Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/top.php on line 33
Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)
Cổng vào Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)
Bia đá khắc 5 giới của Phật giáo


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)
Kinh hành niệm Phật trên Thánh tích Lâm Tỳ Ni


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)
Vườn Lâm Tỳ Ni cách Kinh thành Ca Tỳ La Vệ khoảng 28km


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)
Niệm Phật kinh hành quanh vị trí cây Vô Ưu xưa, nơi Thánh mẫu Ma-da hạ sanh Thái tử


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)
Phù điêu bằng đá, được tạc vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, tả cảnh Thánh mẫu vin cành Vô Ưu và ngay đó Thái tử đản sanh.


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)
Dấu chân Phật hài nhi vẫn con in trên mặt đất


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)
Dấu chân Phật hài nhi vẫn c̣n in trên mặt đất


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)
Tụng kinh tưởng niệm Phật đản


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)
Thính văn Chánh pháp


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)


Hành hương Ấn Độ 2010 - Thánh tích vườn Lâm Tỳ Ni, n)
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2010

Sinh hoạt GHPGVNTN Âu châu
Sinh hoạt GĐPT Vạn Hạnh
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2019
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2018
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2017
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2016
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2014
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2013
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2012
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2011
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2009
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2008
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2007
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2006
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2005
Sinh hoạt Chùa Thiện Minh - Lyon
Sinh hoạt chùa Khánh Anh
Lễ Khánh thành chùa Vạn Hạnh 2008
Cảnh chùa Vạn Hạnh


Văn nghệ khánh thành 2008


Cúng Ngọ Phật - Cúng Tiêu Diện Đại Sĩ 2008


Lễ cắt băng khánh thành


Bộ hành từ hội trường La Carrière về chùa


Lễ Khánh Thành taị hội trường La Carrière 6/2008


Cung tiến Chư Hương Linh 2008


Lễ Khánh thành chùa Vạn Hạnh 2008 - Lễ Vớt Vong


Thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ - Chư Hương linh 6/2008


Lễ Khánh thành chùa Vạn Hạnh 2008 - Lễ Sái Tịnh An Vị - Khai Kin


Lễ Khánh thành chùa Vạn Hạnh 2008 - Lễ Thỉnh sư - Cung An Chúc S&


Xây dựng chùa 08/2007


Xây dựng chùa 07/2007

H́nh chùa Vạn Hạnh và cổng vào đang được trùng tạo.

Xây dựng chùa 02/2007


Mandala 2005 - Chuẩn bị


Mandala 2005 - Khai mạc

Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr