Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/top.php on line 33
Trang chủ En franais Tin tức Hnh ảnh Thơ Văn m nhạc
Tết Canh Dần 2010 - Dựng cy nu, nấu bnh chưng
Dựng cy nu, nấu bnh chưng đn Tết Canh Dần - Ngy 13/02/2010


Tết Canh Dần 2010 - Dựng cy nu, nấu bnh chưng
Bnh chưng, bnh tt xanh mu l - Lung linh nh lửa vng mai hoa - Ai người xa xứ ươm xun đ - Cho kẻ tha hương bớt nhớ nh.


Tết Canh Dần 2010 - Dựng cy nu, nấu bnh chưng
Bnh chưng, bnh tt xanh mu l - Lung linh nh lửa vng mai hoa - Ai người xa xứ ươm xun đ - Cho kẻ tha hương bớt nhớ nh.


Tết Canh Dần 2010 - Dựng cy nu, nấu bnh chưng
Lung linh nh lửa, d xa qu cũ chẳng qun nguồn


Tết Canh Dần 2010 - Dựng cy nu, nấu bnh chưng
Lung linh nh lửa, d xa qu cũ chẳng qun nguồn


Tết Canh Dần 2010 - Dựng cy nu, nấu bnh chưng
Lom khom nhm ngọn lửa hồng/ Cho đng bớt lạnh, ấm lng tha hương


Tết Canh Dần 2010 - Dựng cy nu, nấu bnh chưng
VẠN sự hanh thng mừng xun mới - HẠNH may học Phật đời thăng hoa


Tết Canh Dần 2010 - Dựng cy nu, nấu bnh chưng
VẠN sự hanh thng mừng xun mới - HẠNH may học Phật đời thăng hoa


Tết Canh Dần 2010 - Dựng cy nu, nấu bnh chưng
VẠN sự hanh thng mừng xun mới - HẠNH may học Phật đời thăng hoa


Tết Canh Dần 2010 - Dựng cy nu, nấu bnh chưng


Tết Canh Dần 2010 - Dựng cy nu, nấu bnh chưng


Tết Canh Dần 2010 - Dựng cy nu, nấu bnh chưng
VẠN sự hanh thng mừng xun mới - HẠNH may học Phật đời thăng hoa


Tết Canh Dần 2010 - Dựng cy nu, nấu bnh chưng
VẠN sự hanh thng mừng xun mới - HẠNH may học Phật đời thăng hoa


Tết Canh Dần 2010 - Dựng cy nu, nấu bnh chưng
VẠN sự hanh thng mừng xun mới - HẠNH may học Phật đời thăng hoa


Tết Canh Dần 2010 - Dựng cy nu, nấu bnh chưng
VẠN sự hanh thng mừng xun mới - HẠNH may học Phật đời thăng hoa
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2010

Sinh hoạt GHPGVNTN u chu
Sinh hoạt GĐPT Vạn Hạnh
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2019
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2018
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2017
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2016
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2014
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2013
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2012
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2011
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2009
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2008
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2007
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2006
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2005
Sinh hoạt Cha Thiện Minh - Lyon
Sinh hoạt cha Khnh Anh
Lễ Khnh thnh cha Vạn Hạnh 2008
Cảnh cha Vạn Hạnh


Văn nghệ khnh thnh 2008


Cng Ngọ Phật - Cng Tiu Diện Đại Sĩ 2008


Lễ cắt băng khnh thnh


Bộ hnh từ hội trường La Carrire về cha


Lễ Khnh Thnh taị hội trường La Carrire 6/2008


Cung tiến Chư Hương Linh 2008


Lễ Khnh thnh cha Vạn Hạnh 2008 - Lễ Vớt Vong


Thỉnh Tiu Diện Đại Sĩ - Chư Hương linh 6/2008


Lễ Khnh thnh cha Vạn Hạnh 2008 - Lễ Si Tịnh An Vị - Khai Kin


Lễ Khnh thnh cha Vạn Hạnh 2008 - Lễ Thỉnh sư - Cung An Chc S&


Xy dựng cha 08/2007


Xy dựng cha 07/2007

Hnh cha Vạn Hạnh v cổng vo đang được trng tạo.

Xy dựng cha 02/2007


Mandala 2005 - Chuẩn bị


Mandala 2005 - Khai mạc

Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr