Hiện đang có 2 người 
0 thành viên
 Số lần viếng  : 
Đăng nhập 
Email
Mã số 
Thành viên mới ?
Quên mã số ?
Trang chủ
Tin tức
 Kinh Điển
Phật học
 Từ điển Phật học
Truyện tích Phật Giáo
 Thơ văn
Phim
 Âm nhạc Phật giáo
H́nh ảnh
 Đại Lễ Phật Đản
 Đức Đạt Lai Lạt Ma
 Chùa Khánh Anh - Evry
 Chùa Thiện Minh - Lyon
 Construction du Mandala Bouddha de Compassion
 Hành hương Ấn Độ 2010
 Lễ Khánh Thành chùa Vạn Hạnh
 Mạn Đà La Phật Dược Sư
 Mạn Đà La Phật Quán Thế Âm
 Phật Đản 2009 (PL 2553)
 Saint Herblain 2009
 Sinh hoạt 2007
 Sinh hoạt 2009
 Sinh hoạt 2010
 Sinh hoạt 2011
 Sinh hoạt 2012
 Sinh hoạt 2013
 Sinh hoạt 2014
 Sinh hoạt 2016
 Sinh hoạt trong năm 2008
 Tết
 Tết Kỷ Sửu - 2009
 Tết Mậu Tư 2008
 Tết Trung Thu
 Xây dựng chùa
Thư tín
Pháp thoại
Trang tuởng niệm
Sinh hoạt đă qua
● 14/09/2008 : Tết Trung Thu

Xem h́nh

Xem phim

 
Lễ Khánh Thành chùa Vạn Hạnh - Văn nghệ khánh thành
19 giờ 30 ngày thứ bảy 7 tháng 6 năm 2008 (7 tháng 5 năm Mậu Tư).
sm_KhanhThanh_20080607_213333 (Billy).JPG
Lễ Khánh Thành chùa Vạn Hạnh
Văn nghệ khánh thành
VH
2008-06-13
Cúng Ngọ Phật - Cúng Tiêu Diện Đại Sĩ
VH
2008-06-13
Lễ cắt băng khánh thành
VH
2008-06-13
Bộ hành từ hội trường La Carrière về chùa
VH
2008-06-13
Lễ Khánh Thành taị hội trường La Carrière
VH
2008-06-13
Cung tiến Chư Hương Linh
VH
2008-06-13
Lễ Vớt Vong
VH
2008-06-12
Thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ - Chư Hương linh
VH
2008-06-12
Lễ Sái Tịnh An Vị - Khai Kinh
VH
2008-06-10
Lễ Thỉnh sư - Cung An Chúc Sự
VH
2008-06-10
H́nh ảnh Tết Mậu Tư 2008

H́nh ảnh Tết Mậu Tư 2008
tại hội trường Trocardière, Rezé-Nantes do một số Phật Tử trong vùng gửi tặng.

Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr
20098
;