Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ văn Âm nhạc
T̀M VỀ
Chiều nghiêng bên mái hiên ḷng
Loanh quanh t́m măi trong ṿng nhân gian
Hư danh chưa nhóm đă tàn
Sao ta vẫn thấy rộn ràng niềm vui
Cơi trần đối đăi ngược xuôi
Trăm năm vay mượn không nguôi đắm ch́m
Nửa đời đuổi dấu chân chim
Theo con nước nhỏ đi t́m nguồn chơn
Trăng soi như trải lụa vàng
Nương con thuyền đạo quá giang sang bờ
Ô hay mới biết rằng mơ
Buông tay ta thả sợi tơ cuộc đời.

Thơ Không Hồng

Xuân
Văn học Phật giáo
Tuỳ bút
Truyện ngắn
Thơ Tuệ Thanh
Thơ Tuệ Quán
Thơ Tuệ Nhẫn
Thơ Tuệ Nguyên - Thích Thái Ḥa
Thơ Thích Nguyên Hùng
Thơ Thích nữ Tâm Nghĩa
Thơ Thích Đồng Ngộ
Thơ Thân Dũng Xuất
Thơ Thanh Hà
Thơ Thỉnh Họa
Thơ Tâm Hải - Nguyễn Hoàng Minh
Thơ Tịnh Nguyện
Thơ Quảng Thanh
Thơ Nhuận Mỹ
Thơ Lăng Ca
Thơ họa
Thơ Dă Hạc
Thơ Chiếc Lá
Thơ Caphêhát
Nhật kư
Khảo luận


CU TƯ ĐI TU

TRĂNG RẰM THÁNG BẢY

MƯA THÁNG NĂM RƠI

Quê hương tuổi thơ

NẾU NHƯ ...

Mùa xuân, Di-lặc, từ thực tại đến ước mơ

Thần chú trừ rắn độc

CUỘC ĐI VỀ

Gió Xuân 2013

L̉NG CHA

VÔ THƯỜNG Ơi !

NHẤT VỊ PHÁP

NHỮNG CÁNH HOA ĐỜI

EM VẪN ĐẾN VÀ ĐI

HẠT BỤI
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr