Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Lá thơ Phật đản - 2013
Kinh Trường A-hàm cho biết, khi Đức Phật từ cung trời Đâu-suất giáng thần vào thai mẹ th́ : “Mẹ của Ngài giữ giới một cách hồn nhiên, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống các thứ rượu men, rượu nấu ; tâm của mẹ Ngài lúc nào cũng thanh tịnh, không có các dục tưởng, không bị lửa dục thiêu đốt, phạm hạnh thanh tịnh, an lạc, không sợ hăi”.

Như vậy, ngay từ khi vừa mới nhập thai, một vị Phật đă “v́ hạnh phúc cho muôn loài, v́ an lạc cho muôn loài, v́ ḷng thương tưởng cho đời”. Một vị Phật khi vừa mới ‘thị hiện’ đă đem đến sự thanh tịnh, vô nhiễm, an lạc, hạnh phúc cho chúng sanh, chư Thiên và Nhân loại.

Phật có năng lực như vậy, cho nên, khi chúng ta niệm Phật, nhớ Phật, quán niệm về Phật th́ “những dục vọng xấu xa đều được tiêu diệt, trong tâm không c̣n những yếu tố bất thiện, uế nhiễm, sầu khổ và lo âu. Nhờ tưởng niệm tới Đức Phật mà tâm tư chúng ta lắng trong, có được niềm vui, và chúng ta đạt tới tâm cao đẹp, an trú trong hiện tại một cách dễ dàng” (Kinh Trung A-hàm).

Để tâm tư chúng ta ngày thêm cao đẹp, để cuộc sống của chúng ta ngày thêm an lạc, Chùa Vạn Hạnh long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2557 vào ngày Chủ Nhật, 12-5-2013, để đức Từ bi nhiệm mầu của Đấng Thế tôn thấm nhuận non sông, muôn loài chúng sanh đều nhờ ân giải thoát.

Trân trọng kính mời quư Phật tử xa gần về tham dự để được ân triêm pháp vũ, nhằm vượt thắng những khổ đau, đạt được hạnh phúc chân thật.

Kính thư,
Tỳ kheo Thích Nguyên Lộc


Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2013

Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2019
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2017
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2016
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2015
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2012
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2011
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2010
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2009
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2008 - Lễ Khánh thành
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2008
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2007
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2006
Sinh hoạt chùa Khánh Anh
Sinh hoạt các chùa trên thế giới


Thọ Bát Quan Trai Giới và Lễ Phóng Sanh 3/2019

Được sự hứa khả của Ḥa Thượng Thích Phổ Quang, Ngài sẽ đến đạo tràng Chùa Vạn Hạnh từ ngày 30/3/2019 đến 31/3/2019 để giảng dạy hướng dẫn tu tập : Thọ Bát Quan Trai Giới và Lễ Phóng Sanh...

Chương tŕnh sinh hoạt trong năm 2019


Lễ Hoàn Nguyện Chùa Vạn Hạnh 2017

Phật Đản 2017 - PL 2661


Họp mặt Thân hữu Già Lam lần thứ 14 2017

Tâm thư số 2 Xây dựng Hoàn thiện chùa Vạn Hạnh

Mạn Đà La về Bồ Tát Quán Thế Âm 2015

Lễ Vu Lan 2012

Đố án xây dựng chùa Vạn Hạnh 2016

Phật đản 2012

Tết 2012 - Lá thơ Xuân

Tết 2012 - Chương tŕnh

Ngày về nguồn V 2011 - Lời chào mừng của HT. Trưởng ban

Ngày về nguồn V 2011 - Diễn văn

Lễ Vu Lan 2011
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr