Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
ĐI - VỀ
Người về vết nhạn lưng trời
Người đi gió thoảng chở lời thinh không
Trần gian hết cuộc phiêu bồng
Phủi đôi tay trắng, Chân Không đi - về!

Thơ Thích Nguyên Hùng

Thơ Tuệ Thanh
Thơ Tuệ Quán
Thơ Tuệ Nhẫn
Thơ Tuệ Nguyên - Thích Thái Ḥa
Thơ Thích nữ Tâm Nghĩa
Thơ Thích Đồng Ngộ
Thơ Thân Dũng Xuất
Thơ Thanh Hà
Thơ Thỉnh Họa
Thơ Tâm Hải - Nguyễn Hoàng Minh
Thơ Tịnh Nguyện
Thơ Quảng Thanh
Thơ Nhuận Mỹ
Thơ Lăng Ca
Thơ Không Hồng
Thơ họa
Thơ Dă Hạc
Thơ Chiếc Lá
Thơ Caphêhát


NHỮNG CÁNH HOA ĐỜI

TRĂNG RẰM THÁNG BẢY

CUỘC ĐI VỀ

L̉NG CHA

VÔ THƯỜNG Ơi !

NHẤT VỊ PHÁP

EM VẪN ĐẾN VÀ ĐI

HẠT BỤI

TA HĂY SỐNG NHƯ NGÀY MAI SẼ CHẾT

Lạy Phật

Như Nhiên

Xuân Nhật

Thập Thành

TỰ THÁN

ĐÔI BỜ SANH TỬ
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr