Hiện đang có 2 người 
0 thành viên
 Số lần viếng  : 
Đăng nhập 
Email
Mã số 
Thành viên mới ?
Quên mã số ?
Trang chủ
Tin tức
 Kinh iển
Phật học
 Từ điển Phật học
Truyện tch Phật Gio
 Thơ văn
Phim
 2009
 2009 - Trại Quan m VI
 2010
 Fte du Tt 2008
 Hnh hương Ấn Độ 2010
 Hnh ảnh đẹp
 Mạn Đ La 2007 - Phật Dược Sư
 Ngy di sản văn ho
 Phật đản 2556
 Phim Phật gio
 Sinh hoạt 2011
 Tết Kỷ Sửu 2009
 Tết Mậu T 2008 - Fte du Tt
 Tết Trung Thu - Fte de Mi-Automne
 Thỉnh Tn Tượng - Thng 5/2005
 Vũ khc Đm hội trăng rằm - Danse
 Visite de Sa Saintet le Dala Lama
 m nhạc Phật gio
Hnh ảnh
Thư tn
Php thoại
Trang tuởng niệm
Nếu coi phim khng được, qu vị c thể thử dng một browser khc xem sao (Internet Explorer, Mozilla FireFox ...) hoặc kiểm lại xem Windows Media Player đ được gắn trn my chưa ?
video/Mandala2007/Mandala2007_1111_Dissolution.wmv
 
Mạn Đ La 2007 - Phật Dược Sư
Giải thể Mạn Đ La> Voir la vido (Mời xem phim)

Số lần xem: 2882
Mạn Đ La 2007 - Phật Dược Sư
Giải thể Mạn Đ La
Vạn Hạnh
2007-11-20
Buổi trưa ngy thứ 4
Vạn Hạnh
2007-11-20
Buổi sng ngy thứ 3
Vạn Hạnh
2007-11-16
Buổi trưa ngy thứ 3
Vạn Hạnh
2007-11-16
Buổi sng ngy thứ 2
Vạn Hạnh
2007-11-15
Buổi tối ngy thứ 2
Vạn Hạnh
2007-11-15
Buổi sng ngy đầu tin
Vạn Hạnh
2007-11-14
Buổi tối ngy đầu tin
Vạn Hạnh
2007-11-14
Vido : Mandala de Bouddha de Mdecine
Premier jour - Jeudi matin, 8/11/2007


Premier jour - Jeudi soir, 8/11/2007


Deuxime jour - Vendredi matin, 9/11/2007


Deuxime jour - Vendredi soir, 9/11/2007


Le matin du troisime jour, 10/11/2007


L'aprs-midi du troisime jour, 10/11/2007


L'aprs-midi du quatrime jour, 11/11/2007


L'aprs-midi du quatrime jour, 11/11/2007 - La dissolution

Les photos
Photos du 1er jour
Photos du 2me jour
Photos du 3me jour
Photos du 4me jour
Photos du 4me jour - Dissolution du Mandala

Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr
;