PHIẾU GHI DANH BAN NGÀNH
Phiếu ghi danh số 91
Họ tên  
Địa chỉ
 
Điện thoại 
Email
Ban Ngành
  
Số ghi danh đưa đón ?
Ngày đến
Ngày đi
Phuong tien di chuyen
Chỗ nghỉ
Chú thích
Xep thu tu
Hiện trạng
(Cập nhật phiếu ghi danh trên đây)
Ghi danh BAN NGÀNH thêm (Phiếu mới)
Qua trang Ghi Danh đưa đón
Qua trang Ghi danh khách sạn
Trở về trang web Vạn Hạnh

Danh sách ghi danh  Tim ten  
BanNganh STT HoTen ChoNghi DT Email HienTrang NgayDen NgayDi SoDuaDon DiChuyen ChuThich
Hội đồng Chứng Minh
 1
Hoà Thượng Thích Tánh ThiệtVH-PHONGTANGReserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 2
Hoà Thượng Thích Như ĐiểnBHO-3P-01Valide2017-08-252017-08-28483Máy bayOK
 3
Hoà Thượng Thích Trí MinhBHO-3P-01Reserve2017-08-262017-08-270Máy bayChưa có ngày giờ đến đi
 4
Hoà Thượng Thích Thiện HuệVH-PHONG1Valide2017-08-210000-00-00576Máy bayOK
 5
Hoà Thượng Thích Nguyên SiêuBHO-3P-01Reserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 6
Hoà Thượng Thích Trường SanhVH-PHONGTANGReserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 7
Thượng Tọa Thích Minh GiácRC3-2P-16+31620071706thichminhgiac@gmail.comValide2017-08-252017-08-270Tự túc (xe ca 50 ng)OK
 8
Thượng Tọa Thích Quảng HiềnBHO-3P-02Valide2017-08-242017-08-28499Máy bayOK
 9
Thượng Tọa Thích Thông TríBHO-3P-02Valide2017-08-242017-08-31574Máy bayOK
 10
Thượng Tọa Thích Hạnh GiớiAC3-6P-01Reserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 11
Thượng Tọa Thích Linh ẤnAC3-6P-02Reserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 12
Thượng Tọa Thích Hoằng KhaiVH-PHONG1Reserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 13
Thượng Tọa Thích Thiện NiệmVH-PHONG3Reserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 14
Thượng Tọa Thích Tâm HuyVH-PHONG3Reserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 15
Thượng Tọa Thích Thiện MỹVH-PHONG3Reserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 16
Thượng Tọa Thích Quảng ĐạoAC3-6P-01thichquangdao@khanhanh.frReserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 17
Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc VH-PHONGTANGValide2017-08-212017-08-310OK
 18
Thượng Tọa Thích Pháp NhẫnVH-PHONG3Reserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 19
Thượng Toạ Thích Giác Trí AC3-6P-01+420775275869nghiemquang@yahoo.comValide2017-08-242017-08-27567Máy bayOK
 20
Thượng Tọa Thích Minh ĐịnhAC3-6P-02kimquangtu@gmail.comValide2017-08-252017-08-270Tự túcOK
 21
Thượng Tọa Thích Viên GiácAC3-6P-02Reserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 22
Thượng Tọa Thích Hạnh ThiệnAC3-6P-02Reserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 23
Thượng Tọa Thích Viên TịnhAC3-6P-02Valide2017-08-252017-08-28480Máy bayOK
 24
Thượng Tọa Thích Nguyên LạcVH-GAC2Reserve2017-08-232017-08-28600Máy bayChưa có ngày giờ đi về
 25
Thượng Tọa Thích Tâm ĐăngBHO-3P-02Reserve2017-08-242017-08-27600Máy bayChưa có ngày giờ đến đi
 26
Thượng Tọa Thích Tâm NhậtVH-GAC2+4917626097134Valide2017-08-210000-00-00565Máy bayOK
 27
Đại Đức Thích Chúc ThànhVH-GAC2+46736299399Reserve2017-08-210000-00-00562Máy bayChưa có ngày giờ về
 28
Đại Đức Thích Nguyên NiệmVH-GAC2Reserve2017-08-240000-00-00608Máy bayChưa có ngày giờ về
 29
Đại Đức Thích Chúc TừVH-GAC2Reserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 30
Đại Đức Thích Pháp TrúAC3-6P-01Confirme2017-08-262017-08-27642Máy bay
 31
Đại Đức Thích Quảng ViênAC3-6P-01Reserve0000-00-000000-00-000Phương tiện di chuyển tự túc
 32
Sư Bà Thích Như TuấnAC3-6P-03Valide2017-08-242017-08-28607Máy bayOK
 33
Sư Bà Thích Nữ Như ViênAC3-4P-16Reserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 34
Sư Bà Thích Như TườngAC3-4P-16Valide2017-08-242017-08-27460Xe lửaOK
 35
Sư Bà Thích Nữ Mỹ ThuậnVH-CONGHIAReserve2017-08-152017-08-310Máy bayChưa rơ ngày giờ đến đi ở Nantes
 36
Sư Bà Thích Nữ Mỹ TườngVH-CONGHIAReserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 37
Ni sư Thích Nữ Trí AnhAC3-6P-03Reserve2017-08-242017-08-28625Xe lửa
 38
Ni Sư Thích Nữ Diệu TrạmAC3-2P-050609090119dieutram@gmail.comValide0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 39
Ni Sư Thích Nữ Diệu PhướcAC3-4P-14+493036711288Reserve2017-08-242017-08-280Chưa có ghi danh đưa đón
 40
Ni sư Thích Nữ Như MinhAC3-6P-03Valide2017-08-242017-08-28459Máy bayOK
 41
Ni sư Thích Nữ Huệ ChâuVH-VANPHONGReserve2017-08-220000-00-00614Chưa có ngày giờ về
 42
Ni Sư Thích Nữ Thanh ChơnAC3-6P-030768915661Reserve2017-08-242017-08-28625Xe lửa
 43
Sư Cô Thích Nữ Đàm PhươngAC3-2P-07Valide2017-08-252017-08-270Tự túcOK
 44
Sư Cô Thích Nữ Tuệ Đàm HươngVH-KECHANHDIENReserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 45
Sư Cô Thích Nữ Viên BảoVH-VANPHONGNouveau2017-08-162017-09-04612Máy bayOK
 46
Sư Cô Thích Nữ Như QuangAC3-6P-03Valide2017-08-242017-08-28607Máy bayOK
 47
Sư Cô Thích Nữ Tuệ ĐăngVH-KECHANHDIENReserve2017-08-220000-00-00614Máy bayChưa có ngày giờ về
 48
Sư Cô Thích Nữ Tuệ ViênVH-KECHANHDIENReserve2017-08-220000-00-00614Máy bayChưa có ngày giờ về
 49
Sư Cô Thích Nữ Nhất NguyênAC3-4P-16Valide2017-08-242017-08-27460Xe lửaOK
 50
Sư Cô Thích Nữ Từ KhánhVH-KECHANHDIENNouveau0000-00-000000-00-000
 51
Sư Cô Thích Nữ Tuệ ÂmVH-KECHANHDIENReserve2017-08-210000-00-00536Máy bayOK
 52
Sư Cô Thích Nữ Đức KhiêmVH-CONGHIAValide0000-00-000000-00-000OK
 53
Sư Cô Thích Nữ Tâm NghĩaVH-VANPHONG0651268816Valide2017-08-212017-08-310OK
 54
Sư Cô Thích Nữ Đức ThôngVH-CONGHIANouveau0000-00-000000-00-000
 55
Sư Cô Thích Nữ Nhuận LươngAC3-6P-030783641877tuenhu85@yahoo.com.vnReserve2017-08-212017-08-28609Máy bayOK
 56
Sư Cô Thích Nữ Hạnh KhánhNouveau2017-08-220000-00-00613Máy bayChưa c̣ ngày giờ về - Chưa có chỗ nghỉ
 57
Ni Sư Thích Nữ Diệu Tín Nouveau0000-00-000000-00-000
 58
Sư Cô Tuệ Đàm ChâuNouveau2017-08-250000-00-000Chưa có ngày giờ về
 59
Sư Cô Tuệ Đàm NghiêmNouveau2017-08-250000-00-000Chưa có ngày giờ về
Ban Điều hành
 60
Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc0652447448
 61
Sư Cô Thích Nữ Tâm Nghĩa0651268816Valide0000-00-000000-00-000
Thư ký - Tiếp tân
 62
Ni Sư Diệu Trạm0609090119dieutram@gmail.comValide0000-00-000000-00-000
 63
Sư Cô Tuệ Đàm HươngValide0000-00-000000-00-000
 64
Không Hồng0650694234mychi@free.frValide2017-08-212017-08-270
 65
Tịnh Liên*0621318026Valide2017-08-232017-08-270
 66
Diệu Hợp0610102992Valide2017-08-262017-08-270
 67
Quảng Đoan*0664825172Valide2017-08-242017-08-270
 68
Tâm Hải
 69
Linh
 70
Diệu Thiện - Minh ThiValide2017-08-252017-08-260
 71
Khuong Thi My Nga
 72
Nhuận Mỹ*0637493003Valide2017-08-242017-08-270
Thủ quỹ
 73
Viên Minh0645010474
Hương Đăng
 74
Quảng Phước
 75
Tuệ Thanh
 76
Thâm Giới0695767480
 77
Kim Dung
 78
Quảng Huệ
Trần thiết
 79
Đồng Lễ
 80
Đồng Huy
 81
Viên
 82
Hải7/7
 83
Mai0666870718
Hành Đường – Thi giả
 84
Sư Cô Huệ Châu+4915221502805
 85
Sư Cô Như Quang
 86
Quảng Tịnh0624713258
 87
Sư Cô Tuệ Đăng
 88
Sư Cô Viên Bảo
 89
Sư Cô Tuệ Âm
 90
Sư Cô Từ Khánh
 91
Diệu Hương (Lệ Hoa)VH-TANGHAMNouveau0000-00-000000-00-000
 92
Sư Cô Thích Nữ Hạnh Khánh*Nouveau0000-00-000000-00-000
Trai soạn
 93
Sư Cô Nhuận Lương0783641877tuenhu85@yahoo.com.vnNouveau0000-00-000000-00-000
 94
Tịnh Anh - Hoàng Yến0652589685
 95
Tịnh Diệu - Loan0641487921
 96
Diệp (Paris)0695552745
 97
Thu (Amiens)0695219141
 98
Tuệ Tâm - HàVH-TANGHAM0628072792Nouveau0000-00-000000-00-000
 99
Sư Cô Tuệ Viên
 100
Mỹ Thể0612698487nguyenmythe1504@yahoo.frNouveau2017-08-222017-08-28463
 101
Diệu Dung
 102
Nguyệt
 103
Trang (Quang)
 104
Quang (Trang)
 105
LY HAN GIANG (6)+31 624732666hangiangly@gmail.comNouveau0000-00-000000-00-000Ban tra nuoc
 106
Sương (Diệu Thiện)VH-TANGHAMNouveau0000-00-000000-00-000
 107
Thanh DucVH-TANGHAMNouveau0000-00-000000-00-000
Phát hành ẩm thực
 108
Hương Tuệ Ngạn
 109
Thiên Cúc0615832444Chè
 110
Huệ 0632398434 Chè
 111
Diệu Huyền - Minh ChâuCà phê, trà, bánh
 112
Kiều
 113
Hiếu AnhVH-KECHANHDIENNouveau0000-00-000000-00-000
 114
Nelly Le Nedelec+33661948773Valide2017-08-242017-08-270
 115
Truong EmmanuelleNouveau2017-08-252017-08-270
 116
Dubois EddyNouveau2017-08-252017-08-270
 117
DiễmNouveau2017-08-262017-08-260
Thông dịch
 118
Tuệ Lạc0613628035
 119
Quảng Nghiệp0622531086
Vận chuyển
 120
Tịnh Liên0621318026
 121
Quốc (Sài G̣n)0615053121Nouveau0000-00-000000-00-000
 122
Xuân Hải0769345153Nouveau0000-00-000000-00-000
 123
Fabrice0652301482Nouveau0000-00-000000-00-000
 124
Sơn
 125
Camille Mahé0622683526Nouveau0000-00-000000-00-000
 126
Mỹ Chi*0650694234Nouveau0000-00-000000-00-000
 127
Anh Điệp*0651968612Nouveau0000-00-000000-00-000
 128
Tài0661340322Nouveau0000-00-000000-00-000
 129
Hải Christian0620845400Nouveau0000-00-000000-00-000
 130
Thầy*0652447448Nouveau2017-08-222017-09-040
Y tế
 131
Tâm Hải0785894068
 132
Viên Trí
Văn nghệ
 133
Quảng Đoan0664825172morganephuong.mercier@yahoo.fr
 134
Nhuận Mỹ0637493003Nouveau0000-00-000000-00-000
 135
Gia HuyAC3-2P-130017148632086giahuymusic@yahoo.comReserve2017-08-240000-00-00615Chưa có ngày giờ về
 136
Lâm Đ́nh HuyAC3-2P-14dinhhuy78@hotmail.comNouveau0000-00-000000-00-000Nhạc sĩ
 137
Huyên GĐPT Thiện Minh+33622531086
 138
Xuân Vân GĐPT Quảng Đức+33615029839
 139
GĐPT Vạn Hạnh
 140
GĐPT Phổ Hiền
Trật tự
 141
Quảng HóaCAMION0782358975CAMION
 142
Xuân VânVH-TANGHAM0615029839Valide0000-00-000000-00-000
 143
Michaël Girault 0638918221
 144
Huy
 145
Danh
 146
Viên Pháp
 147
CindyCAMION0683544172CAMION
 148
Cindy (2)
 149
Cường Saint BrieucNouveau0000-00-000000-00-000
 150
GĐPT Pháp (1)
 151
GĐPT Pháp (2)
 152
GĐPT Pháp (3)
 153
GĐPT Pháp (4)
 154
GĐPT Pháp (5)
 155
GĐPT Pháp (6)
 156
GĐPT Pháp (7)
 157
GĐPT Pháp (8)
 158
GĐPT Pháp (9)
 159
GĐPT Pháp (10)
 160
Nguyen Janot
 161
Nguyễn Thế Thịnh+33661948773Valide2017-08-242017-08-270
Kỹ thuật
 162
Viên Lợi0661340322manhtai.ly@free.frValide2017-08-212017-08-280
 163
Minh HiểnAC3-4P-150651420595Valide2017-08-242017-08-270
 164
Giàu0651134888
 165
Luân
 166
Thế
 167
Eric+33631138672Valide2017-08-262017-08-270
 168
Giác ĐứcPersonnel0664823608Valide2017-08-252017-08-270Quay phim
Vệ sinh -Môi trường 
 169
Viên HiếuVH-TANGHAM0625354482Nouveau0000-00-000000-00-000
 170
Quảng Huệ
 171
Đồng Huy
 172
Nguyễn Thi ViênVH-TANGHAMNouveau2017-08-212017-08-280
Chỉ đến tham dự
 173
49 Phật tử tại Hoà Lan (TT Minh Giác)
 174
Chua Pho Hien (15)
 175
Fernand Régie technique0664093856
 176
Phái đoàn Lương Văn Xin Đức Quốc (50)
 177
Yến (Na Uy)VH-KECHANHDIENNouveau2017-08-232017-08-29471
 178
Kim AnhVH-TANGHAMNouveau0000-00-000000-00-000
 179
Minh Trọng0753956619Nouveau2017-08-242017-08-280
/