Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Ngày về nguồn V 2011 - Diễn văn
KHAI MẠC LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ
NGÀY VỀ NGUỒN LẦN THỨ V (2011)
TẠI CHÙA THIỆN MINH, LYON, PHÁP QUỐC


Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Trưởng lăo cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn lần thứ 5 hôm nay,

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni khắp nơi, v́ không gian cách trở, hoặc v́ phật sự tại địa phương, đă không thể quang lâm chứng minh, tham dự,

Kính thưa toàn thể quư Phật tử,

Chúng ta cần lắng đọng tâm tư trong những giờ phút tụ hội trang nghiêm này, trước hết để tri ân Đức Thế Tôn và chư lịch đại Tổ Sư đă chứng ngộ và hoằng hóa suốt hơn 25 thế kỷ qua để đến thời kỳ mạt pháp, chúng ta vẫn c̣n được phước duyên tiếp nhận Chánh Pháp tối thượng; thứ đến, trong niềm tri ân sâu sắc đối với tiền nhân, những người xuất gia và tại gia chúng ta ngày nay, cũng nên ư thức trách nhiệm của ḿnh trước sự suy vi của đạo pháp trong vận nghiệp chung của dân tộc và nhân loại.

Trách nhiệm ấy, nói đơn giản, là việc ǵn giữ cho ngọn đèn Chánh Pháp luôn bừng tỏa, không bị lu mờ hay lịm tắt trước những cơn gió chướng của nghiệp báo và phiền năo, của hoàn cảnh và nhân tâm.

Nhiều năm qua, từ trong nước ra đến hải ngoại, Tăng đoàn luôn bị quấy phá, vu hăm, lạm dụng, khiến nẩy sinh những tà pháp, tà nhân, ác pháp, làm vẩn đục thể diện của hàng ngũ xuất gia, đẩy hàng phật-tử sơ tâm vào lưới nghi trùng trùng, không thể phân biệt đâu là nẻo chánh để đi, đâu là đường tà để tránh. Lư tưởng mờ mịt, đường đi không thấy, làm sao đạt đến mục đích tối hậu của giải thoát giác ngộ!

Từ khả năng và hoàn cảnh riêng biệt của mỗi cá nhân, chúng ta đă nỗ lực khá nhiều để vực dậy những ǵ cao đẹp bị đốn ngă, nhẫn nại dọn dẹp những rác rưới do ngoại đạo ác đảng vung văi trên đất lành của chúng ta. Nhưng ngần ấy chưa đủ, và có thể nói rằng không biết đến bao giờ mới gọi là đủ. Bao lâu thế gian này c̣n phiền năo và thống khổ, trách nhiệm của chúng ta vẫn c̣n. Điều cần làm trước mắt là tất cả chúng ta phải tri nhận con đường mà Đức Phật và lịch đại Tổ Sư đă kinh qua: vận dụng sức mạnh của Tăng đoàn để hóa giải những dị biệt, vượt qua những chướng ngại, đồng tâm đồng lực trong sứ mệnh thắp sáng ngọn đèn tuệ giác mà soi chiếu cho nhân loại và chúng sanh.

Sức mạnh của Tăng đoàn ấy là ǵ? – Là sự ḥa hợp, cảm thông, hiểu biết. Để có sự ḥa hợp của đại chúng, mỗi cá thể phải tự đặt ḿnh trên cương vị của một đại trượng phu ở trong ngôi nhà Đại bi của Như Lai, khoác áo Nhẫn nhục của Như Lai, và ngồi trên ṭa “Nhất thiết pháp không” của Như Lai. Một cách vắn tắt, từ nơi vô ngă, vô trụ mà xác định lập cước của ḿnh giữa thế gian, trong mọi thời đại. Đây là con đường duy nhất và tối thượng của hàng đệ tử Phật; và đây cũng chính là lư do, chúng ta cần thường xuyên hội họp để giảng luận Chánh Pháp, trùng tuyên Luật tạng như Phật huấn thị.

Trong tinh thần đó, chúng ta đă đồng tâm tổ chức Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại hàng năm mà năm nay là lần thứ 5.

Kính thưa quư liệt vị,

“Tăng già ḥa hợp” là tiêu chí của tất cả những con Phật c̣n ưu tư thao thức với tiền đồ đạo pháp. Tiêu chí này khi được áp dụng vào hành động thực tế, tất nhiên sẽ bị ngoại đạo, ác đảng và những người vong thân, ĺa cội, ra sức công kích, hủy báng. Nhưng học theo Phật, chúng ta không tranh căi với thế gian. Chúng ta chỉ cần biểu hiện con đường quang minh của ḿnh. Con đường ấy, nh́n lui về quá khứ, không quên ân đức sâu dày của tiền nhân, hướng về tương lai, không thể lăng quên sứ mệnh dẫn dắt đàn hậu học. Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, tổ chức Giới Đàn Quảng Đức, chính là biểu hiện tối thiểu mà chúng ta có thể làm được để hướng tâm về việc trang nghiêm bản thể Tăng đoàn.

Vô cùng hoan hỷ trước sự tụ hội thanh tịnh ḥa hợp của chư tôn thiền đức Tăng Ni xa gần, chúng tôi xin thành kính ngỏ lời cung nghinh, và xin long trọng tuyên bố khai mạc Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn lần thứ 5 tại đạo tràng Chùa Thiện Minh hôm nay.

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại
Sa môn Thích Minh Tâm

Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2011

Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2019
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2017
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2016
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2015
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2013
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2012
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2010
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2009
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2008 - Lễ Khánh thành
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2008
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2007
Sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2006
Sinh hoạt chùa Khánh Anh
Sinh hoạt các chùa trên thế giới


Thọ Bát Quan Trai Giới và Lễ Phóng Sanh 3/2019

Được sự hứa khả của Ḥa Thượng Thích Phổ Quang, Ngài sẽ đến đạo tràng Chùa Vạn Hạnh từ ngày 30/3/2019 đến 31/3/2019 để giảng dạy hướng dẫn tu tập : Thọ Bát Quan Trai Giới và Lễ Phóng Sanh...

Chương tŕnh sinh hoạt trong năm 2019


Lễ Hoàn Nguyện Chùa Vạn Hạnh 2017

Phật Đản 2017 - PL 2661


Họp mặt Thân hữu Già Lam lần thứ 14 2017

Tâm thư số 2 Xây dựng Hoàn thiện chùa Vạn Hạnh

Mạn Đà La về Bồ Tát Quán Thế Âm 2015

Lá thơ Phật đản - 2013

Trại họp bạn Quán Thế Âm 2013 - Thông báo

Chương tŕnh sinh hoạt chùa Vạn Hạnh 2013

Lễ Vu Lan 2012

Đố án xây dựng chùa Vạn Hạnh 2016

Phật đản 2012

Tết 2012 - Lá thơ Xuân

Tết 2012 - Chương tŕnh
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr