Trang chủ En franais Tin tức Hnh ảnh Thơ Văn m nhạc
Phật Đản 2006 PL. 2550 - Chương trnh
Đại Lễ Phật Đản 2006 - Phật Lịch 2550 tổ chức tại cha Vạn Hạnh ngy chủ nhật 7 thng 5 năm 2006 :

Chương trnh

11 giờ : Tụng kinh Khnh Đản, cng Phật, dng sớ, Cầu an, cng Chư Hương Linh thờ tại cha.

12 giờ 30 : Dng cơm chay thn mật.

13 giờ : Văn nghệ cng dường Phật Đản.

14 giờ 30 : Thượng Tọa Thch Nhất Chn thuyết php.

16 giờ 30 : Cng mng sơn th thực Hon mn.

Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2006

Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2019
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2017
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2016
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2015
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2013
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2012
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2011
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2010
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2009
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2008 - Lễ Khnh thnh
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2008
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2007
Sinh hoạt cha Khnh Anh
Sinh hoạt cc cha trn thế giới


Thọ Bt Quan Trai Giới v Lễ Phng Sanh 3/2019

Được sự hứa khả của Ha Thượng Thch Phổ Quang, Ngi sẽ đến đạo trng Cha Vạn Hạnh từ ngy 30/3/2019 đến 31/3/2019 để giảng dạy hướng dẫn tu tập : Thọ Bt Quan Trai Giới v Lễ Phng Sanh...

Chương trnh sinh hoạt trong năm 2019


Lễ Hon Nguyện Cha Vạn Hạnh 2017

Phật Đản 2017 - PL 2661


Họp mặt Thn hữu Gi Lam lần thứ 14 2017

Tm thư số 2 Xy dựng Hon thiện cha Vạn Hạnh

Mạn Đ La về Bồ Tt Qun Thế m 2015

L thơ Phật đản - 2013

Trại họp bạn Qun Thế m 2013 - Thng bo

Chương trnh sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2013

Lễ Vu Lan 2012

Đố n xy dựng cha Vạn Hạnh 2016

Phật đản 2012

Tết 2012 - L thơ Xun

Tết 2012 - Chương trnh
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr