Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Lên Non - Tuệ Nguyên, Thích Thái Ḥa - Ca sĩ Nguyên Đạo


Sáng tác: Tuệ Nguyên - Thích Thái Ḥa
Ca sỹ: Nguyên Đạo

Lên non...lên non...lên non...
Hóc đá tham thiền…
Áng mây nằm nghỉ xa miền cơi chơi...
Nghe hoa nghe bướm reo cười...
Nghe chim ca hót những lời ví von...
Bao nhiêu công án vẫn c̣n...
Đố ai khơi mở cho tṛn nghĩa xưa...
Mơ song thân hóa là mơ..
Nửa rơi biến cả vượt qua non thiền…
Đường về nhập thế vô biên…
Đường đi hóa độ kết duyên đại từ…
Đi về tâm nở chân như…
Bao nhiêu hành trang hiền từ thoáng thân…
Đi về nằm giữa ang vân nụ cười hàm tiếu bao dung vạn loài
Đi không lưu một dấu hài ngày về cũng vượt ra ngoài có không.

Nhạc Phật Giáo

Nhạc Vu Lan
Nhạc Phật đản
Nhạc niệm


Vidéo : Ánh quang minh - Phật đản 2556-2012 tại chủa Vạn Hạ

Niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm (Avalokitesvara)

Ai trở về xứ Việt

Mừng Phật đản

Hoài niệm ngày Phật đản sanh

Vu Lan Nhớ Mẹ

Nhớ vu lan

Mẹ Từ Bi - Chúc Linh

Niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr