Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Xuân Nhật
Sáng xuân chiếc lá rơi ầm
Chiều xuân hạt đậu năy mầm không thôi
Sóng xô lớp lớp liên hồi
Vào trong tịch lặng, lên đồi tĩnh say
Vô cùng lưu chuyển mới hay
Thu đông xuân hạ không ngày Như Lai.
Ngoài hiên nở một hoa mai.*
Bổng dưng tự tại khoan thai một thời.


Tâm Hải -xuân Tân Măo
----------------------------
* học từ lời kệ trong bài "Cáo tật thị chúng" của thiền sư Măn Giác : "Đ́nh tiền tạc dạ nhất chi mai"

Thơ Tâm Hải - Nguyễn Hoàng Minh

Thơ Tuệ Thanh
Thơ Tuệ Quán
Thơ Tuệ Nhẫn
Thơ Tuệ Nguyên - Thích Thái Ḥa
Thơ Thích Nguyên Hùng
Thơ Thích nữ Tâm Nghĩa
Thơ Thích Đồng Ngộ
Thơ Thân Dũng Xuất
Thơ Thanh Hà
Thơ Thỉnh Họa
Thơ Tịnh Nguyện
Thơ Quảng Thanh
Thơ Nhuận Mỹ
Thơ Lăng Ca
Thơ Không Hồng
Thơ họa
Thơ Dă Hạc
Thơ Chiếc Lá
Thơ Caphêhát


NHỮNG CÁNH HOA ĐỜI

TRĂNG RẰM THÁNG BẢY

Quê hương tuổi thơ

CUỘC ĐI VỀ

L̉NG CHA

VÔ THƯỜNG Ơi !

NHẤT VỊ PHÁP

EM VẪN ĐẾN VÀ ĐI

HẠT BỤI

TA HĂY SỐNG NHƯ NGÀY MAI SẼ CHẾT

DẤU TÍCH HƯƠNG XƯA

Lạy Phật

Như Nhiên

TỰ THÁN

ĐI - VỀ
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr