Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/top.php on line 33
Trang chủ En franais Tin tức Hnh ảnh Thơ Văn m nhạc
Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Kho tu Bt Quan Trai tại Cha Vạn Hạnh từ ngy 23/1 đến 24/1/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Kinh hnh niệm Phật


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Ăn cơm chnh niệm


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Thm nhập kinh tạng


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Thập nhập kinh tạng


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Nhất tm niệm Phật


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Thnh văn chnh php


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Thnh văn chnh php


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Thnh văn chnh php


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Thnh văn chnh php


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Yết tổ cầu giới


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Tc bạch thỉnh sư


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Bạch Phật thọ giới


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Nim hương bạch Phật


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Truyền trao giới php


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Thắm tnh đạo vị


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
ho cng vui


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Kiến ho đồng giải


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Kiến ho đồng giải


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Kiến ho đồng giải


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Ăn cơm chnh niệm


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Ăn cơm chnh niệm


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Thm nhập kinh tạng


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Từng bước nở hoa sen


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Niệm Phật kinh hnh


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Đy l tịnh độ


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010


Kho tu Bt Quan Trai - 01/2010
Nguyện theo hạnh Phật
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2010

Sinh hoạt GHPGVNTN u chu
Sinh hoạt GĐPT Vạn Hạnh
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2019
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2018
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2017
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2016
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2014
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2013
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2012
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2011
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2009
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2008
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2007
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2006
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2005
Sinh hoạt Cha Thiện Minh - Lyon
Sinh hoạt cha Khnh Anh
Lễ Khnh thnh cha Vạn Hạnh 2008
Cảnh cha Vạn Hạnh


Văn nghệ khnh thnh 2008


Cng Ngọ Phật - Cng Tiu Diện Đại Sĩ 2008


Lễ cắt băng khnh thnh


Bộ hnh từ hội trường La Carrire về cha


Lễ Khnh Thnh taị hội trường La Carrire 6/2008


Cung tiến Chư Hương Linh 2008


Lễ Khnh thnh cha Vạn Hạnh 2008 - Lễ Vớt Vong


Thỉnh Tiu Diện Đại Sĩ - Chư Hương linh 6/2008


Lễ Khnh thnh cha Vạn Hạnh 2008 - Lễ Si Tịnh An Vị - Khai Kin


Lễ Khnh thnh cha Vạn Hạnh 2008 - Lễ Thỉnh sư - Cung An Chc S&


Xy dựng cha 08/2007


Xy dựng cha 07/2007

Hnh cha Vạn Hạnh v cổng vo đang được trng tạo.

Xy dựng cha 02/2007


Mandala 2005 - Chuẩn bị


Mandala 2005 - Khai mạc

Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr