Tiếng Việt
Citation du nom du Bodhisattva Avalokitesvara

Namo (A)valokitesvara

Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi svaaha


Prajnaparamita
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr