Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Hành hương Ấn Độ 2010
Kinh điển

Một thời, đức Phật ở trong vườn Nại thị, thành T́-xá-li, cùng năm trăm Tỳ-kheo, lần hồi đi du hoá trong nhân gian.

Lúc ấy, Thế Tôn quay lại nh́n thành T́-xá-li rồi nói bài kệ này:

Nay ngắm Tỳ-xá-ly
Sau không ngắm lại nữa
Cũng không vào lại nữa
Nơi đó, sẽ từ biệt.


Lúc ấy, nhân dân trong thành T́-xá-li nghe bài kệ này, trong ḷng sầu ưu, đi theo sau Thế Tôn, ai ai cũng đều rơi lệ. (Kinh Tăng Nhất A-hàm)

Địa lư và lịch sử

Thành T́-xá-li, Vaiśāli, nằm phía bắc sông Hằng, phương nam giáp quốc vương Ma-kiệt-đà.
Thuở Phật tại thế, thành này là thủ đô của bộ tộc Ly-xa, nước Bạt-kỳ. Đức Phật nhiều lần hành hóa ở đây, thuyết những bản kinh quan trọng, như Kinh Duy-ma-cật, Phổ môn Đà-la-ni… Tại đây, Phật độ nhiều nhân vật nổi tiếng, như cư sĩ Duy-ma-cật, kỹ nữ Am-một-la, vương tử Bảo Tích… Sự kiện đặc biệt là tại đây Đức Phật đă cho phép người nữ xuất gia.

Thành này có rừng Đại Lâm, giảng đường Trùng Các, giảng đường Phổ Tập, Ni viện Cù-đàm…

Theo Kinh Bát đại linh tháp, thành này cũng có một bảo tháp (tức một trong tám tháp thờ xá-lợi Phật). Ngày nay người ta đă t́m ra được di tích của bảo tháp này.

Tương truyền, dân chúng thành T́-xá-li v́ muốn cung thỉnh tôn giả A-nan nhập diệt nên đă xảy ra mâu thuẫn với dân chúng thành Ma-kiệt-đà. Bấy giờ, tôn giả A-nan bèn ra giữa sông Hằng, bay lên không trung, rồi dùng thần lực phân thân ra làm hai phần chia cho nước, khi ấy mới chấm dứt sự tranh chấp.

Sau Phật Niết-bàn khoảng 100 năm, đệ tử của ngài A-nan là Da-xá-đà, Tam-bồ-già, Li-bà-đa… đă triệu tập 700 Thánh Hiền đến thành này để tiến hành kết tập kinh điển lần thứ hai, đồng thời nghị sự 10 điều phi pháp của Tỳ-kheo.

Khoảng 200 năm sau Phật Niết-bàn, vua A-dục đến đây chiêm bái, thu thập rất nhiều xá-lợi của Đức Phật, rồi đem về nước.

Thế kỷ thứ 4 đến thứ 7 có các ngài Pháp Hiển, Huyền Trang đến đây chiêm bái. Theo ghi chép của Huyền Trang trong Đại Đường Tây Vức kư, quyển bảy, th́ thành T́-xá-li có chu vi khoảng 4 – 5 dặm, bấy giờ dân cư c̣n lại rất ít. Chùa viện có cả trăm ngôi, nhưng đa phần hư hoại, chỉ có năm ba ngôi c̣n sự sống, Tăng chúng ít ỏi, đa phần đă theo ngoại đạo lơa h́nh. Phía tây bắc tháp xá-lợi Phật có trụ đá của vua A-dục, cao 56 thước, trên đỉnh trụ đá có tượng sư tử. Phía nam trụ đá có hồ nước, tương truyền chính là hồ nước do bầy khỉ đào để Đức Phật tắm.

Các vùng phụ cận có tháp tưởng niệm nơi tôn giả Xá-lợi-phất chứng quả Vô học, chỗ Phật nh́n thành T́-xá-li lần cuối cùng, chỗ Phật tuyên bố nhập Niết-bàn, chỗ một ngàn người con gặp mẹ liền từ bỏ đao trượng, và tháp ghi dấu giảng đường Trùng Các, nơi Đức Phật thường thuyết pháp.

Phía đông nam của thành có một bảo tháp, là nơi 700 Thánh Hiền kết tập kinh điển.

Ngày nay, Đại chúng đến Thành T́-xá-li chiêm bái chỉ thấy lại dấu tích xưa, nền gạch hoang tàn, duy chỉ có trụ đá do vua A-dục trồng là c̣n nguyên vẹn.

> Xem phim

Thánh tích T́ Xá Li

Visite de Sa Sainteté le Dalaï Lama à la pagode Van Hanh (3)
Visite de Sa Sainteté le Dalaï Lama à la pagode Van Hanh (2)
Visite de Sa Sainteté le Dalaï Lama à la pagode Van Hanh (1)
Viếng sông Ni Liên Thuyền
Viếng chùa Thái và chùa Nhật tại Bồ Đề Đạo Tràng
Viếng chùa Miến Điện tại Bồ Đề Đạo Tràng
Vũ: Liên Hoa Khúc - Danse: Les vœux de lotus
Vũ: Khúc hát ân t́nh - Danse: Le refrain de l’amour
Vũ: Ghé bên Sài G̣n - Danse: Le port de Saigon
Vũ: Chiều lên bản Thượng - Un soir printanier sur les hauts plateaux
Vũ: Đoản Xuân Ca - Danse: Le brin du printemps
Vũ khúc Tôi Yêu
Vũ khúc Tahiti
Vũ khúc Hát hội trăng rằm
Vũ khúc Giai điệu Xuân
Trích dẫn một đoạn thuyết pháp trên xe ca
Tŕnh diễn y phục dân tộc
Tiễn Thầy
Tiết mục tŕnh diễn - Tous les spectacles
Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni
Thánh tích Câu Thi Na
Thánh tích Bồ đề đạo tràng
Tâm nguyện cậu bé 5 tuổi
Tết Trung Thu - Tṛ chơi Câu quà và Kéo dây
Tết Trung Thu - Tháng 9/2005
Tết Trung Thu - Phát lồng đèn
Tết Trung Thu - Múa Lân
Tết Trung Thu - Fête de la Mi-Automme - 14/9/2008 (vidéo 2)
Tết Trung Thu - Fête de la Mi-Automme - 14/9/2008 (vidéo 1)
Tết Trung Thu
Tết Tân Măo
Sông Hằng
Sinh hoạt trên xe ca
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2018
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2016
Núi Kê Túc (Đường đi xuống)
Núi Kê Túc (Đường đi lên)
Mùa xuân tại chùa Vạn Hạnh
Kiến trúc chùa Vạn Hạnh
Không gian văn hoá Việt
Kỷ niệm 24 năm thành lập chùa
Kỳ Viên Tịnh Xá
Kỳ quan Taj Mahal
Hồn lửa thiêng - Hợp ca
Giải thể Mạn Đà La
Giải Oan
Danse: Les vœux de lotus
Buổi trưa ngày thứ 4
Buổi trưa ngày thứ 3
Buổi tối ngày thứ 2
Buổi tối ngày đầu tiên
Buổi sáng ngày thứ 3
Buổi sáng ngày thứ 2
Buổi sáng ngày đầu tiên
Bồ Đề Đạo Tràng
Đời sống người dân Ấn


Tết Trung Thu - Fête de Mi-Automne

Tết Trung Thu - Fête de Mi-Automne

Visite de Sa Sainteté le Dalaï Lama


Visite de Sa Sainteté le Dalaï Lama


Visite de Sa Sainteté le Dalaï Lama


Tết Mậu Tư 2008 - Fête du Têt

Tết Mậu Tư 2008 - Fête du Têt

Tết Mậu Tư 2008 - Fête du Têt

Tết Mậu Tư 2008 - Fête du Têt

Tết Mậu Tư 2008 - Fête du Têt

Tết Mậu Tư 2008 - Fête du Têt

Vấn đáp Phật pháp với nhóm học sinh 1er classe Lycée Saint Paul à Vanne

Giao Thừa 2016 tại chùa Vạn Hạnh - Múa lân

Phim Múa lân tại chùa Vạn Hạnh trong đêm Giao thừa 2019

Ngày di sản văn hoá

Ngày di sản văn hoá
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr