Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ văn Âm nhạc
Như Nhiên
Túi thơ tiếng nhạc đong đầy
Ngâm nga một khúc t́nh bay ngút ngàn
Thỏng tay đi giữa trần gian
Thị phi danh lợi chẳng màng mà chi
Dẫu rằng đời cũng đôi khi
Vui buồn có lúc có ǵ lạ đâu
Lênh đênh nắng gió dăi dầu
Trắng thân sương tuyết bạc đầu thời gian
Ở trong hạt cải ba ngàn
Thế gian hiển hiện rơ ràng như nhiên.

Thơ Dă Hạc

Xuân
Văn học Phật giáo
Tuỳ bút
Truyện ngắn
Thơ Tuệ Thanh
Thơ Tuệ Quán
Thơ Tuệ Nhẫn
Thơ Tuệ Nguyên - Thích Thái Ḥa
Thơ Thích Nguyên Hùng
Thơ Thích nữ Tâm Nghĩa
Thơ Thích Đồng Ngộ
Thơ Thân Dũng Xuất
Thơ Thanh Hà
Thơ Thỉnh Họa
Thơ Tâm Hải - Nguyễn Hoàng Minh
Thơ Tịnh Nguyện
Thơ Quảng Thanh
Thơ Nhuận Mỹ
Thơ Lăng Ca
Thơ Không Hồng
Thơ họa
Thơ Chiếc Lá
Thơ Caphêhát
Nhật kư
Khảo luận


CU TƯ ĐI TU

TRĂNG RẰM THÁNG BẢY

MƯA THÁNG NĂM RƠI

Quê hương tuổi thơ

NẾU NHƯ ...

Mùa xuân, Di-lặc, từ thực tại đến ước mơ

Thần chú trừ rắn độc

CUỘC ĐI VỀ

Gió Xuân 2013

L̉NG CHA

VÔ THƯỜNG Ơi !

NHẤT VỊ PHÁP

NHỮNG CÁNH HOA ĐỜI

EM VẪN ĐẾN VÀ ĐI

HẠT BỤI
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr