Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Vu Lan nhớ người
Tuổi ấu thơ trong ṿng tay Ngoại
Thay cha thế mẹ để nuôi tôi
Dạy con ngay thẳng đừng dối trá
Vào đời chân thật được yên vui
Công người bao la sao diễn tả
Chưa được đền ơn đă khuất ngàn
Bên thềm Vu Lan con măi nhớ
Ông là tất cả của con thôi.

Thơ Tuệ Nhẫn

Thơ Tuệ Thanh
Thơ Tuệ Quán
Thơ Tuệ Nguyên - Thích Thái Ḥa
Thơ Thích Nguyên Hùng
Thơ Thích nữ Tâm Nghĩa
Thơ Thích Đồng Ngộ
Thơ Thân Dũng Xuất
Thơ Thanh Hà
Thơ Thỉnh Họa
Thơ Tâm Hải - Nguyễn Hoàng Minh
Thơ Tịnh Nguyện
Thơ Quảng Thanh
Thơ Nhuận Mỹ
Thơ Lăng Ca
Thơ Không Hồng
Thơ họa
Thơ Dă Hạc
Thơ Chiếc Lá
Thơ Caphêhát


NHỮNG CÁNH HOA ĐỜI

TRĂNG RẰM THÁNG BẢY

Quê hương tuổi thơ

CUỘC ĐI VỀ

L̉NG CHA

VÔ THƯỜNG Ơi !

NHẤT VỊ PHÁP

EM VẪN ĐẾN VÀ ĐI

HẠT BỤI

TA HĂY SỐNG NHƯ NGÀY MAI SẼ CHẾT

DẤU TÍCH HƯƠNG XƯA

Lạy Phật

Như Nhiên

Xuân Nhật

Thập Thành
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr