Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Hành hương Ấn Độ 2010
Xưa đây tấc đất tấc vàng
Đạo tràng nghiêm tịnh lời vàng ngân vang
Giờ đây gạch nát, cây tàn
Ḷng con vẫn thấy lời vàng y nhiên


Tịnh xá Kỳ Viên, nơi Đức Phật an cư và thuyết giảng nhiều kinh nhất

Vị trí

Nằm phía Nam thủ đô Xá-vệ nước Kiều-tất-la.

Tên gọi

Tên gọi đầy đủ là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, Jetavanānāthapiṇḍadasyārāma

Tên gọi khác: Kỳ-hoàn, Kỳ viên, Thệ-đà lâm, Thắng lâm.

Kỳ Thọ là chỉ cho khu Lâm viên của thái tử Kỳ-đà, con vua Ba-tư-nặc.

Cấp Cô Độc là trưởng giả thành Xá-vệ, cũng là biệt hiệu của Tu-đạt, Chủ tạng sử của quốc vương Ba-tư-nặc.

Vùng đất của Tinh xá này vốn là Lâm viên của thái tử Kỳ-đà. Trưởng giả Tu-đạt muốn mua lại vùng đất này (ước tính khoảng 100 mẫu) để xây dựng Tinh xá cúng dường Đức Phật và Tăng đoàn. Thái tử ra điều kiện, nếu Tu-đạt có thể đem vàng ṛng rải khắp mặt đất Lâm viên th́ thái tử sẽ bán cho. Tu-đạt y lời, đem vàng trải khắp Lâm viên khiến cho thái tử Kỳ-đà cảm nhận được thành tâm của ông, nên thái tử đă phát tâm cúng dường toàn bộ cây trong Lâm viên để cả hai người cùng kiến tạo Tinh xá. V́ lư do này mà Tinh xá có tên là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên.

Thánh tích

- Đức Phật an cư ở Tinh xá này 24 lần. Phần lớn kinh điển đều được Đức Phật thuyết giảng ở đây.

- Góc phía Bắc của Tinh xá có Viện vô thường, để cho những người bệnh an dưỡng. Khi nằm ở viện này, nghe đến tên, là người bệnh lănh ngộ được tất cả các pháp đều vô thường, nhờ vậy mà an nhiên viên tịch.

- Tại Tinh xá này, Đức Phật đă lên cơi trời Đao Lợi thuyết pháp ba tháng. Vua Ưu-điền v́ nhớ Phật đă cho khắc tượng Ngài bằng gỗ Chiên-đàn, cao 5 thước. Vua Ba-tư-nặc biết được, đă cho đúc tượng Phật bằng vàng ṛng, cũng cao 5 thước. Đó là hai pho tượng Phật đầu tiên trong lịch sử h́nh tượng Phật giáo.

- Gần Tinh xá ngày nay vẫn c̣n một mô đất cao, đó là nơi tứ chúng đệ tử đắp tam cấp để cung nghinh Đức Phật từ cung trời trở lại nhân gian.

- Trong Tinh xá có động Hoa lâm, Kareri-kuṭikā. Đức Thế Tôn từng cư trú trong động này.

- Một tinh xá nhỏ, có tên là Tùng lâm tinh xá, Śalalā-gāraka, đúng ra nên gọi là tịnh thất. Đó là tịnh thất Thế Tôn thường vào nhập định.

- Gần Tịnh xá Kỳ Viên là di tích nhà ông Cấp Cô Độc; tháp tưởng niệm đại tướng cướp Aṅgulimālya được Phật hóa độ.

- Cây Bồ-đề. Tương truyền, khi Đức Thế Tôn rời khỏi Tinh xá này đi du hóa trong dân gian, dân chúng thành Xá-vệ tưởng nhớ, họ đem tâm sự với tôn giả A-nan và thỉnh cầu Đức Phật để lại một biểu tượng để có thể chiêm bái, đảnh lễ khi vắng Ngài. Tôn giả A-nan tŕnh bày lên Đức Phật. Ngài dạy, có cây Bồ-đề nơi Ngài ngồi thành đạo ở Bồ -đề đạo tràng có thể làm biểu tượng. Tôn giả A-nan thỉnh cầu tôn giả Mục-kiền-liên bay về Bồ-đề đạo tràng chiếc nhánh cây Bồ-đề mà đức Thế Tôn từng ngồi dưới đó tọa thiền đem về trồng tại Tinh xá Kỳ Viên. Sau dân chúng gọi cây Bồ-đề ấy là cây Bồ-đề của A-nan. Cây này ngày nay vẫn c̣n xanh tươi!

> Xem phim

Kỳ Viên Tịnh Xá

Visite de Sa Sainteté le Dalaï Lama à la pagode Van Hanh (3)
Visite de Sa Sainteté le Dalaï Lama à la pagode Van Hanh (2)
Visite de Sa Sainteté le Dalaï Lama à la pagode Van Hanh (1)
Viếng sông Ni Liên Thuyền
Viếng chùa Thái và chùa Nhật tại Bồ Đề Đạo Tràng
Viếng chùa Miến Điện tại Bồ Đề Đạo Tràng
Vũ: Liên Hoa Khúc - Danse: Les vœux de lotus
Vũ: Khúc hát ân t́nh - Danse: Le refrain de l’amour
Vũ: Ghé bên Sài G̣n - Danse: Le port de Saigon
Vũ: Chiều lên bản Thượng - Un soir printanier sur les hauts plateaux
Vũ: Đoản Xuân Ca - Danse: Le brin du printemps
Vũ khúc Tôi Yêu
Vũ khúc Tahiti
Vũ khúc Hát hội trăng rằm
Vũ khúc Giai điệu Xuân
Trích dẫn một đoạn thuyết pháp trên xe ca
Tŕnh diễn y phục dân tộc
Tiễn Thầy
Tiết mục tŕnh diễn - Tous les spectacles
Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni
Thánh tích T́ Xá Li
Thánh tích Câu Thi Na
Thánh tích Bồ đề đạo tràng
Tâm nguyện cậu bé 5 tuổi
Tết Trung Thu - Tṛ chơi Câu quà và Kéo dây
Tết Trung Thu - Tháng 9/2005
Tết Trung Thu - Phát lồng đèn
Tết Trung Thu - Múa Lân
Tết Trung Thu - Fête de la Mi-Automme - 14/9/2008 (vidéo 2)
Tết Trung Thu - Fête de la Mi-Automme - 14/9/2008 (vidéo 1)
Tết Trung Thu
Tết Tân Măo
Sông Hằng
Sinh hoạt trên xe ca
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2016
Núi Kê Túc (Đường đi xuống)
Núi Kê Túc (Đường đi lên)
Mùa xuân tại chùa Vạn Hạnh
Kiến trúc chùa Vạn Hạnh
Không gian văn hoá Việt
Kỷ niệm 24 năm thành lập chùa
Kỳ quan Taj Mahal
Hồn lửa thiêng - Hợp ca
Giải thể Mạn Đà La
Giải Oan
Danse: Les vœux de lotus
Buổi trưa ngày thứ 4
Buổi trưa ngày thứ 3
Buổi tối ngày thứ 2
Buổi tối ngày đầu tiên
Buổi sáng ngày thứ 3
Buổi sáng ngày thứ 2
Buổi sáng ngày đầu tiên
Bồ Đề Đạo Tràng
Đời sống người dân Ấn


Tết Trung Thu - Fête de Mi-Automne

Tết Trung Thu - Fête de Mi-Automne

Visite de Sa Sainteté le Dalaï Lama


Visite de Sa Sainteté le Dalaï Lama


Visite de Sa Sainteté le Dalaï Lama


Tết Mậu Tư 2008 - Fête du Têt

Tết Mậu Tư 2008 - Fête du Têt

Tết Mậu Tư 2008 - Fête du Têt

Tết Mậu Tư 2008 - Fête du Têt

Tết Mậu Tư 2008 - Fête du Têt

Tết Mậu Tư 2008 - Fête du Têt

Giao Thừa 2016 tại chùa Vạn Hạnh - Múa lân

Phim Múa lân tại chùa Vạn Hạnh trong đêm Giao thừa 2019

Ngày di sản văn hoá

Ngày di sản văn hoá

Ngày di sản văn hoá
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr