Trang chủ Tin tức Hnh ảnh Phim Kinh iển Phật học Thư tn
Truyện tch Php thoại Thơ văn Từ điển m nhạc
Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H
Nhn dịp kỷ niệm một năm khnh thnh, chiều ngy 12 thng 6 năm 2009, Nghị sĩ Thị trưởng thnh phố Saint Herblain ng Charles Gautier cng một số đại biểu của hội đồng thnh phố đ đến thăm ngi cha Vạn Hạnh, tọa lạc tại số 3 Rue du Souvenir Franais, 44800 Saint Herblain. ng Nghị sĩ Thị trưởng v qu vị đại biểu đ lần lượt đến thăm thp chung, hn non bộ, vườn an dưỡng, chnh điện.


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H


Thị trưởng Saint Herblain Charles Gautier viếng thăm cha Vạn H
Hnh ảnh

Cảnh cha Vạn Hạnh
Lễ Khnh thnh cha Vạn Hạnh 2008
Sinh hoạt cha Khnh Anh
Sinh hoạt Cha Thiện Minh - Lyon
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2005
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2006
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2007
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2008
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2009
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2010
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2011
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2012
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2013
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2014
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2016
Sinh hoạt GĐPT Vạn Hạnh
Sinh hoạt GHPGVNTN u chu
Các hình ảnh khác

Tất nin Ất Mi tại cha Vạn Hạnh


Giao thừa Bnh Thn 2016 tại cha Vạn Hạnh


Tết Bnh Thn 2016 tại cha Vạn Hạnh


Tết Gip Ngọ 2014 tại hội trường Trocardire Nantes


Tết Gip Ngọ 2014 - Hnh ban nhạc


Lễ Phật đản 2013 PL. 2557


Lễ Phật đản 2013 2557


Trại Qun m 10 2013


Trại Qun m 10 2013


Chuẩn bị đn Tết Qu Tỵ 2013


Kho tu Bt quan trai 6/2012


Lễ Phật đản 2012 PL. 2556


Cng quả cng dường Phật đản 2012


Gia Đnh Phật Tử Vạn Hạnh dự trại Qun m 2012


Ma xun 2012


Ku gọi cng quả 5/2012


Vạn Hạnh những ngy tuyết thng hai 2012


Giao Thừa Tết Nhm Thn 2012


Chuẩn bị Tết Nhm Thn 2012


Lễ Hiệp Kỵ tại cha 2012

Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr