Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
BUÔNG ĐI
Buông đi, cuộc sống mệt nhoài
Trăm năm một kiếp làm người gian nan

Buông đi, chấp ngă, chấp không
Ra đi tự tại, thong dong giữa đời

Buông đi, cho nhẹ kiếp người
Nay cười, mai khóc, lúc vui, lúc buồn
Buông đi, cuộc sống vô thường
Nam Kha tỉnh mộng, thoát đường tử sanh!

Thơ Chiếc Lá

Thơ Tuệ Thanh
Thơ Tuệ Quán
Thơ Tuệ Nhẫn
Thơ Tuệ Nguyên - Thích Thái Ḥa
Thơ Thích Nguyên Hùng
Thơ Thích nữ Tâm Nghĩa
Thơ Thích Đồng Ngộ
Thơ Thân Dũng Xuất
Thơ Thanh Hà
Thơ Thỉnh Họa
Thơ Tâm Hải - Nguyễn Hoàng Minh
Thơ Tịnh Nguyện
Thơ Quảng Thanh
Thơ Nhuận Mỹ
Thơ Lăng Ca
Thơ Không Hồng
Thơ họa
Thơ Dă Hạc
Thơ Caphêhát


TRĂNG RẰM THÁNG BẢY

Quê hương tuổi thơ

CUỘC ĐI VỀ

L̉NG CHA

VÔ THƯỜNG Ơi !

NHẤT VỊ PHÁP

EM VẪN ĐẾN VÀ ĐI

TA HĂY SỐNG NHƯ NGÀY MAI SẼ CHẾT

DẤU TÍCH HƯƠNG XƯA

Lạy Phật

Như Nhiên

Xuân Nhật

Thập Thành

TỰ THÁN

ĐI - VỀ
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr