PHIẾU GHI DANH BAN NGÀNH
Phiếu ghi danh số 47
Họ tên  
Địa chỉ
 
Điện thoại 
Email
Ban Ngành
  
Số ghi danh đưa đón ?
Ngày đến
Ngày đi
Phuong tien di chuyen
Chỗ nghỉ
Chú thích
Xep thu tu
Hiện trạng
(Cập nhật phiếu ghi danh trên đây)
Ghi danh BAN NGÀNH thêm (Phiếu mới)
Qua trang Ghi Danh đưa đón
Qua trang Ghi danh khách sạn
Trở về trang web Vạn Hạnh

Danh sách ghi danh  Tim ten  
BanNganh STT HoTen ChoNghi DT Email HienTrang NgayDen NgayDi SoDuaDon DiChuyen ChuThich
Hội đồng Chứng Minh
 1
Hoà Thượng Thích Tánh ThiệtVH-PHONGTANGReserve2017-08-240000-00-00623Máy bayOK - Chưa có ngày giờ đi về
 2
Hoà Thượng Thích Như ĐiểnBHO-3P-01Valide2017-08-252017-08-28483Máy bayOK
 3
Hoà Thượng Thích Trí MinhBHO-3P-01Reserve2017-08-262017-08-270Máy bayChưa có ngày giờ đến đi chính xác
 4
Hoà Thượng Thích Thiện HuệVH-PHONG1Valide2017-08-210000-00-00576Máy bayOK
 5
Hoà Thượng Thích Nguyên SiêuBHO-3P-01Reserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 6
Hoà Thượng Thích Trường SanhVH-PHONGTANGReserve0000-00-000000-00-000Xe Thầy Quảng ViênCùng đi với T.Quảng Viên
 7
Thượng Tọa Thích Minh GiácRC3-2P-16+31620071706thichminhgiac@gmail.comValide2017-08-252017-08-270Tự túc (xe ca 50 ng)OK
 8
Thượng Tọa Thích Quảng HiềnBHO-3P-02Valide2017-08-242017-08-28499Máy bayOK
 9
Thượng Tọa Thích Thông TríBHO-3P-02Valide2017-08-242017-08-31574Máy bayOK
 10
Thượng Tọa Thích Hạnh GiớiAC3-6P-01Reserve2017-08-240000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi chính xác
 11
Thượng Tọa Thích Linh ẤnAC3-6P-02Reserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 12
Thượng Tọa Thích Hoằng KhaiVH-PHONG1Reserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 13
Thượng Tọa Thích Thiện NiệmVH-PHONG3Reserve2017-08-230000-00-000Chưa có ngày giờ đi
 14
Thượng Tọa Thích Tâm HuyVH-PHONG3Reserve2017-08-230000-00-000Chưa có ngày giờ đi
 15
Thượng Tọa Thích Thiện MỹVH-PHONG3Reserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 16
Thượng Tọa Thích Quảng ĐạoAC3-6P-01thichquangdao@khanhanh.frReserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 17
Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc VH-PHONGTANG2Valide2017-08-212017-08-310OK
 18
Thượng Tọa Thích Pháp NhẫnVH-PHONG3Reserve2017-08-240000-00-00645OK - Chưa có ngày giờ đi về
 19
Thượng Toạ Thích Giác Trí AC3-6P-01+420775275869nghiemquang@yahoo.comValide2017-08-242017-08-27567Máy bayOK
 20
Thượng Tọa Thích Minh ĐịnhAC3-6P-02kimquangtu@gmail.comValide2017-08-252017-08-270Tự túcOK
 21
Thượng Tọa Thích Viên GiácAC3-6P-02Reserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 22
Thượng Tọa Thích Hạnh ThiệnAC3-6P-02Reserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 23
Thượng Tọa Thích Viên TịnhAC3-6P-02Valide2017-08-252017-08-28480Máy bayOK
 24
Thượng Tọa Thích Nguyên LạcVH-GAC2Reserve2017-08-232017-08-28600Máy bayOK - Chưa có ngày giờ đi về
 25
Thượng Tọa Thích Tâm ĐăngBHO-3P-02Reserve2017-08-242017-08-27600Máy bayOK - Chưa có ngày giờ đi về
 26
Thượng Tọa Thích Tâm NhậtVH-GAC2+4917626097134le_minhson78@yahoo.comValide2017-08-210000-00-00565Máy bayOK - Chưa có ngày giờ về
 27
Thượng Tọa Thích Hạnh VânVH-GAC2+4916092398502th.hanhvan@gmail.comValide2017-08-212017-08-29631Máy bayOK
 28
Thượng Tọa Mật Nhân (Đài Loan)Nouveau2017-08-240000-00-000Máy bayCùng đi với T.Hạnh Giới
 29
Đại Đức Thích Chúc ThànhVH-GAC2+46736299399Reserve2017-08-210000-00-00562Máy bayOK - Chưa có ngày giờ về
 30
Đại Đức Thích Nguyên NiệmVH-GAC2Reserve2017-08-240000-00-00608Máy bayOK - Chưa có ngày giờ về
 31
Đại Đức Thích Chúc TừVH-GAC2Reserve2017-08-240000-00-00638Máy bayOK - Chưa có ngày giờ về
 32
Đại Đức Thích Pháp TrúAC3-6P-01tcptru2015@gmail.comValide2017-08-262017-08-27642Máy bayOK
 33
Đại Đức Thích Quảng ViênAC3-6P-01Reserve0000-00-000000-00-000Phương tiện di chuyển tự túc
 34
Sư Bà Thích Như TuấnAC3-6P-03Valide2017-08-242017-08-28607Máy bayOK
 35
Sư Bà Thích Nữ Như ViênAC3-4P-16Reserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 36
Ni Trưởng Thích Như TườngAC3-4P-16Valide2017-08-242017-08-27460Xe lửaOK
 37
Ni Trưởng Thích Nữ Mỹ ThuậnVH-CONGHIAReserve2017-08-152017-08-310Máy bayOK - Chưa có ngày giờ đi về
 38
Ni Trưởng Thích Nữ Mỹ TườngVH-CONGHIAReserve2017-08-150000-00-000Máy bayOK - Chưa có ngày giờ đi
 39
Ni sư Thích Nữ Trí AnhAC3-6P-03Valide2017-08-242017-08-28625Xe lửaOK
 40
Ni Sư Thích Nữ Diệu TrạmAC3-2P-050609090119dieutram@gmail.comValide2017-08-242017-08-270Tự túcOK
 41
Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước+493036711288Reserve2017-08-242017-08-280Chưa có ghi danh đưa đón
 42
Ni sư Thích Nữ Như MinhAC3-6P-03Valide2017-08-242017-08-28459Máy bayOK
 43
Ni sư Thích Nữ Huệ ChâuVH-VANPHONGReserve2017-08-220000-00-00614OK - Chưa có ngày giờ về
 44
Ni Sư Thích Nữ Thanh ChơnAC3-6P-030768915661Valide2017-08-242017-08-28625Xe lửaOK
 45
Sư Cô Thích Nữ Đàm PhươngAC3-2P-07Valide2017-08-252017-08-270Tự túcOK
 46
Sư Cô Thích Nữ Viên BảoVH-VANPHONGNouveau2017-08-162017-09-04612Máy bayOK
 47
Sư Cô Thích Nữ Như QuangAC3-6P-03Valide2017-08-242017-08-28607Máy bayOK
 48
Sư Cô Thích Nữ Tuệ ĐăngVH-KECHANHDIENReserve2017-08-220000-00-00614Máy bayOK - Chưa có ngày giờ về
 49
Sư Cô Thích Nữ Tuệ ViênVH-KECHANHDIENReserve2017-08-220000-00-00614Máy bayOK - Chưa có ngày giờ về
 50
Sư Cô Thích Nữ Nhất NguyênAC3-4P-16Valide2017-08-242017-08-27460Xe lửaOK
 51
Sư Cô Thích Nữ Từ KhánhVH-KECHANHDIENNouveau0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 52
Sư Cô Thích Nữ Tuệ ÂmVH-KECHANHDIENReserve2017-08-210000-00-00536Máy bayOK
 53
Sư Cô Thích Nữ Đức KhiêmVH-CONGHIAValide0000-00-000000-00-000OK
 54
Sư Cô Thích Nữ Tâm NghĩaVH-VANPHONG0651268816Valide2017-08-212017-08-310OK
 55
Sư Cô Thích Nữ Đức ThôngVH-CONGHIAValide2017-08-212017-08-290OK
 56
Sư Cô Thích Nữ Nhuận LươngAC3-6P-030783641877tuenhu85@yahoo.com.vnValide2017-08-212017-08-28609Máy bayOK
 57
Sư Cô Thích Nữ Hạnh KhánhVH-KECHANHDIENReserve2017-08-222017-08-28613Máy bayOK
 58
Ni Sư Thích Nữ Diệu Tín Reserve2017-08-250000-00-00644OK - Chưa có ngày giờ về
 59
Sư Cô Tuệ Đàm Châutdamchau69@yahoo.comReserve2017-08-250000-00-00644OK - Chưa có ngày giờ về
 60
Sư Cô Tuệ Đàm Nghiêm+4917681142750Reserve2017-08-250000-00-00644OK - Chưa có ngày giờ về
Ban Điều hành
 61
Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc0652447448
 62
Sư Cô Thích Nữ Tâm Nghĩa0651268816Valide0000-00-000000-00-000
Thư ký - Tiếp tân
 63
Ni Sư Diệu Trạm0609090119dieutram@gmail.comValide0000-00-000000-00-000
 64
Không Hồng0650694234mychi@free.frValide2017-08-212017-08-270
 65
Tịnh Liên*0621318026Valide2017-08-232017-08-270
 66
Diệu Hợp0610102992Valide2017-08-252017-08-260
 67
Quảng Đoan*0664825172Valide2017-08-242017-08-270
 68
Tâm Hải
 69
Linh
 70
Diệu Thiện - Minh ThiValide2017-08-252017-08-260
 71
Khuong Thi My NgaNouveau0000-00-000000-00-000Lo valise
 72
Nguyen JanotNouveau0000-00-000000-00-000Lo valise
 73
Nhuận Mỹ*0637493003Valide2017-08-242017-08-270
 74
Hiền Tuệ ThụcNouveau2017-08-252017-08-270Buổi chiều 25,26
 75
Hồng LiênNouveau2017-08-252017-08-270
 76
Viên Lợi*Nouveau2017-08-242017-08-280In bản đồ khách sạn
Thủ quỹ
 77
Viên Minh0645010474
Hương Đăng
 78
Quảng Phước
 79
Tuệ Thanh
 80
Thâm Giới0695767480
 81
Kim Dung
 82
Quảng Huệ
 83
Nguyên Chính (Yến)VH-TANGHAMNouveau2017-08-232017-08-280Máy bay
Trần thiết
 84
Đồng Lễ
 85
Đồng Huy
 86
Viên
 87
Hải7/7
 88
Mai0666870718
Hành Đường – Thi giả
 89
Sư Cô Huệ Châu+4915221502805
 90
Sư Cô Như Quang
 91
Quảng Tịnh0624713258
 92
Sư Cô Tuệ Đăng
 93
Sư Cô Viên Bảo
 94
Sư Cô Tuệ Âm
 95
Sư Cô Từ Khánh
 96
Diệu Hương (Lệ Hoa)VH-TANGHAMNouveau0000-00-000000-00-000
 97
Sư Cô Thích Nữ Hạnh Khánh*Nouveau0000-00-000000-00-000
 98
Minh Bổn (Lai)Nouveau2017-08-252017-08-280Thị giả trai đàn
 99
Như Huệ (Thảo)Nouveau2017-08-252017-08-270Thị giả trai đàn
 100
Huệ Quang Dương Ngọc Ti+4797074083ngoc_liti@hotmail.comValide2017-08-242017-08-270Thị giả
 101
Minh Nguyệt Dương Ngọc TuyếtNouveau2017-08-242017-08-270
 102
Chơn Trung Phan Trung Hiếu+4748278618hieutrungchon@hotmail.comValide2017-08-242017-08-270
Trai soạn
 103
Sư Cô Nhuận Lương0783641877tuenhu85@yahoo.com.vnNouveau0000-00-000000-00-000
 104
Tịnh Anh - Hoàng Yến0652589685
 105
Tịnh Diệu - Loan0641487921
 106
Diệp (Paris)0695552745
 107
Thu (Amiens)0695219141
 108
Tuệ Tâm - HàVH-TANGHAM0628072792Nouveau0000-00-000000-00-000
 109
Sư Cô Tuệ Viên
 110
Mỹ Thể0612698487nguyenmythe1504@yahoo.frNouveau2017-08-222017-08-28463
 111
Diệu Dung
 112
Nguyệt
 113
Trang (Quang)
 114
Quang (Trang)
 115
LY HAN GIANG (6)+31 624732666hangiangly@gmail.comNouveau0000-00-000000-00-000Ban tra nuoc
 116
Sương (Diệu Thiện)VH-TANGHAMNouveau0000-00-000000-00-000
 117
Thanh DucVH-TANGHAMNouveau0000-00-000000-00-000
 118
Chú LựcVH-THUVIENValide2017-08-232017-08-27632Máy bay
Phát hành ẩm thực
 119
Hương Tuệ Ngạn
 120
Thiên Cúc0615832444Chè
 121
Huệ 0632398434 Chè
 122
Diệu Huyền - Minh ChâuCà phê, trà, bánh
 123
Kiều
 124
Hiếu AnhVH-KECHANHDIENNouveau0000-00-000000-00-000
 125
Nelly Le Nedelec+33661948773Valide2017-08-242017-08-270
 126
Truong EmmanuelleNouveau2017-08-252017-08-270
 127
Dubois EddyNouveau2017-08-252017-08-270
 128
DiễmNouveau2017-08-262017-08-260
Thông dịch
 129
Tuệ Lạc0613628035
 130
Quảng Nghiệp0622531086
Vận chuyển
 131
Tịnh Liên0621318026
 132
Quốc (Sài G̣n)0615053121Nouveau2017-08-262017-08-270
 133
Xuân Hải0769345153Nouveau0000-00-000000-00-000
 134
Fabrice0652301482Valide0000-00-000000-00-000
 135
Sơn
 136
Camille Mahé0622683526Nouveau0000-00-000000-00-000
 137
Mỹ Chi*0650694234Nouveau0000-00-000000-00-000
 138
Anh Điệp*0651968612Nouveau0000-00-000000-00-000
 139
Tài0661340322Nouveau0000-00-000000-00-000
 140
Hải Christian0620845400Nouveau0000-00-000000-00-000
 141
Thầy*0652447448Nouveau2017-08-222017-09-040
Y tế
 142
Tâm Hải0785894068
 143
Viên Trí
Văn nghệ
 144
Quảng Đoan0664825172morganephuong.mercier@yahoo.fr
 145
Nhuận Mỹ0637493003Nouveau0000-00-000000-00-000
 146
Gia HuyAC3-2P-130017148632086giahuymusic@yahoo.comReserve2017-08-240000-00-00615Chưa có ngày giờ về
 147
Lâm Đ́nh HuyAC3-2P-14dinhhuy78@hotmail.comNouveau0000-00-000000-00-000Nhạc sĩ
 148
Huyên GĐPT Thiện Minh (10)+33622531086Nouveau0000-00-000000-00-000
 149
Xuân Vân GĐPT Quảng Đức+33615029839
 150
GĐPT Vạn Hạnh
 151
GĐPT Phổ Hiền
Trật tự
 152
Quảng HóaCAMION0782358975CAMION
 153
Xuân VânVH-TANGHAM0615029839Valide0000-00-000000-00-000
 154
Michaël Girault 0638918221
 155
Huy
 156
Danh
 157
Viên Pháp
 158
CindyCAMION0683544172Nouveau2017-08-252017-08-270
 159
Cindy (2)
 160
Cường Saint BrieucValide2017-08-252017-08-270
 161
GĐPT Pháp (1)
 162
GĐPT Pháp (2)
 163
GĐPT Pháp (3)
 164
GĐPT Pháp (4)
 165
GĐPT Pháp (5)
 166
GĐPT Pháp (6)
 167
GĐPT Pháp (7)
 168
GĐPT Pháp (8)
 169
GĐPT Pháp (9)
 170
GĐPT Pháp (10)
 171
Nguyễn Thế Thịnh+33661948773Valide2017-08-242017-08-270
Kỹ thuật
 172
Viên Lợi0661340322manhtai.ly@free.frValide2017-08-212017-08-280
 173
Minh HiểnAC3-4P-150651420595Valide2017-08-242017-08-270
 174
Giàu0651134888
 175
Luân Ripert0614236698tony.ripert@free.frNouveau2017-08-252017-08-270
 176
Thế
 177
Eric+33631138672Valide2017-08-262017-08-270
 178
Giác ĐứcPersonnel0664823608Valide2017-08-252017-08-270Quay phim
Vệ sinh -Môi trường 
 179
Viên HiếuVH-TANGHAM0625354482Nouveau0000-00-000000-00-000
 180
Quảng Huệ
 181
Đồng Huy
 182
Nguyễn Thi ViênVH-TANGHAMNouveau2017-08-212017-08-280
Chỉ đến tham dự
 183
Phật tử tại Hoà Lan (49)Nouveau0000-00-000000-00-000
 184
Chua Pho Hien (15)
 185
Fernand Régie technique0664093856
 186
Phái đoàn Lương Văn Xin Đức Quốc (50)
 187
Yến (Na Uy)VH-KECHANHDIENNouveau2017-08-232017-08-29471
 188
Kim AnhVH-TANGHAMNouveau0000-00-000000-00-000
 189
Minh Trọng0753956619Nouveau2017-08-242017-08-280
 190
Kinh Dương+491749915578minhnha_ng@yahoo.frNouveau2017-08-182017-08-280Máy bay
 191
Quốc Mimie Strasbourg (5)Nouveau2017-08-242017-08-270
/