Trang chủ Tin tức H́nh ảnh Phim Kinh Điển Phật học Thư tín
Truyện tích Pháp thoại Thơ văn Từ điển Âm nhạc
Tết Trung Thu - Fête de Mi-Automne
Tṛ chơi cho trẻ em - Thể thao bóng bàn
Jeux pour enfants - Tennis de table

> Voir le film (Xem phim)
Phim

Đời sống người dân Ấn
Bồ Đề Đạo Tràng
Buổi sáng ngày đầu tiên
Buổi sáng ngày thứ 2
Buổi sáng ngày thứ 3
Buổi tối ngày đầu tiên
Buổi tối ngày thứ 2
Buổi trưa ngày thứ 3
Buổi trưa ngày thứ 4
Clip Ánh quang minh
Danse: Les vœux de lotus
Giải Oan
Giải thể Mạn Đà La
Hồn lửa thiêng - Hợp ca
Kỳ quan Taj Mahal
Kỳ Viên Tịnh Xá
Kỷ niệm 24 năm thành lập chùa
Không gian văn hoá Việt
Kiến trúc chùa Vạn Hạnh
Mùa xuân tại chùa Vạn Hạnh
Núi Kê Túc (Đường đi lên)
Núi Kê Túc (Đường đi xuống)
Sinh hoạt trên xe ca
Sông Hằng
Tết Tân Măo
Tết Trung Thu
Tết Trung Thu - Fête de la Mi-Automme - 14/9/2008 (vidéo 1)
Tết Trung Thu - Fête de la Mi-Automme - 14/9/2008 (vidéo 2)
Tết Trung Thu - Múa Lân
Tết Trung Thu - Phát lồng đèn
Tết Trung Thu - Tháng 9/2005
Tết Trung Thu - Tṛ chơi Câu quà và Kéo dây
Tâm nguyện cậu bé 5 tuổi
Thánh tích Bồ đề đạo tràng
Thánh tích Câu Thi Na
Thánh tích T́ Xá Li
Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni
Tiết mục tŕnh diễn - Tous les spectacles
Tiễn Thầy
Tŕnh diễn y phục dân tộc
Trích dẫn một đoạn thuyết pháp trên xe ca
Vũ khúc Giai điệu Xuân
Vũ khúc Hát hội trăng rằm
Vũ khúc Tahiti
Vũ khúc Tôi Yêu
Vũ: Đoản Xuân Ca - Danse: Le brin du printemps
Vũ: Chiều lên bản Thượng - Un soir printanier sur les hauts plateaux
Vũ: Ghé bên Sài G̣n - Danse: Le port de Saigon
Vũ: Khúc hát ân t́nh - Danse: Le refrain de l’amour
Vũ: Liên Hoa Khúc - Danse: Les vœux de lotus
Viếng chùa Miến Điện tại Bồ Đề Đạo Tràng
Viếng chùa Thái và chùa Nhật tại Bồ Đề Đạo Tràng
Viếng sông Ni Liên Thuyền
Visite de Sa Sainteté le Dalaï Lama à la pagode Van Hanh (1)
Visite de Sa Sainteté le Dalaï Lama à la pagode Van Hanh (2)
Visite de Sa Sainteté le Dalaï Lama à la pagode Van Hanh (3)
Các bài khác

Phật đản 2556

Ngày di sản văn hoá

Ngày di sản văn hoá

Ngày di sản văn hoá

Ngày di sản văn hoá

Sinh hoạt 2011

Hành hương Ấn Độ 2010

Sinh hoạt 2011

Hành hương Ấn Độ 2010

Hành hương Ấn Độ 2010

Hành hương Ấn Độ 2010

Hành hương Ấn Độ 2010

Hành hương Ấn Độ 2010

Hành hương Ấn Độ 2010

Hành hương Ấn Độ 2010

Hành hương Ấn Độ 2010

Hành hương Ấn Độ 2010

Hành hương Ấn Độ 2010

Hành hương Ấn Độ 2010

Hành hương Ấn Độ 2010
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr