Lễ Hoàn Nguyện chùa Vạn Hạnh - Ghi danh KHÁCH SẠN

Phái đoàn TT Nguyn Lộc tại cha

SoNguoi TienPhong DaTra TienConLai
410.000.000.00

SoNguoi SoPhong SoDem TenKhachSan NgayDen NgayDi TienPhong DaTra TienConLai
2113Van Hanh2017-08-182017-08-310.000.000.00
617Van Hanh2017-08-212017-08-280.000.000.00
3396Van Hanh2017-08-222017-08-280.000.000.00


Phiếu Khách sạn số 515

● Khách sạn:    Van Hanh  /
● Tên phòng:   VH-THUVIEN/
● Số người:     2
● Họ tên:        Ch Lực  2/Kinh Dương
● Email:          thichnguyenloc@yahoo.fr
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-18
● Ngày về:      2017-08-31
● Số đêm:       13
● Tiền phòng:  0.00 euro
● Đã nhận:      0.00
● Còn lại:        0 euro

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.


Phiếu Khách sạn số 526

● Khách sạn:    Van Hanh  /
● Tên phòng:   VH-GAC2/
● Số người:     6
● Họ tên:        T. Chc Thnh  2/T.Nguyn Niệm 3/T. Chc Từ 4/T.Tm Nhật 5/T. Hạnh Vn
● Email:          thichnguyenloc@yahoo.fr
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-21
● Ngày về:      2017-08-28
● Số đêm:       7
● Tiền phòng:  0.00 euro
● Đã nhận:      0.00
● Còn lại:        0 euro

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.


Phiếu Khách sạn số 517

● Khách sạn:    Van Hanh  /
● Tên phòng:   VH-CONGHIA/
● Số người:     4
● Họ tên:        SB Mỹ Thuận  2/SB Mỹ Tường 3/SC Đức Thng 4/SC Đức Khim
● Email:          thichnguyenloc@yahoo.fr
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-22
● Ngày về:      2017-08-28
● Số đêm:       6
● Tiền phòng:  0.00 euro
● Đã nhận:      0.00
● Còn lại:        0 euro

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.


Phiếu Khách sạn số 525

● Khách sạn:    Van Hanh  /
● Tên phòng:   VH-GAC1/
● Số người:     5
● Họ tên:        Anh Dớ  2/Tỵ 3/Tm 4/Lưu 5/Sơn
● Email:          thichnguyenloc@yahoo.fr
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-22
● Ngày về:      2017-08-28
● Số đêm:       6
● Tiền phòng:  0.00 euro
● Đã nhận:      0.00
● Còn lại:        0 euro

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.


Phiếu Khách sạn số 520

● Khách sạn:    Van Hanh  /
● Tên phòng:   VH-KECHANHDIEN/
● Số người:     6
● Họ tên:        SC Tuệ m  2/SC Tuệ Đăng 3/SC Tuệ Vin 4/SC Từ Khnh 5/Hạnh Khnh 6/Nhuận Lương
● Email:          thichnguyenloc@yahoo.fr
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-22
● Ngày về:      2017-08-28
● Số đêm:       6
● Tiền phòng:  0.00 euro
● Đã nhận:      0.00
● Còn lại:        0 euro
● Chú thích:    Cha - Phng kế Chnh điện

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.


Phiếu Khách sạn số 522

● Khách sạn:    Van Hanh  /
● Tên phòng:   VH-PHONG1/
● Số người:     2
● Họ tên:        HT Thiện Huệ  2/TT Hoằng Khai
● Email:          thichnguyenloc@yahoo.fr
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-22
● Ngày về:      2017-08-28
● Số đêm:       6
● Tiền phòng:  0.00 euro
● Đã nhận:      0.00
● Còn lại:        0 euro

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.


Phiếu Khách sạn số 523

● Khách sạn:    Van Hanh  /
● Tên phòng:   VH-PHONG2/
● Số người:     0
● Họ tên:        
● Email:          thichnguyenloc@yahoo.fr
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-22
● Ngày về:      2017-08-28
● Số đêm:       6
● Tiền phòng:  0.00 euro
● Đã nhận:      0.00
● Còn lại:        0 euro

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.


Phiếu Khách sạn số 524

● Khách sạn:    Van Hanh  /
● Tên phòng:   VH-PHONG3/
● Số người:     4
● Họ tên:        TT Thiện Niệm  2/TT Tm Huy 3/TT Thiện Mỹ 4/TT Php Nhẫn
● Email:          thichnguyenloc@yahoo.fr
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-22
● Ngày về:      2017-08-28
● Số đêm:       6
● Tiền phòng:  0.00 euro
● Đã nhận:      0.00
● Còn lại:        0 euro

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.


Phiếu Khách sạn số 514

● Khách sạn:    Van Hanh  /
● Tên phòng:   VH-PHONGTANG/
● Số người:     2
● Họ tên:        HT Thch Tnh Thiệt  HT Thch Trường Sanh
● Email:          thichnguyenloc@yahoo.fr
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-22
● Ngày về:      2017-08-28
● Số đêm:       6
● Tiền phòng:  0.00 euro
● Đã nhận:      0.00
● Còn lại:        0 euro

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.


Phiếu Khách sạn số 527

● Khách sạn:    Van Hanh  /
● Tên phòng:   VH-TANGHAM/
● Số người:     7
● Họ tên:        Sương (Diệu Thiện)  2/Thanh Duc 3/Tuệ Tm 4/Kim Anh 5/Xuan Van 6/Vien Hieu 7/Diệu Hương
● Email:          thichnguyenloc@yahoo.fr
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-22
● Ngày về:      2017-08-28
● Số đêm:       6
● Tiền phòng:  0.00 euro
● Đã nhận:      0.00
● Còn lại:        0 euro
● Chú thích:    Thầy Lộc rserv

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.


Phiếu Khách sạn số 516

● Khách sạn:    Van Hanh  /
● Tên phòng:   VH-VANPHONG/
● Số người:     3
● Họ tên:        SC Vin Bảo  SC Tm Nghĩa, SC Huệ Chu
● Email:          thichnguyenloc@yahoo.fr
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-22
● Ngày về:      2017-08-28
● Số đêm:       6
● Tiền phòng:  0.00 euro
● Đã nhận:      0.00
● Còn lại:        0 euro
● Chú thích:    Cha - Phng kế Văn phng

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.

Mọichitiết,thngtin,thắcmắcxinlinlạc:
MỹChi:(+33)650694234mychi@free.fr
AnhThư:(+33)621318026anhthu.ly@free.fr

QuvịgửitiềnbằngchquevềđịachỉChahoặcchuyểntiềntrựctiếpquacngbăngcủaChadướiđy:
IBAN:FR7614445004000810134107793
BIC:CEPAFRPP444

Mọithưtừ,chiphiếuxingửivềcha:
PagodeVanHanh
3RueSouvenirFranais
44800SaintHerblain(FRANCE)

Lễ Hoàn Nguyện chùa Vạn Hạnh - Ghi danh ĐƯA ĐÓN

Phái đoàn TT Nguyn Lộc tại cha

NgayDen GioDen NoiDen SoNguoi
2017-08-2122:30:00Aroport1
2017-08-2418:30:00Aroport2

NgayDi GioDi NoiDi SoNguoi
0000-00-0000:00:00Aroport2
2017-08-2912:00:00Aroport1


Phiếu đưa đón số 631

● Họ tên:        TT Thch Hạnh Vn
● Email:          th.hanhvan@gmail.com
● Tel.:            +4916092398502
● Ngày đến:    2017-08-21  Giờ đến: 22:30:00
● Ngày về:      2017-08-29  Giờ về:   12:00:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     1
● Tên người đón:Ti 0661340322
● Chú thích:    AF1638 - Nghỉ tại cha - Chưa c ngy về

Phiếu đưa đón số 645

● Họ tên:        TT Php Nhẫn
● Email:          
● Tel.:            017621478837
● Ngày đến:    2017-08-24  Giờ đến: 18:30:00
● Ngày về:      0000-00-00  Giờ về:   00:00:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     1
● Tên người đón:Hải Christian 0620845400
● Chú thích:    TO3987
● Ghi chú BTC: Chưa c ngy giờ về

Phiếu đưa đón số 638

● Họ tên:        T. Chc Từ  (Van Phu Hoa)
● Email:          thichnguyenloc@yahoo.fr
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-24  Giờ đến: 18:30:00
● Ngày về:      0000-00-00  Giờ về:   00:00:00
● Nơi đến:      Aroport
● Số người:     1
● Tên người đón:Hải Christian 0620845400
● Chú thích:    TO3987
● Ghi chú BTC: Chưa c ngy giờ về

Mọisửa đổi chitiết,thngtin,thắcmắcxinlinlạc:
MỹChi:(+33)650694234mychi@free.fr
AnhThư:(+33)621318026anhthu.ly@free.fr