Hiện đang có 1 người 
0 thành viên
 Số lần viếng  : 
Đăng nhập 
Email
Mã số 
Thành viên mới ?
Quên mã số ?
Trang chủ
Tin tức
 Kinh Điển
Phật học
 Từ điển Phật học
Truyện tích Phật Giáo
 Thơ văn
Phim
 2009
 2009 - Trại Quan Âm VI
 2010
 Fête du Têt 2008
 Hành hương Ấn Độ 2010
 H́nh ảnh đẹp
 Mạn Đà La 2007 - Phật Dược Sư
 Ngày di sản văn hoá
 Phật đản 2556
 Phim Phật giáo
 Sinh hoạt 2011
 Tết Kỷ Sửu 2009
 Tết Mậu Tư 2008 - Fête du Têt
 Tết Trung Thu - Fête de Mi-Automne
 Thỉnh Tôn Tượng - Tháng 5/2005
 Vũ khúc Đêm hội trăng rằm - Danse
 Visite de Sa Sainteté le Dalaï Lama
 Âm nhạc Phật giáo
H́nh ảnh
Thư tín
Pháp thoại
Trang tuởng niệm
Nếu coi phim không được, quư vị có thể thử dùng một browser khác xem sao (Internet Explorer, Mozilla FireFox ...) hoặc kiểm lại xem Windows Media Player đă được gắn trên máy chưa ?
video/disanvanhoa/dancanambo.wmv
 
Không gian văn hoá Việt

Dân ca Nam bộ
Phật tử Tuệ Linh biểu diễn


> Xem phim

Số lần xem: 586
Ngày di sản văn hoá
Không gian văn hoá Việt
Huệ An
2011-09-18
Không gian văn hoá Việt
Tuệ Linh
2011-09-23
Không gian văn hoá Việt
Tịnh Liên
2011-09-17
Không gian văn hoá Việt
Quảng Tịnh
2011-09-17
Vidéo : Mandala de Bouddha de Médecine
Premier jour - Jeudi matin, 8/11/2007


Premier jour - Jeudi soir, 8/11/2007


Deuxième jour - Vendredi matin, 9/11/2007


Deuxième jour - Vendredi soir, 9/11/2007


Le matin du troisième jour, 10/11/2007


L'après-midi du troisième jour, 10/11/2007


L'après-midi du quatrième jour, 11/11/2007


L'après-midi du quatrième jour, 11/11/2007 - La dissolution

Les photos
Photos du 1er jour
Photos du 2ème jour
Photos du 3ème jour
Photos du 4ème jour
Photos du 4ème jour - Dissolution du Mandala

Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: vanhanh@vanhanh.fr
;