Hiện đang có 1 người 
0 thành viên
 Số lần viếng  : 
Đăng nhập 
Email
Mã số 
Thành viên mới ?
Quên mã số ?
Trang chủ
Tin tức
 Kinh Điển
Phật học
 Từ điển Phật học
Truyện tích Phật Giáo
 Thơ văn
Phim
 2009
 2009 - Trại Quan Âm VI
 2010
 Fête du Têt 2008
 Hành hương Ấn Độ 2010
 H́nh ảnh đẹp
 Mạn Đà La 2007 - Phật Dược Sư
 Ngày di sản văn hoá
 Phật đản 2556
 Phim Phật giáo
 Sinh hoạt 2011
 Tết Kỷ Sửu 2009
 Tết Mậu Tư 2008 - Fête du Têt
 Tết Trung Thu - Fête de Mi-Automne
 Thỉnh Tôn Tượng - Tháng 5/2005
 Vũ khúc Đêm hội trăng rằm - Danse
 Visite de Sa Sainteté le Dalaï Lama
 Âm nhạc Phật giáo
H́nh ảnh
Thư tín
Pháp thoại
Trang tuởng niệm
Nếu coi phim không được, quư vị có thể thử dùng một browser khác xem sao (Internet Explorer, Mozilla FireFox ...) hoặc kiểm lại xem Windows Media Player đă được gắn trên máy chưa ?
video/2010/India2010/bode.wmv
 
Thánh tích Bồ đề đạo tràng

Bồ-đề đạo tràng, Bodhi-maṇḍa, Buddha-gayā

Thuở Phật tại thế, vùng đất này là khu rừng già thuộc nước Ma-kiệt-đà, nằm phía nam thành Già-da.

Căn cứ kinh điển ghi chép, sau khi trải qua sáu năm tu khổ hạnh, Đức Thế Tôn đă đến vùng đất này, ngồi kiết-già trên bó cỏ Ku-sa, dưới cây Tất-bát-la cho đến khi chứng quả Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Thời gian sau, trong tâm thức người Phật tử, bó cỏ Ku-sa trở thành ṭa Kim cang; cây Tất-bát-la trở thành cây Bồ-đề; và vùng đất nơi Đức Phật thành đạo trở thành Đạo tràng Bồ-đề.

Sau Phật Niết-bàn 200 năm, vua A-dục lên ngôi, tin theo tà đạo, đă cho người đến Buddha-gayā chặt phá cây Bồ-đề, tuy nhiên, v́ chưa phá tận gốc, nên ít lâu cây lại mọc chồi mới, vua thấy vậy liền sanh tâm hối ngộ, ra lệnh cho quần thần xây dựng hàng rào bằng đá cao hơn 10 thước bao quanh thân cây để bảo vệ. Ngoài ra, vua A-dục c̣n dựng tháp kỷ niệm ở các vùng phụ cận Buddha-gayā, như chỗ Phật tu khổ hạnh, chỗ Phật nhận bát cháo của mục nữ Sujātā, chỗ Phật vượt sông hướng đến cây Bồ-đề…

Về sau, vua c̣n nhiều lần tu sửa và nâng cấp các bảo tháp, tuy nhiên, trải qua nhiều thời gian binh biến, đổi thay của định luật vô thường, thánh tích phần lớn chỉ c̣n lại gạch đá điêu tàn. Nay tại Bồ-đề đạo tràng chỉ c̣n lại:

1. Đại tháp Bồ-đề: C̣n gọi là Tháp Đại giác. Tháp có kiến trúc giống Kim tự tháp, cao khoảng 56 mét. Tháp này do vua A-dục sáng kiến. Năm 1870, Phật giáo Miến-điện đă tu bổ lại tháp này.

2. Cây Bồ-đề: Nằm phía Tây của Đại tháp, cao khoảng 12 mét. Con gái của vua A-dục là Tỳ-kheo-ni Saṃghamittā đă từng chiếc nhánh từ cây Bồ-đề này đem trồng ở Tích-lan. Về sau, cây Bồ-đề nguyên thủy bị Dị giáo phá hoại, người ta đă đem nhánh cây từ Tích Lan về trồng lại ở Bồ-đề đạo tràng, tức là cây Bồ-đề hiện nay.

3. Ṭa Kim cang: Nằm ngay dưới cây Bồ-đề, là chỗ Đức Phật đă ngồi thiền định cho đến khi chứng đắc Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

> Xem phim

Số lần xem: 1138
Hành hương Ấn Độ 2010
Thánh tích Bồ đề đạo tràng
Pagode Van Hanh
2011-02-07
Kỳ quan Taj Mahal
Pagode Van Hanh
2011-01-18
Kỳ Viên Tịnh Xá
Pagode Van Hanh
2011-01-18
Tiễn Thầy
Pagode Van Hanh
2011-01-18
Thánh tích T́ Xá Li
Pagode Van Hanh
2011-01-15
Thánh tích Câu Thi Na
Pagode Van Hanh
2011-01-11
Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni
Pagode Van Hanh
2011-01-11
Núi Kê Túc (Đường đi lên)
Pagode Van Hanh
2010-12-21
Núi Kê Túc (Đường đi xuống)
Pagode Van Hanh
2010-12-21
Viếng chùa Thái và chùa Nhật tại Bồ Đề Đạo Tràng
Pagode Van Hanh
2010-12-20
Viếng chùa Miến Điện tại Bồ Đề Đạo Tràng
Pagode Van Hanh
2010-12-20
Đời sống người dân Ấn
Pagode Van Hanh
2010-12-19
Bồ Đề Đạo Tràng
Pagode Van Hanh
2010-12-19
Viếng sông Ni Liên Thuyền
Pagode Van Hanh
2010-12-19
Sinh hoạt trên xe ca
Pagode Van Hanh
2010-12-19
Trích dẫn một đoạn thuyết pháp trên xe ca
Pagode Van Hanh
2010-12-19
Sông Hằng
Pagode Van Hanh
2010-12-17
Vidéo : Mandala de Bouddha de Médecine
Premier jour - Jeudi matin, 8/11/2007


Premier jour - Jeudi soir, 8/11/2007


Deuxième jour - Vendredi matin, 9/11/2007


Deuxième jour - Vendredi soir, 9/11/2007


Le matin du troisième jour, 10/11/2007


L'après-midi du troisième jour, 10/11/2007


L'après-midi du quatrième jour, 11/11/2007


L'après-midi du quatrième jour, 11/11/2007 - La dissolution

Les photos
Photos du 1er jour
Photos du 2ème jour
Photos du 3ème jour
Photos du 4ème jour
Photos du 4ème jour - Dissolution du Mandala

Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: vanhanh@vanhanh.fr
;