Trang chủ En franais Tin tức Hnh ảnh Thơ Văn m nhạc
Lời tri n


Nam m Bổn Sư Thch Ca Mu Ni Phật.


Knh bạch Chư Tn Đức,

Ngi cha Vạn Hạnh hm nay được khnh thnh, trước hết l nhờ ơn mười phương chư Phật, chư đại Bồ tt, liệt vị Thiện thần v Thnh hiền tăng mật thy gia hộ. Chng con nguyện bồi đắp cho ngi Phạm vũ ngy cng huy hong để phổ độ chng sinh, bo đền ơn Tam bảo.

Đồng thời, chng con cũng được sự che chở v động vin của chư Tn đức trong Hội đồng gio phẩm, Ban điều hnh v Qu thnh vin Gio Hội Phật Gio Việt Nam Thống Nhất u Chu, cng chư Tn đức từ cc Chu lục. Trong suốt nhiều năm qua, chư Tn đức đ khng ngừng khuyến tấn chng con trn bước đường tu học v phụng sự đạo php, gip cho chng con chn cứng đ mềm, vượt qua mọi kh khăn v tận của cuộc đời. Hm nay, đại lễ khnh thnh, qu ngi cn chấn tch quang lm chứng minh, ph php, khai đn cho buỗi lễ được thnh tựu vin mn. n đức của qu ngi thật v lượng v bin, d cho chng con c dng hết nước đại dương để lm mực cũng sao tả hết ! Chng con chỉ biết by tỏ lng tri n v hạn bằng nỗ lực tu học, ti bồi phẩm chất đạo đức giải thot để lm lợi lạc nhn sinh. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ qu ngi tứ đại khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mi mi l bng cy đại thọ che mt cho chng con v chng sinh mun loi.

Knh thưa qu Nghị vin Hội đồng thnh phố, qu vin chức đại diện cc thnh phố Saint Herblain v Saint Sbastien Sur Loire,
Knh thưa qu vị quan khch,
Knh thưa qu Phật tử,


Từ nhiều năm qua, Qu vị đ pht tm gp phần vo cng trnh xy dựng ngi Cha Vạn Hạnh tọa lạc tại tỉnh Saint Herblain miền Ty nước Php bằng tất cả tấm lng knh tn v hộ tr Tam bảo dưới nhiều hnh thức, như đng gp tịnh ti, tịnh vật v cng sức của mnh. Qu vị đ đồng cam cộng khổ với chng ti vượt qua mọi kh khăn v chướng duyn để duy tr v pht triển ngi cha ny. Cng đức ấy thật v lượng v bin! Chng ti xin thnh tm tn thn cng đức của Qu vị v hồi hướng cng đức ny ln Tam bảo, nguyện cầu cho tất cả Qu vị thn tm thường an lạc, vạn sự kiết tường, mi mi l những người con trung kin của đạo php. Giờ đy, ngi cha đ được coi như hon thnh, đ c chỗ trang nghim cho chng ta hnh tr v tu học; do đ, bước tiếp theo v cũng l bước chn quyết định bước ln thượng tr, tất cả chng ta phải nỗ lực tu học v thực hnh gio php Như Lai, để đời ny, đời sau mọi người đều được an lạc, giải thot. Đ mới l nghĩa đch thực của việc xy cha, tạo tượng v cũng l niềm mong mỏi của những người xuất gia như chng ti.

Nguyện cầu php giới chng sinh đồng tu, đồng ngộ, đồng độ chng sinh, đồng thnh Phật đạo.
Nam M Hoan Hỷ Tạng bồ Tt Ma Ha Tt
Trụ tr Cha Vạn Hạnh
Tỳ kheo Thch Nguyn Lộc
Namo Sakyamuni Bouddha

Vnrables, membres de la Sangha,

La Pagode Van Hanh est inaugure aujourdhui, grce la bndiction du Bouddha, des Bodhisattvas, des gnies clestes et des sages. Nous nous engageons rendre ce lieu de plus en plus resplendissant pour sauver les tres, en reconnaissance des Trois Joyaux.
Nous avons aussi bnfici de la protection et de la mobilisation des Vnrables du comit des dignitaires, de la Direction et membres de la Congrgation Bouddhique Unifie dEurope, ainsi que la participation des Vnrables des autres continents. Durant les nombreuses annes passes les Vnrables nous ont constamment encourags dans ltude et la pratique de la voie bouddhique, en forgeant notre dtermination en dpit des immenses difficults de la vie. Aujourdhui pour linauguration les Vnrables sont venus tmoigner, enseigner, inaugurer pour que la fte soit compltement russie. Leur bienfait est incommensurable et ne peut tre relat, mme en utilisant toute leau de locan comme encre ! Nous ne pouvons exprimer notre immense reconnaissance quen poursuivant ltude bouddhique et en nous amliorant dans la voie de la dlivrance au profit de tous les tres. Prions pour que tous les Bouddhas bnissent les Vnrables afin que nous puissions continuer profiter de leur protection comme sous lombrage dun arbre sculaire.

Mesdames et Messieurs lus, Rprsentants des mairies de Saint Herblain et Saint Sbastien Sur Loire,
Mesdames et Messieurs,
Chers fidles bouddhistes,


Votre prsence l'inauguration de la pagode Van Hanh est un grand honneur pour nous.
Depuis plusieurs annes, vous avez contribu volontairement ldification de la Pagode Van Hanh Saint Herblain, dans louest de la France, avec votre cur sous lgide des Trois Joyaux, sous diffrentes formes comme soutien moral, financier, en matriel et en main duvre. Vous avez partag notre peine surmonter tous les difficults et obstacles pour maintenir et dvelopper cette pagode. Ces bienfaits sont incommensurables ! Nous vous en sommes profondment reconnaissants et ddions ces bienfaits aux Trois Joyaux, en vous souhaitant plein de srnit, la ralisation de vos vux en restant toujours fidles au Dharma. Aujourdhui la pagode est ralise, nous avons dsormais un lieu solennel pour tudier et pratiquer le Dharma ; la prochaine tape sera dterminante, nous devons consacrer tous nos efforts pour tudier et suivre la voie du Bouddha, afin que tout le monde atteigne la srnit et la dlivrance, dans cette vie prsente ou future. Cest cela la vraie signification de ldification de la pagode, et cest aussi le profond souhait des moines comme nous. Prions pour que le Dharma nous aide tous atteindre lEveil.

Responsable de la Pagode Van Hanh
Thich Nguyn Lc

Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2008 - Lễ Khnh thnh

Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2019
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2017
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2016
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2015
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2013
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2012
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2011
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2010
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2009
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2008
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2007
Sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2006
Sinh hoạt cha Khnh Anh
Sinh hoạt cc cha trn thế giới


Thọ Bt Quan Trai Giới v Lễ Phng Sanh 3/2019

Được sự hứa khả của Ha Thượng Thch Phổ Quang, Ngi sẽ đến đạo trng Cha Vạn Hạnh từ ngy 30/3/2019 đến 31/3/2019 để giảng dạy hướng dẫn tu tập : Thọ Bt Quan Trai Giới v Lễ Phng Sanh...

Chương trnh sinh hoạt trong năm 2019


Lễ Hon Nguyện Cha Vạn Hạnh 2017

Phật Đản 2017 - PL 2661


Họp mặt Thn hữu Gi Lam lần thứ 14 2017

Tm thư số 2 Xy dựng Hon thiện cha Vạn Hạnh

Mạn Đ La về Bồ Tt Qun Thế m 2015

L thơ Phật đản - 2013

Trại họp bạn Qun Thế m 2013 - Thng bo

Chương trnh sinh hoạt cha Vạn Hạnh 2013

Lễ Vu Lan 2012

Đố n xy dựng cha Vạn Hạnh 2016

Phật đản 2012

Tết 2012 - L thơ Xun

Tết 2012 - Chương trnh
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr