Trang chủ En franais Tin tức Hnh ảnh Thơ Văn m nhạc
Đn Trng A Di Đ tại cha Khnh Anh 2007
ĐN TRNG A DI Đ
23/12/2007 - 26/12/2007 tức 14/11 đến 17/11 năm Đinh Hợi● Chủ Nhật 23/12/2007 (14 thng 11 năm Đinh Hợi)
15 giờ 00 : Khai Đn (cử hnh tại Bagneux)
Lễ DI Đ BẢO SM (quyển thượng)
17 giờ 00 : Giảng Php (Ha Thượng Trụ Tr)
20 giờ 20 : Cng dường đn ln 48 Lời Nguyện của Đức Phật A Di Đ - Hồi Hướng Ty Phương Tịnh Độ (Evry)

● Thứ hai - 24/12/2007 (15 thng 11 năm Đinh Hợi)
15 giờ 00 : Lễ DI Đ BẢO SM (quyển trung) (Bagneux)
17 giờ 00 : Giảng Php (Ha Thượng Trụ Tr) - (Bagneux)
20 giờ 20 : Cng dường đn ln 48 Lời Nguyện của Đức Phật A Di Đ - Hồi Hướng Ty Phương Tịnh Độ (Evry)

● Thứ Ba - 25/12/2007 (16 thng 11 năm Đinh Hợi)
15 giờ 00 : Lễ DI Đ BẢO SM (quyển hạ) (Bagneux)
17 giờ 00 : Giảng Php (Ha Thượng Trụ Tr) (Bagneux)
20 giờ 20 : Cng dường đn ln 48 Lời Nguyện của Đức Phật A Di Đ - Hồi Hướng Ty Phương Tịnh Độ (Evry)

● Thứ Tư - 26/12/2007 (17 thng 11 năm Đinh Hợi ĐNG NGY VA).
10 giờ 30 : Đảnh lễ 48 LỜI NGUYỆN của ĐỨC PHẬT A DI Đ (cử hnh tại Bagneux)
15 giờ 00 : Tr tụng Kinh A Di Đ v nhất tự nhất bi (Bagneux)
17 giờ 00 : Giảng Php (Ha Thượng Trụ Tr) (Bagneux)
20 giờ 20 : Cng dường đn ln 48 Lời Nguyện của Đức Phật A Di Đ - Hồi Hướng Ty Phương Tịnh Độ - Bế Đn - (Evry)

Qu vị no muốn cng dường đn ln 48 Lời Nguyện xin lin lạc trước với Sư C Diệu Trạm (khanhanh@free.fr - Tel. : 0160793684 0609090119) để lập Sớ Bạch Phật vo Ngy Khai Đn.

Sinh hoạt cha Khnh Anh

Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2019
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2017
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2016
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2015
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2013
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2012
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2011
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2010
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2009
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2008 - Lễ Khnh thnh
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2008
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2007
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2006
Sinh hoạt cc cha trn thế giới


Thọ Bt Quan Trai Giới v Lễ Phng Sanh 3/2019

Được sự hứa khả của Ha Thượng Thch Phổ Quang, Ngi sẽ đến đạo trng Cha Vạn Hạnh từ ngy 30/3/2019 đến 31/3/2019 để giảng dạy hướng dẫn tu tập : Thọ Bt Quan Trai Giới v Lễ Phng Sanh...

Chương trnh sinh hoạt trong năm 2019


Lễ Hon Nguyện Cha Vạn Hạnh 2017

Phật Đản 2017 - PL 2661


Họp mặt Thn hữu Gi Lam lần thứ 14 2017

Tm thư số 2 Xy dựng Hon thiện cha Vạn Hạnh

Mạn Đ La về Bồ Tt Qun Thế m 2015

L thơ Phật đản - 2013

Trại họp bạn Qun Thế m 2013 - Thng bo

Chương trnh sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2013

Lễ Vu Lan 2012

Đố n xy dựng cha Vạn Hạnh 2016

Phật đản 2012

Tết 2012 - L thơ Xun

Tết 2012 - Chương trnh
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr