Tiếng Việt
Prajnaparamita

Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi svaaha

Namo (A)valokitesvara


Citation du nom du Bodhisattva Avalokitesvara
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr