Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ văn Âm nhạc
CÁI TA
Cái Ta thật lớn trong ta
Bởi bao nhiêu việc... từ Ta mà thành
Ngồi buồn nghĩ quẩn nghĩ quanh
Việc to việc nhỏ đều phần về Ta.
Làm sao bỏ được cái Ta?
Gia đ́nh êm ấm, bạn xa cũng gần?
Rồi buồn thức trọn năm canh
Suy đi nghĩ lại, ngọn ngành hiểu ra:
Chừng nào kết liễu được Ta
Bấy giờ ta mới thật là thắng....Ta!

Thơ Tuệ Nhẫn

Xuân
Văn học Phật giáo
Tuỳ bút
Truyện ngắn
Thơ Tuệ Thanh
Thơ Tuệ Quán
Thơ Tuệ Nguyên - Thích Thái Ḥa
Thơ Thích Nguyên Hùng
Thơ Thích nữ Tâm Nghĩa
Thơ Thích Đồng Ngộ
Thơ Thân Dũng Xuất
Thơ Thanh Hà
Thơ Thỉnh Họa
Thơ Tâm Hải - Nguyễn Hoàng Minh
Thơ Tịnh Nguyện
Thơ Quảng Thanh
Thơ Nhuận Mỹ
Thơ Lăng Ca
Thơ Không Hồng
Thơ họa
Thơ Dă Hạc
Thơ Chiếc Lá
Thơ Caphêhát
Nhật kư
Khảo luận


CU TƯ ĐI TU

TRĂNG RẰM THÁNG BẢY

MƯA THÁNG NĂM RƠI

Quê hương tuổi thơ

NẾU NHƯ ...

Mùa xuân, Di-lặc, từ thực tại đến ước mơ

Thần chú trừ rắn độc

CUỘC ĐI VỀ

Gió Xuân 2013

L̉NG CHA

VÔ THƯỜNG Ơi !

NHẤT VỊ PHÁP

NHỮNG CÁNH HOA ĐỜI

EM VẪN ĐẾN VÀ ĐI

HẠT BỤI
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr