Hiện đang có 4 người 
0 thành viên
 Số lần viếng  : 
Đăng nhập 
Email
Mã số 
Thành viên mới ?
Quên mã số ?
Trang chủ
Tin tức
 Kinh Điển
Phật học
 Từ điển Phật học
Truyện tích Phật Giáo
 Thơ văn
 Khảo luận
 Nhật kư hành hương đất Phật
 THƠ THỈNH HỌA
 Thơ Caphêhát
 Thơ Chiếc Lá
 Thơ Dă Hạc
 Thơ họa
 Thơ Không Hồng
 Thơ Lăng Ca
 Thơ Nhuận Mỹ
 Thơ Quảng Thanh
 Thơ Tịnh Nguyện
 Thơ Tâm Hải - Nguyễn Hoàng Minh
 Thơ Thanh Hà
 Thơ Thân Dũng Xuất
 Thơ Thích Đồng Ngộ
 Thơ Thích nữ Tâm Nghĩa
 Thơ Thích Nguyên Hùng
 Thơ Tuệ Nguyên - Thích Thái Ḥa
 Thơ Tuệ Nhẫn
 Thơ Tuệ Quán
 Thơ Tuệ Thanh
 Truyện ngắn
 Tuỳ bút
 Văn học Phật giáo
 Xuân
Phim
 Âm nhạc Phật giáo
H́nh ảnh
Thư tín
Pháp thoại
Trang tuởng niệm
 
Xuân Nhật

Sáng xuân chiếc lá rơi ầm
Chiều xuân hạt đậu năy mầm không thôi
Sóng xô lớp lớp liên hồi
Vào trong tịch lặng, lên đồi tĩnh say
Vô cùng lưu chuyển mới hay
Thu đông xuân hạ không ngày Như Lai.
Ngoài hiên nở một hoa mai.*
Bổng dưng tự tại khoan thai một thời.


Tâm Hải -xuân Tân Măo
----------------------------
* học từ lời kệ trong bài "Cáo tật thị chúng" của thiền sư Măn Giác : "Đ́nh tiền tạc dạ nhất chi mai"

Số lần xem: 1202
Thơ Tâm Hải - Nguyễn Hoàng Minh
Thập Thành
Tâm Hải - Nguyễn Hoàng Minh
2011-05-31
Xuân Nhật
Tâm Hải - Nguyễn Hoàng Minh
2011-05-31

Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr
;