Hiện đang có 1 người 
0 thành viên
 Số lần viếng  : 
Đăng nhập 
Email
Mã số 
Thành viên mới ?
Quên mã số ?
Trang chủ
Tin tức
 Kinh Điển
 Giới thiệu kinh
 KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN
 KINH A DI ĐÀ nghĩa
 Kinh Bát Đại Nhân Giác
 KINH PHƯỚC ĐỨC
 Kinh Pháp cú
 Kinh Pháp cú Bắc truyền
 KINH TĂNG NHẤT A HÀM
 KINH TẠP A-HÀM
 KINH TRƯỜNG A HÀM
 KINH TRUNG A HÀM
 PHẬT THUYẾT PHẬT Y KINH
 YẾU GIẢI KINH A DI ĐÀ
Phật học
 Từ điển Phật học
Truyện tích Phật Giáo
 Thơ văn
Phim
 Âm nhạc Phật giáo
H́nh ảnh
Thư tín
Pháp thoại
Trang tuởng niệm
 
Phần 3

Khi Đức Thế Tôn c̣n tại thế, ngài giảng kinh thuyết pháp không có soạn bài và cho ghi chép, cũng giống như Khổng Lăo phu tử dạy cho học tṛ ở bên Tàu. Sau khi Phật nhập diệt, các đệ tử nhận thấy rằng, những lời dạy của thầy ḿnh nếu không biên chép lại để giữ ǵn th́ những năm tháng lâu dài về sau có thể bị quên hết, sẽ thất truyền. Vậy là các đệ tử, dưới sự triệu tập của ngài Ca-diếp, đă suy cử ngài A-nan chủ tŕ kết tập king tạng. A-nan là em của Phật, lại là thị giả của Ngài. Ngày Đức Thế Tôn thành đạo cũng là ngày A-nan đản sinh. Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp 20 năm sau A-nan mới xuất gia, cho nên những kinh điển trước đó A-nan chưa từng được nghe, v́ vậy khi xuất gia, A-nan đă thỉnh cầu Đức Phật giảng lại toàn bộ những kinh điển trước đây cho ngài nghe một lần, và Phật đă chấp thuận.
Có thuyết khác cho rằng, A-nan đă tu chứng Pháp tính tự giác tam-muội, có thể ở trong thiền định quán triệt hết tất cả các pháp, cho nên đại hội kết tập pháp tạng dĩ nhiên phải mời ngài A-nan chủ tŕ. Bấy giờ, đại hội kết tập kinh điển có 500 vị A-la-hán tham dự, đều là những vị đệ tử lớn của Phật lúc c̣n tại thế. Mọi người đă định ra một nguyên tắc là, khi A-nan lên toà tụng đọc lại nội dung kinh điển mà lúc tại thế Đức Phật thuyết giảng ở một nơi nào đó, nếu như có một người phát biểu rằng có một từ, một chữ khác ư nghĩa Phật dạy th́ lập tức thủ tiêu bản kinh mà A-nan đă tụng, không được ghi nhận vào kinh tạng, để giữ niềm tin cho đời sau, chứ không được theo nguyên tắc tiểu số phải phục tùng đa số. Khi đại hội kết tập kinh điển bắt đầu, ngài A-nan lên pháp toà, được sức gia tŕ của chư Phật, khiến cho tướng mạo của ngài đoan nghiêm như Đức Phật, những người tham gia pháp hội có người cho rằng Đức Phật lại xuất thế, hoặc có người cho rằng Phật ở phương khác đến, hoặc có người bảo A-nan đă thành Phật. Đợi cho đến lúc A-nan cất giọng tụng: “Như vậy tôi nghe” th́ bao nhiêu nghi ngờ đều tiêu mất hết.

Bấm vô đây để đọc tiếp - file PDF

Số lần xem: 847
YẾU GIẢI KINH A DI ĐÀ
Phần 3
Thích Nguyên Hùng
2011-05-19
Phần 2
Thích Nguyên Hùng
2010-04-28
Phần 1
Thích Nguyên Hùng
2010-03-03

Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr
;