Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
HẠT BỤI
Nay sương tuyết mùa Đông ,
Mai nắng mùa Xuân đến .
Cuộc đời là như vậy
Theo quy luật vô thường !

Ta chẳng là ǵ cả ,
Giữa thiên nhiên đất trời ,
Trong mênh mông vũ trụ ,
Ta là hạt bụi thôi !

Với bao kiếp nỗi ch́m ,
Nghiệp trầm luân , sinh tử
Sao ta măi miệt mài ,
Trong biển đời dâu bể ?

Hạt bụi bé nhỏ ơi !
Hăy quay đầu nh́n lại ,
T́m Tâm Phật của ḿnh ,
Bỏ quên từ thuở đó

Thơ Chiếc Lá

Thơ Tuệ Thanh
Thơ Tuệ Quán
Thơ Tuệ Nhẫn
Thơ Tuệ Nguyên - Thích Thái Ḥa
Thơ Thích Nguyên Hùng
Thơ Thích nữ Tâm Nghĩa
Thơ Thích Đồng Ngộ
Thơ Thân Dũng Xuất
Thơ Thanh Hà
Thơ Thỉnh Họa
Thơ Tâm Hải - Nguyễn Hoàng Minh
Thơ Tịnh Nguyện
Thơ Quảng Thanh
Thơ Nhuận Mỹ
Thơ Lăng Ca
Thơ Không Hồng
Thơ họa
Thơ Dă Hạc
Thơ Caphêhát


TRĂNG RẰM THÁNG BẢY

Quê hương tuổi thơ

CUỘC ĐI VỀ

L̉NG CHA

VÔ THƯỜNG Ơi !

NHẤT VỊ PHÁP

EM VẪN ĐẾN VÀ ĐI

TA HĂY SỐNG NHƯ NGÀY MAI SẼ CHẾT

DẤU TÍCH HƯƠNG XƯA

Lạy Phật

Như Nhiên

Xuân Nhật

Thập Thành

TỰ THÁN

ĐI - VỀ
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr