Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Vạn Hạnh cảm tác
I

T́m thấy nơi đây một mái chùa
T́m về h́nh ảnh thuở xa xưa
T́m lại gần nhau tâm hồn Việt
T́m được bao nhiêu những chân t́nh
T́m sự tôn nghiêm niềm Tịnh độ
T́m nghe lời giảng bỏ hơn thua
T́m đă bao phen... giờ dừng lại
T́m đúng cho ḿnh một hướng đi.

II

Cảm tạ những ai xây dựng chùa
Mái cong vườn rộng h́nh ảnh xưa
Giúp kẻ tha hương t́m nguồn Việt
Niềm vui khôn tả sao cho vừa
Hăy ghé qua thăm miền Tịnh độ
Thấm lời kinh Phật thoát tranh đua
Như đă không c̣n đi lạc lối
Đường về chánh pháp thật an vui.

Thơ Tuệ Nhẫn

Thơ Tuệ Thanh
Thơ Tuệ Quán
Thơ Tuệ Nguyên - Thích Thái Ḥa
Thơ Thích Nguyên Hùng
Thơ Thích nữ Tâm Nghĩa
Thơ Thích Đồng Ngộ
Thơ Thân Dũng Xuất
Thơ Thanh Hà
Thơ Thỉnh Họa
Thơ Tâm Hải - Nguyễn Hoàng Minh
Thơ Tịnh Nguyện
Thơ Quảng Thanh
Thơ Nhuận Mỹ
Thơ Lăng Ca
Thơ Không Hồng
Thơ họa
Thơ Dă Hạc
Thơ Chiếc Lá
Thơ Caphêhát


NHỮNG CÁNH HOA ĐỜI

TRĂNG RẰM THÁNG BẢY

Quê hương tuổi thơ

CUỘC ĐI VỀ

L̉NG CHA

VÔ THƯỜNG Ơi !

NHẤT VỊ PHÁP

EM VẪN ĐẾN VÀ ĐI

HẠT BỤI

TA HĂY SỐNG NHƯ NGÀY MAI SẼ CHẾT

DẤU TÍCH HƯƠNG XƯA

Lạy Phật

Như Nhiên

Xuân Nhật

Thập Thành
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr