Hiện đang có 2 người 
0 thành viên
 Số lần viếng  : 
Đăng nhập 
Email
Mã số 
Thành viên mới ?
Quên mã số ?
Trang chủ
Tin tức
 Kinh Điển
Phật học
 Từ điển Phật học
Truyện tích Phật Giáo
 Thơ văn
Phim
 Âm nhạc Phật giáo
H́nh ảnh
 Đại Lễ Phật Đản
 Đức Đạt Lai Lạt Ma
 Chùa Khánh Anh - Evry
 Chùa Thiện Minh - Lyon
 Construction du Mandala Bouddha de Compassion
 Hành hương Ấn Độ 2010
 Lễ Khánh Thành chùa Vạn Hạnh
 Mạn Đà La Phật Dược Sư
 Mạn Đà La Phật Quán Thế Âm
 Phật Đản 2009 (PL 2553)
 Saint Herblain 2009
 Sinh hoạt 2007
 Sinh hoạt 2009
 Sinh hoạt 2010
 Sinh hoạt 2011
 Sinh hoạt 2012
 Sinh hoạt 2013
 Sinh hoạt 2014
 Sinh hoạt 2016
 Sinh hoạt trong năm 2008
 Tết
 Tết Kỷ Sửu - 2009
 Tết Mậu Tư 2008
 Tết Trung Thu
 Xây dựng chùa
Thư tín
Pháp thoại
Trang tuởng niệm
Sinh hoạt đă qua
● 14/09/2008 : Tết Trung Thu

Xem h́nh

Xem phim

 
Sinh hoạt 2010 - Trung Thu
Tết Trung Thu tổ chức ngày 19/09/2010 tại chùa Vạn Hạnh, Saint Herblain (France)
Previous
sDSC_0309.JPG
Sinh hoạt 2010
Trung Thu
Van Hanh
2010-09-19
Ngày Di sản văn hóa
Van Hanh
2010-09-18
Vu Lan 2554
Van Hanh
2010-09-03
Phật Đản 2554 - Sinh hoạt, triển lăm
Van Hanh
2010-05-31
Phật Đản 2554 - Văn nghệ cúng dường
Van Hanh
2010-05-31
Đại lễ Phật Đản 2554
Van Hanh
2010-05-30
Lễ đầu năm - Thuyết pháp
Van Hanh
2010-02-15
Lễ giao thừa
Van Hanh
2010-02-15
Văn nghệ giao thừa
Van Hanh
2010-02-15
Dựng cây nêu, nấu bánh chưng
Van Hanh
2010-02-13
Gói bánh chưng
Van Hanh
2010-02-13
Khoá tu Bát Quan Trai - Ngày 23/01/2010
Van Hanh
2010-01-26
H́nh ảnh Tết Mậu Tư 2008

H́nh ảnh Tết Mậu Tư 2008
tại hội trường Trocardière, Rezé-Nantes do một số Phật Tử trong vùng gửi tặng.

Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr
17226
;