Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/top.php on line 33
Trang chủ En franais Tin tức Hnh ảnh Thơ Văn m nhạc
Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)
Cổng vo Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)
Bia đ khắc 5 giới của Phật gio


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)
Kinh hnh niệm Phật trn Thnh tch Lm Tỳ Ni


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)
Vườn Lm Tỳ Ni cch Kinh thnh Ca Tỳ La Vệ khoảng 28km


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)
Niệm Phật kinh hnh quanh vị tr cy V Ưu xưa, nơi Thnh mẫu Ma-da hạ sanh Thi tử


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)
Ph điu bằng đ, được tạc vo thế kỷ thứ 2 trước cng nguyn, tả cảnh Thnh mẫu vin cnh V Ưu v ngay đ Thi tử đản sanh.


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)
Dấu chn Phật hi nhi vẫn con in trn mặt đất


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)
Dấu chn Phật hi nhi vẫn cn in trn mặt đất


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)
Tụng kinh tưởng niệm Phật đản


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)
Thnh văn Chnh php


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)


Hnh hương Ấn Độ 2010 - Thnh tch vườn Lm Tỳ Ni, n)
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2010

Sinh hoạt GHPGVNTN u chu
Sinh hoạt GĐPT Vạn Hạnh
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2019
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2018
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2017
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2016
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2014
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2013
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2012
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2011
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2009
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2008
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2007
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2006
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2005
Sinh hoạt Cha Thiện Minh - Lyon
Sinh hoạt cha Khnh Anh
Lễ Khnh thnh cha Vạn Hạnh 2008
Cảnh cha Vạn Hạnh


Văn nghệ khnh thnh 2008


Cng Ngọ Phật - Cng Tiu Diện Đại Sĩ 2008


Lễ cắt băng khnh thnh


Bộ hnh từ hội trường La Carrire về cha


Lễ Khnh Thnh taị hội trường La Carrire 6/2008


Cung tiến Chư Hương Linh 2008


Lễ Khnh thnh cha Vạn Hạnh 2008 - Lễ Vớt Vong


Thỉnh Tiu Diện Đại Sĩ - Chư Hương linh 6/2008


Lễ Khnh thnh cha Vạn Hạnh 2008 - Lễ Si Tịnh An Vị - Khai Kin


Lễ Khnh thnh cha Vạn Hạnh 2008 - Lễ Thỉnh sư - Cung An Chc S&


Xy dựng cha 08/2007


Xy dựng cha 07/2007

Hnh cha Vạn Hạnh v cổng vo đang được trng tạo.

Xy dựng cha 02/2007


Mandala 2005 - Chuẩn bị


Mandala 2005 - Khai mạc

Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr