Trang chủ En français Tin tức Hình ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Mandala du Bouddha de Médecine en 2007
Mandala
BOUDDHA MEDECINE

Construction, méditations et enseignements
du 8 au 11 novembre 2007
Mandala
DƯỢC SƯ PHẬT

Hoàn dựng, Tụng niệm và Thuyết pháp
từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11 năm 2007


Pagode Van Hanh
3, rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Tél. 02 40 85 04 59
http://chuavanhanh.free.fr

Accès libre tous les jours
Participation gratuite. Donations libres.

Mandala : (en tibétain « Kyil-Khor ») diagramme circulaire sacré représentant l’univers tout entier et les divinités bouddhiques. Il est la reproduction spirituelle de l’ordre du monde. Il permet de conduire le fidèle sur le chemin de l’éveil. Sa figuration peinte ou réalisée en sable coloré, qui, dans les écoles du vajrayâna, sert de base aux méditations de "visualisation".


Programme


Jeudi 8 novembre

10h00 : Cérémonie d’ouverture pour consacrer le lieu, pratique du Bouddha de Médecine en tibétain et démarrage du mandala
11h00 : Pratique du Bouddha de Médecine en vietnamien
11h30 : Portes ouvertes – Méditations libres ou guidées
14h00 : Pratiques du Bouddha de Médecine
19h30 : Récitations de mantras (Shakyamouni, Chenrezi, Manjusri, Vajrapani, Tara, Vajrasattva, Amitabha, Akshobya). Ces récitations permettent de nous libérer de toutes nos peurs et souffrances et de pacifier notre esprit.
20h00 : Enseignement donné par Guéshéla Thupten Khédroup

Vendredi 9 novembre

10h00 : Pratique du Bouddha de Médecine en tibétain et vietnamien
11h00 : Portes ouvertes – Méditations libres ou guidées
14h00 : Pratiques du Bouddha de Médecine
20h00 : Enseignement donné par le Vénérable Thich Minh Tam

Samedi 10 novembre

09h00 : Pratique du Bouddha de Médecine en tibétain et vietnamien
10h00 : Enseignement donné par le Vénérable Thich Minh Tam
11h30 : Portes ouvertes – Méditations libres ou guidées
13h30 : Enseignement donné par le Vénérable Thich Minh Tam
19h30 : Récitations de mantras (Shakyamouni, Chenrezi, Manjusri, Vajrapani, Tara, Vajrasattva, Amitabha, Akshobya).
20h00 : Enseignement donné par Guéshéla Thupten Khédroup

Dimanche 11 novembre

09h00 : Pratique du Bouddha de Médecine en tibétain et vietnamien
10h00 : Portes ouvertes – Méditations libres ou guidées
13h30 : Cérémonie de bénédiction du Mandala en Tibétain et Vietnamien. Circumambulation et dédicace.
15h30 : Explications sur le mandala
16h00 : Cérémonie de dissolution

Vào cửa tự do mỗi ngày.
Cúng dường tùy hỷ.

Mandala : nghĩa là vòng tròn đầy đủ. Ðây là biểu tượng của vũ trụ và năng lực trong vũ trụ được trình bày bằng các hình vẽ. Mandala, về mặt triết lý, là cơ sở hợp nhất thế giới hiện tượng và thế giới bản thể, là đối tượng của thiền quán. Trong ý nghĩa thực tiễn thì Mandala là đàn tràng bằng đất cát để hành giả bày biện các lễ vật hay pháp khí phục vụ cho nghi thức hành lễ, cầu nguyện, tu luyện...

Chương trình


Thứ Năm, 8 tháng 11

10h00 : Khai kinh Dược Sư bằng tiếng Tây Tạng. Bắt đầu thiết dựng Mandala
11h00 : Tụng kinh Dược Sư Quang Lưu Linh Như Lai bằng tiếng Việt.
11h30 : Thăm viếng tự do – Nhập định tùy tiện hoặc theo hướng dẫn
14h00 : Tụng kinh Dược Sư
19h30 : Trì chú (Shakyamouni, Chenrezi, Manjusri, Vajrapani, Tara, Vajrasattva, Amitabha, Akshobya). Những câu chú này sẽ giúp chúng ta trấn an tinh thần, bỏ đi được tất cả những sợ hãi và đau đớn.
20h00 : Thuyết pháp do Guéshéla Thupten KhédroupThứ sáu, 9 tháng 11

10h00 : Tụng kinh Dược Sư bằng tiếng Tây Tạng và tiếng Việt
11h00 : Thăm viếng tự do – Nhập định tùy tiện hoặc theo hướng dẫn
14h00 : Tụng kinh Dược Sư
20h00 : Thuyết pháp do Hoà Thượng Thích Minh Tâm

Thứ bảy, 10 tháng 11

09h00 : Tụng kinh Dược Sư bằng tiếng Tây Tạng và tiếng Việt
10h00 : Thuyết pháp do Hoà Thượng Thích Minh Tâm
11h30 : Thăm viếng tự do – Nhập định tùy tiện hoặc theo hướng dẫn
13h30 : Thuyết pháp do Hoà Thượng Thích Minh Tâm
19h30 : Trì chú (Shakyamouni, Chenrezi, Manjusri, Vajrapani, Tara, Vajrasattva, Amitabha, Akshobya).
20h00 : Thuyết pháp do Guéshéla Thupten Khédroup
Chủ nhật, 11 tháng 11

09h00 : Tụng kinh Dược Sư bằng tiếng Tây Tạng và tiếng Việt
10h00 : Thăm viếng tự do – Nhập định tùy tiện hoặc theo hướng dẫn
13h30 : Lễ Giáng Phước Mandala bằng tiếng Tây Tạng và tiếng Việt. Đi nhiễu chung quanh Mandala và kỷ niệm đề tặng.
15h30 : Giải thích về mandala
16h00 : Lễ bế mạc giải thể Mandala


Activités de la pagode Van Hanh en 2007

Inauguration de la pagode Van Hanh en 2008
Activités de la pagode Van Hanh en 2019
Activités de la pagode Van Hanh en 2016
Activités de la pagode Van Hanh en 2015
Activités de la pagode Van Hanh en 2014
Activités de la pagode Van Hanh en 2013
Activités de la pagode Van Hanh en 2012
Activités de la pagode Van Hanh en 2010
Activités de la pagode Van Hanh en 2009
Activités de la pagode Van Hanh en 2008
Activités de la pagode Van Hanh en 2006


Fête du Têt 2014


Journées du patrimoine - Le 19 et 20 septembre 2009

Fête du Têt 2008

Association Culturelle Bouddhique de l’Ouest (ACBO)

Journées du patrimoine et Fête des enfants 2019


Programme des activités de la pagode Van Hanh en 2019


Journées de retraite en Mars 2019

La pagode Van Hanh va organiser les journées de retraite pendant 2 jours, du 30 au 31 mars 2019. Les enseignements bouddhistes seront donnés par le Très Vénérable Thich Pho Quang en langue vietnamienne...

Mandala d’Avalokitesvara Novembre 2015

Journées de retraite en Juillet 2014

Journées de retraite en Octobre 2014

Journées de retraite en Avril 2014

Fête du Têt 2014


Fête du Vesak en Mai 2013

Fête d'Ullambana en Septembre 2012

LETTRE DU VESAK
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr