PHIẾU GHI DANH BAN NGÀNH
Phiếu ghi danh mới
Họ tên  
Địa chỉ
 
Điện thoại 
Email
Ban Ngành
  
Số ghi danh đưa đón ?
Ngày đến
Ngày đi
Phuong tien di chuyen
Chỗ nghỉ
Chú thích
Xep thu tu
Hiện trạng
(Cập nhật sau khi điền vào phiếu ghi danh trên đây)
Ghi danh BAN NGÀNH thêm (Phiếu mới)
Qua trang Ghi Danh đưa đón
Qua trang Ghi danh khách sạn
Trở về trang web Vạn Hạnh

Danh sách ghi danh  Tim ten  
BanNganh STT HoTen ChoNghi DT Email HienTrang NgayDen NgayDi SoDuaDon DiChuyen ChuThich
Hội đồng Chứng Minh
 1
Hoà Thượng Thích Tánh ThiệtVH-PHONGTANGReserve2017-08-240000-00-00623Máy bayOK - Chưa có ngày giờ đi về
 2
Hoà Thượng Thích Như ĐiểnBHO-3P-01Valide2017-08-252017-08-28483Máy bayOK
 3
Hoà Thượng Thích Trí MinhBHO-3P-01Reserve2017-08-262017-08-270Máy bayKhông Đi
 4
Hoà Thượng Thích Thiện HuệVH-PHONG1Valide2017-08-210000-00-00576Máy bayOK
 5
Hoà Thượng Thích Nguyên SiêuBHO-3P-01Reserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 6
Hoà Thượng Thích Trường SanhVH-PHONGTANGValide2017-08-232017-08-270Xe Thầy Quảng ViênOK
 7
Thượng Tọa Thích Minh GiácAC3-6P-01+31620071706thichminhgiac@gmail.comValide2017-08-252017-08-270Tự túc (xe ca 50 ng)OK
 8
Thượng Tọa Thích Quảng HiềnBHO-3P-02Valide2017-08-242017-08-28499Máy bayOK
 9
Thượng Tọa Thích Thông TríBHO-3P-02Valide2017-08-242017-08-31574Máy bayOK
 10
Thượng Tọa Thích Linh ẤnAC3-6P-02Reserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 11
Thượng Tọa Thích Hoằng KhaiVH-PHONG1Reserve2017-08-220000-00-00654OK - Chưa có ngày giờ đi về
 12
Thượng Tọa Thích Thiện NiệmVH-PHONG3Valide2017-08-230000-00-000Xe lửaOK - Chưa có ngày giờ đi
 13
Thượng Tọa Thích Tâm HuyVH-PHONG3Reserve2017-08-230000-00-000OK
 14
Thượng Tọa Thích Thiện MỹVH-PHONG3Reserve2017-08-230000-00-00657OK -Chưa có ngày giờ đi về
 15
Thượng Tọa Thích Quảng ĐạoAC3-6P-01thichquangdao@khanhanh.frValide2017-08-242017-08-270OK
 16
Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc VH-PHONGTANG2Valide2017-08-212017-08-310OK
 17
Thượng Tọa Thích Pháp NhẫnVH-PHONG3Reserve2017-08-240000-00-00645OK - Chưa có ngày giờ đi về
 18
Thượng Toạ Thích Giác Trí AC3-6P-01+420775275869nghiemquang@yahoo.comValide2017-08-242017-08-27567Máy bayOK
 19
Thượng Tọa Thích Minh ĐịnhAC3-6P-02kimquangtu@gmail.comValide2017-08-252017-08-270Tự túcOK
 20
Thượng Tọa Thích Viên GiácAC3-6P-02Reserve0000-00-000000-00-000Đi bằng xe riêng
 21
Thượng Tọa Thích Hạnh ThiệnAC3-6P-02Reserve0000-00-000000-00-000Chưa có ngày giờ đến đi
 22
Thượng Tọa Thích Viên TịnhAC3-6P-02Valide2017-08-252017-08-28480Máy bayOK
 23
Thượng Tọa Thích Nguyên LạcVH-GAC2Reserve2017-08-232017-08-28600Máy bayOK - Chưa có ngày giờ đi về
 24
Thượng Tọa Thích Tâm ĐăngBHO-3P-02Reserve2017-08-242017-08-27600Máy bayOK - Chưa có ngày giờ đi về
 25
Đại Đức Thích Tâm NhậtVH-GAC2+4917626097134le_minhson78@yahoo.comValide2017-08-210000-00-00565Máy bayOK - Chưa có ngày giờ về
 26
Thượng Tọa Thích Hạnh VânVH-GAC2+4916092398502th.hanhvan@gmail.comValide2017-08-212017-08-29631Máy bayOK
 27
Thượng Tọa Mật Nhân (Đài Loan)Reserve2017-08-240000-00-00660Máy bayOK
 28
Đại Đức Thích Chúc ThànhVH-GAC2+46736299399Reserve2017-08-210000-00-00562Máy bayOK - Chưa có ngày giờ về
 29
Đại Đức Thích Nguyên NiệmVH-GAC2Reserve2017-08-240000-00-00608Máy bayOK - Chưa có ngày giờ về
 30
Thượng Tọa Thích Chúc TừVH-GAC2Reserve2017-08-240000-00-00638Máy bayOK - Chưa có ngày giờ về
 31
Đại Đức Thích Pháp TrúAC3-6P-01tcptru2015@gmail.comValide2017-08-262017-08-27642Máy bayOK
 32
Đại Đức Thích Quảng ViênAC3-6P-01Valide2017-08-232017-08-270Tự túcOK
 33
Sư Bà Thích Như TuấnAC3-6P-03Valide2017-08-242017-08-28607Máy bayOK
 34
Ni Trưởng Thích Như TườngAC3-4P-16Valide2017-08-242017-08-27460Xe lửaOK
 35
Ni Trưởng Thích Nữ Mỹ ThuậnVH-CONGHIAReserve2017-08-152017-08-310Máy bayOK - Chưa có ngày giờ đi về
 36
Ni Trưởng Thích Nữ Mỹ TườngVH-CONGHIAReserve2017-08-150000-00-000Máy bayOK - Chưa có ngày giờ đi
 37
Ni sư Thích Nữ Trí AnhAC3-6P-03Valide2017-08-242017-08-28625Xe lửaOK
 38
Ni Sư Thích Nữ Diệu TrạmAC3-2P-050609090119dieutram@gmail.comValide2017-08-242017-08-270Tự túcOK
 39
Ni Sư Thích Nữ Diệu PhướcAC3-2P-05+493036711288Reserve2017-08-242017-08-280OK - Chưa có ghi danh đưa đón
 40
Ni sư Thích Nữ Như MinhAC3-6P-03Valide2017-08-242017-08-28459Máy bayOK
 41
Ni sư Thích Nữ Huệ ChâuVH-VANPHONGReserve2017-08-220000-00-00614OK - Chưa có ngày giờ về
 42
Ni Sư Thích Nữ Thanh ChơnAC3-6P-030768915661Valide2017-08-242017-08-28625Xe lửaOK
 43
Sư Cô Thích Nữ Đàm PhươngAC3-2P-07Valide2017-08-252017-08-270Tự túcOK
 44
Sư Cô Thích Nữ Viên BảoVH-VANPHONGValide2017-08-162017-09-04612Máy bayOK
 45
Sư Cô Thích Nữ Như QuangAC3-6P-03Valide2017-08-242017-08-28607Máy bayOK
 46
Sư Cô Thích Nữ Tuệ ĐăngVH-KECHANHDIENReserve2017-08-220000-00-00614Máy bayOK - Chưa có ngày giờ về
 47
Sư Cô Thích Nữ Nhất NguyênAC3-4P-16Valide2017-08-242017-08-27460Xe lửaOK
 48
Sư Cô Thích Nữ Tuệ ÂmVH-KECHANHDIENReserve2017-08-210000-00-00536Máy bayOK
 49
Sư Cô Thích Nữ Đức KhiêmVH-CONGHIAValide0000-00-000000-00-000OK
 50
Sư Cô Thích Nữ Tâm NghĩaVH-VANPHONG0651268816Valide2017-08-212017-08-310OK
 51
Sư Cô Thích Nữ Đức ThôngVH-CONGHIAValide2017-08-212017-08-290OK
 52
Sư Cô Thích Nữ Nhuận LươngVH-KECHANHDIEN0783641877tuenhu85@yahoo.com.vnValide2017-08-212017-08-28609Máy bayOK
 53
Ni Sư Thích Nữ Diệu Tín VH-KECHANHDIENReserve2017-08-250000-00-00644OK - Chưa có ngày giờ về
 54
Sư Cô Tuệ Đàm ChâuVH-KECHANHDIENtdamchau69@yahoo.comReserve2017-08-250000-00-00644OK - Chưa có ngày giờ về
 55
Sư Cô Tuệ Đàm NghiêmVH-KECHANHDIEN+4917681142750Reserve2017-08-250000-00-00644OK - Chưa có ngày giờ về
 56
Sư Cô Thích Nữ Thông NghĩaVH-KECHANHDIENValide2017-08-242017-08-270Tự túcOK
 57
Sư Cô Thích Nữ Thông NguyệtVH-KECHANHDIENValide2017-08-242017-08-270Tự túcOK
 58
Sư Cô Thích Nữ Vạn NguyênVH-KECHANHDIENValide2017-08-242017-08-270Tự túc
 59
Sư Cô Thích Nữ Hạnh TínVH-KECHANHDIENValide2017-08-242017-08-270OK
Ban Điều hành
 60
Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc0652447448
 61
Sư Cô Thích Nữ Tâm Nghĩa0651268816Valide0000-00-000000-00-000
Thư ký - Tiếp tân
 62
Ni Sư Diệu Trạm0609090119dieutram@gmail.comValide0000-00-000000-00-000
 63
Không Hồng0650694234mychi@free.frValide2017-08-212017-08-270
 64
Tịnh Liên*0621318026Valide2017-08-232017-08-270
 65
Diệu Hợp0610102992Valide2017-08-252017-08-260
 66
Quảng Đoan*0664825172Valide2017-08-242017-08-270
 67
Tâm Hải
 68
Linh
 69
Diệu Thiện - Minh ThiValide2017-08-252017-08-260
 70
Khuong Thi My NgaNouveau0000-00-000000-00-000Lo valise
 71
Nguyen JanotNouveau0000-00-000000-00-000Lo valise
 72
Nhuận Mỹ*0637493003Valide2017-08-242017-08-270
 73
Hiền Tuệ ThụcNouveau2017-08-252017-08-270Buổi chiều 25,26
 74
Hồng LiênNouveau2017-08-252017-08-270
 75
Viên Lợi*Nouveau2017-08-242017-08-280In bản đồ khách sạn
Thủ quỹ
 76
Viên Minh0645010474
Hương Đăng
 77
Quảng Phước
 78
Tuệ Thanh
 79
Thân Thâm Giới0695767480Valide2017-08-212017-08-290
 80
Kim Dung
 81
Quảng Huệ
 82
Nguyên Chính (Yến)VH-TANGHAMNouveau2017-08-232017-08-280Máy bay
Trần thiết
 83
Đồng Lễ
 84
Đồng Huy
 85
Viên
 86
Hải7/7
 87
Mai0666870718
Hành Đường – Thi giả
 88
Sư Cô Huệ Châu+4915221502805
 89
Sư Cô Như Quang
 90
Quảng Tịnh0624713258
 91
Sư Cô Tuệ Đăng
 92
Sư Cô Viên Bảo
 93
Sư Cô Tuệ Âm
 94
Sư Cô Từ Khánh
 95
Diệu Hương (Lệ Hoa)VH-TANGHAMNouveau0000-00-000000-00-000
 96
Sư Cô Thích Nữ Hạnh Khánh*Nouveau0000-00-000000-00-000
 97
Minh Bổn (Lai)Nouveau2017-08-252017-08-280Thị giả trai đàn
 98
Như Huệ (Thảo)Nouveau2017-08-252017-08-270Thị giả trai đàn
 99
Huệ Quang Dương Ngọc Ti+4797074083ngoc_liti@hotmail.comValide2017-08-242017-08-270Thị giả
 100
Minh Nguyệt Dương Ngọc TuyếtNouveau2017-08-242017-08-270
 101
Chơn Trung Phan Trung Hiếu+4748278618hieutrungchon@hotmail.comValide2017-08-242017-08-270
Trai soạn
 102
Sư Cô Nhuận Lương0783641877tuenhu85@yahoo.com.vnNouveau0000-00-000000-00-000
 103
Tịnh Anh - Hoàng Yến0652589685
 104
Tịnh Diệu - Loan0641487921
 105
Diệp (Paris)0695552745
 106
Thu (Amiens)0695219141
 107
Tuệ Tâm - HàVH-TANGHAM0628072792Nouveau0000-00-000000-00-000
 108
Sư Cô Tuệ Viên
 109
Mỹ Thể0612698487nguyenmythe1504@yahoo.frNouveau2017-08-222017-08-28463
 110
Diệu Dung
 111
Nguyệt
 112
Trang (Quang)
 113
Quang (Trang)
 114
Sương (Diệu Thiện)VH-TANGHAMNouveau0000-00-000000-00-000
 115
Thanh DucVH-TANGHAMNouveau0000-00-000000-00-000
 116
Chú LựcVH-THUVIENValide2017-08-232017-08-27632Máy bay
Phát hành ẩm thực
 117
Hương Tuệ Ngạn
 118
Thiên Cúc0615832444Chè
 119
Huệ 0632398434 Chè
 120
Diệu Huyền - Minh ChâuCà phê, trà, bánh
 121
Kiều
 122
Hiếu AnhVH-KECHANHDIENNouveau0000-00-000000-00-000
 123
Nelly Le Nedelec+33661948773Valide2017-08-242017-08-270
 124
Truong EmmanuelleNouveau2017-08-252017-08-270
 125
Dubois EddyNouveau2017-08-252017-08-270
 126
DiễmNouveau2017-08-262017-08-260
Thông dịch
 127
Tuệ Lạc0613628035
 128
Quảng Nghiệp0622531086
Vận chuyển
 129
Tịnh Liên0621318026
 130
Quốc (Sài G̣n)0615053121Nouveau2017-08-262017-08-270
 131
Xuân Hải0769345153Nouveau0000-00-000000-00-000
 132
Fabrice0652301482Valide0000-00-000000-00-000
 133
Anh Sơn0662375418Nouveau0000-00-000000-00-000
 134
Camille Mahé0622683526Nouveau0000-00-000000-00-000
 135
Kim AnhVH-TANGHAMNouveau0000-00-000000-00-000
 136
Mỹ Chi*0650694234Nouveau0000-00-000000-00-000
 137
Anh Điệp*0651968612Nouveau0000-00-000000-00-000
 138
Tài0661340322Nouveau0000-00-000000-00-000
 139
Hải Christian0620845400Nouveau0000-00-000000-00-000
 140
Anh Sáu0667435442Valide2017-08-232017-08-270
 141
Tường0767272188Valide2017-08-222017-08-290
 142
LamNouveau0000-00-000000-00-000
Y tế
 143
Tâm Hải0785894068
 144
Viên Trí
Văn nghệ
 145
Quảng Đoan0664825172morganephuong.mercier@yahoo.fr
 146
Nhuận Mỹ0637493003Nouveau0000-00-000000-00-000
 147
Gia Huy0017148632086giahuymusic@yahoo.comReserve2017-08-242017-08-28615OK
 148
Lâm Đ́nh Huydinhhuy78@hotmail.comNouveau0000-00-000000-00-000Nhạc sĩ
 149
Huyên GĐPT Thiện Minh (10)+33622531086Nouveau0000-00-000000-00-000
 150
Xuân Vân GĐPT Quảng Đức+33615029839
 151
GĐPT Vạn Hạnh
 152
GĐPT Phổ Hiền
Trật tự
 153
Quảng HóaCAMION0782358975CAMION
 154
Xuân VânVH-TANGHAM0615029839Valide0000-00-000000-00-000
 155
Michaël Girault 0638918221
 156
Huy
 157
Danh
 158
Viên Pháp
 159
CindyCAMION0683544172Nouveau2017-08-252017-08-270
 160
Cindy (2)
 161
Cường Saint BrieucValide2017-08-252017-08-270
 162
GĐPT Pháp (1)
 163
GĐPT Pháp (2)
 164
GĐPT Pháp (3)
 165
GĐPT Pháp (4)
 166
GĐPT Pháp (5)
 167
GĐPT Pháp (6)
 168
GĐPT Pháp (7)
 169
GĐPT Pháp (8)
 170
GĐPT Pháp (9)
 171
GĐPT Pháp (10)
 172
Nguyễn Thế Thịnh+33661948773Valide2017-08-242017-08-270
Kỹ thuật
 173
Viên Lợi0661340322manhtai.ly@free.frValide2017-08-212017-08-280
 174
Minh HiểnAC3-4P-150651420595Valide2017-08-242017-08-270
 175
Giàu0651134888
 176
Luân Ripert0614236698tony.ripert@free.frNouveau2017-08-252017-08-270
 177
Thế
 178
Eric+33631138672Valide2017-08-262017-08-270
 179
Giác ĐứcPersonnel0664823608Valide2017-08-252017-08-270Quay phim
Vệ sinh -Môi trường 
 180
Viên HiếuVH-TANGHAM0625354482Nouveau0000-00-000000-00-000
 181
Quảng Huệ
 182
Đồng Huy
 183
Nguyễn Thi ViênVH-TANGHAMNouveau2017-08-212017-08-280
Chỉ đến tham dự
 184
Phật tử tại Hoà Lan (49)Nouveau0000-00-000000-00-000
 185
Chua Pho Hien (15)
 186
Fernand Régie technique0664093856
 187
Phái đoàn Lương Văn Xin Đức Quốc (50)
 188
Minh Trọng0753956619Nouveau2017-08-242017-08-280
 189
Kinh Dương+491749915578minhnha_ng@yahoo.frNouveau2017-08-182017-08-280Máy bay
 190
Quốc Mimie Strasbourg (5)Nouveau2017-08-242017-08-270
 191
Phái đoàn Minh Định chùa Kim Quang (60)Nouveau2017-08-260000-00-000
/