Lễ Hoàn Nguyện chùa Vạn Hạnh - Ghi danh KHÁCH SẠN

Phái đoàn Lyon Cha Thiện Minh

SoNguoi TienPhong DaTra TienConLai
151056.001056.000.00

SoNguoi SoPhong SoDem TenKhachSan NgayDen NgayDi TienPhong DaTra TienConLai
1543Appart City 3* - 4 ng - 882017-08-242017-08-271056.001056.000.00


Phiếu Khách sạn số 507

● Khách sạn:    Appart City 3* - 4 ng - 88  /
● Tên phòng:   AC3-4P-04/
● Số người:     4
● Họ tên:        Co Thi Hoa  2/Co Thi Minh Huong 3/Do Tuyet Trinh 4/Doan Thi My Le
● Email:          thichnhatnguyen@yahoo.com
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-24
● Ngày về:      2017-08-27
● Số đêm:       3
● Tiền phòng:  264.00 euro
● Đã nhận:      264.00
● Còn lại:        0 euro
● Ghi chú BTC: THẦY TRỤ TR Đ THU XẾP CHỖ NGHỈ RING CHO CHƯ TN ĐỨC TĂNG NI

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.


Phiếu Khách sạn số 432

● Khách sạn:    Appart City 3* - 4 ng - 88  /
● Tên phòng:   AC3-4P-05/
● Số người:     4
● Họ tên:        Harter Thi Ha  2/Truong Thi Kim Hoan 3/Haas Thuy Duong 4/Trương Thị Lan Chi
● Email:          thichnhatnguyen@yahoo.com
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-24
● Ngày về:      2017-08-27
● Số đêm:       3
● Tiền phòng:  264.00 euro
● Đã nhận:      264.00
● Còn lại:        0 euro
● Chú thích:    Đến gare SNCF Nantes

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.


Phiếu Khách sạn số 508

● Khách sạn:    Appart City 3* - 4 ng - 88  /
● Tên phòng:   AC3-4P-07/
● Số người:     4
● Họ tên:        Nguyen Thi Buoi  2/Luong Thi Thu Thuy 3/Nguyen Thi Ly 4/Somas Thi Hanh
● Email:          thichnhatnguyen@yahoo.com
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-24
● Ngày về:      2017-08-27
● Số đêm:       3
● Tiền phòng:  264.00 euro
● Đã nhận:      264.00
● Còn lại:        0 euro

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.


Phiếu Khách sạn số 506

● Khách sạn:    Appart City 3* - 4 ng - 88  /
● Tên phòng:   AC3-4P-12/
● Số người:     3
● Họ tên:        Truong Hoang Nghia  2/Nguyen Nguyen Dung 3/To Van Dung Dat
● Email:          thichnhatnguyen@yahoo.com
● Tel.:            
● Ngày đến:    2017-08-24
● Ngày về:      2017-08-27
● Số đêm:       3
● Tiền phòng:  264.00 euro
● Đã nhận:      264.00
● Còn lại:        0 euro
● Ghi chú BTC: Phng cn dư 1 chỗ

   Lưu ý : Xin quý vị liên lạc với ban thư ký văn phòng để trả tiền và nhận chìa khóa phòng (hoặc mã số) tại chùa trước khi đến khách sạn.

Mọichitiết,thngtin,thắcmắcxinlinlạc:
MỹChi:(+33)650694234mychi@free.fr
AnhThư:(+33)621318026anhthu.ly@free.fr

QuvịgửitiềnbằngchquevềđịachỉChahoặcchuyểntiềntrựctiếpquacngbăngcủaChadướiđy:
IBAN:FR7614445004000810134107793
BIC:CEPAFRPP444

Mọithưtừ,chiphiếuxingửivềcha:
PagodeVanHanh
3RueSouvenirFranais
44800SaintHerblain(FRANCE)

Lễ Hoàn Nguyện chùa Vạn Hạnh - Ghi danh ĐƯA ĐÓN

Phái đoàn Lyon Cha Thiện Minh

NgayDen GioDen NoiDen SoNguoi
2017-08-2411:03:00Gare18

NgayDi GioDi NoiDi SoNguoi
2017-08-2719:03:00Gare18


Phiếu đưa đón số 460

● Họ tên:        SC NHẤT NGUYN   2. TRƯƠNG HONG NGHĨA (nam) 4. TOVAN DŨNG ĐẠT (nam) 5. NGUYỄN DUYN DŨNG (nam) 6. NG THỊ BƯỞI 7. LƯƠNG THỊ THU THUỶ 8. CỔ THỊ HOA 9. CỔ THỊ MINH HƯƠNG 10. ĐỔ TUYẾT TRINH 11. ĐOẢN THỊ MỸ LỆ 12. NGUYỄN THỊ L 13. SOMAS THỊ HẠNH 14. HARTER THỊ H 15. TRƯƠNG THỊ KIM HONG 16. HAAS THUỲ DƯƠNG 17.Heang Thi Le 18.COLSON Thi Muoi 19.TRAN Marina
● Email:          thichnhatnguyen@yahoo.com
● Tel.:            0781056459
● Ngày đến:    2017-08-24  Giờ đến: 11:03:00
● Ngày về:      2017-08-27  Giờ về:   19:03:00
● Nơi đến:      Gare
● Số người:     8
● Tên người đón:Fabrice 0652301482
● Chú thích:    TGV 5352 Lyon - Sortie Sud

Phiếu đưa đón số 650

● Họ tên:        SC NHẤT NGUYN (2)
● Email:          thichnhatnguyen@yahoo.com
● Tel.:            0781056459
● Ngày đến:    2017-08-24  Giờ đến: 11:03:00
● Ngày về:      2017-08-27  Giờ về:   19:03:00
● Nơi đến:      Gare
● Số người:     8
● Tên người đón:Hải Christian 0620845400
● Chú thích:    TGV 5352 Lyon - Sortie Sud

Phiếu đưa đón số 651

● Họ tên:        SC NHẤT NGUYN (3)
● Email:          thichnhatnguyen@yahoo.com
● Tel.:            0781056459
● Ngày đến:    2017-08-24  Giờ đến: 11:03:00
● Ngày về:      2017-08-27  Giờ về:   19:03:00
● Nơi đến:      Gare
● Số người:     2
● Tên người đón:Diệu Mn 0637493003
● Chú thích:    TGV 5352 Lyon - Sortie Sud

Mọisửa đổi chitiết,thngtin,thắcmắcxinlinlạc:
MỹChi:(+33)650694234mychi@free.fr
AnhThư:(+33)621318026anhthu.ly@free.fr