu ghi danh trên đây)
Ghi danh đưa đón thêm (Phiếu mới)
Qua trang Ghi danh khách sạn
Qua trang Ghi Danh Ban Ngành
Envoyer Email
Trở về trang web Vạn Hạnh

Quý Phật tử hoặc những phái đoàn đến từ xa, muốn cần sự giúp đỡ, đưa đón xin liên lạc:  
       Chùa Van Hanh 
       3 Rue Souvenir Français 
       44800 Saint Herblain – ĐT (+33) 2 40 85 04 59

     Mỹ Chi : (+33) 6 50 69 42 34 – mychi@free.fr 
     Anh Thư : (+33) 6 21 31 80 26 – anhthu.ly@free.fr
     Site web : www.vanhanh.fr


Tìm (Rechercher)